Skip navigation
Go to Global Navigation
Go to Primary Contents
Go to Site Information

Yokogawa Nederland

YOKOGAWA

Nederland

GLOBAL TOP

CLOSE

RotaMass

Sterk verbeterde RotaMass biedt veel extra functionaliteit
October 01, 2003 Met de nieuwe RotaMass brengt Yokogawa een sterk verbeterde coriolis massaflowmeter op de markt. De uitbreiding van het bereik aan de onder- en bovenzijde en de geavanceerde diagnostische functies zijn slechts enkele vernieuwingen. En met de nieuwe nauwkeurigheidspecificaties kan de RotaMass eenvoudig met andere massaflowmeters worden vergeleken. Een vergelijking die zeker de moeite waard is, wanneer we bedenken dat de RotaMass op tal van punten beter scoort.


Een belangrijke vernieuwing aan de RotaMass massaflowmeter is de uitbreiding van het bereik. De massaflowmeter leent zich nu voor massaflows van 1 kg/uur tot 300 ton/uur en is daarmee zowel aan de onder- als bovenzijde van het meetbereik uitgebreid. Alhoewel de RotaMass bekend staat als massaflowmeter, biedt de nieuwste uitvoering aanzienlijk meer. Zo kunnen naast de massaflow, ook de dichtheid, temperatuur en concentratie –en daarmee ook de proceskwaliteit- worden gemeten. De concentratiemeting wordt gerealiseerd met een RCCF11 converter, waarbij de temperatuur en de dichtheid bepalend zijn voor de concentratie. De standaarddatabase met concentratiewaarden kan door de gebruiker bovendien eenvoudig worden aangevuld.


Breed toepassingsgebied

De vernieuwde RotaMass leent zich voor een groot aantal toepassingsgebieden. De meter kan worden ingezet in procesomgevingen waar gewerkt wordt met zeer lage (tot –200 oC) of zeer hoge (tot + 350 oC) temperaturen, daar waar gewerkt wordt met gassen en in de melk-, zuivel- en andere industrieën waar strenge hygiënische voorschriften gelden. Voor deze laatste categorie bedrijven is de steriliseerbaarheid bij 180 oC een overtuigend argument om over te stappen op RotaMass. Bovendien kan de meter optioneel worden geleverd met EHEDG-goedkeuring.


Tal van nieuwe diagnostische functies!

De nieuwe RotaMass is verrijkt met een aantal nieuwe diagnostische functies die de veiligheid ten goede komen.


Slugdetectie

Met name voor vloeistoffen is de slugdetectie van belang. Eventuele ingesloten luchtbellen, die in de meetbuizen voor volledige verstoring van het signaal zouden zorgen, worden door de RotaMass herkend. Het systeem zal vervolgens automatisch een melding hiervan geven maar blijft wel –binnen de nauwkeurigheidspecificaties- doormeten. Het voltage waarbij de luchtbellen worden herkend, kan door de gebruiker zelf worden ingegeven. Hierdoor kan voor uiteenlopende procesomgevingen de juiste drempelwaarde voor slugdetectie worden ingesteld.


Corrosiedetectie

Omdat door corrosie de meetbuizen –en daarmee de resultaten van het meetsysteem- uit onbalans raken, is de RotaMass nu ook voorzien van een corrosiedetectie. Een aantrekkelijke optie die niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit en de veiligheid van het meetsysteem, maar ook voordeel biedt bij het uitvoeren van onderhoud en kalibratie.


Autozero-historie

Een interessante uitbreiding betreft verder de autozero-historie, waarmee nu vier historische autozero-waarden kunnen worden opgeslagen. De waarden kunnen worden gezien als een indicatie van de toestand van de RotaMass gedurende de levensduur. Grote afwijkingen tussen autozero-waarden betekenen dat controle van de meter of het proces noodzakelijk is.


Temperatuur-historie

Tenslotte wordt voor analytische doeleinden automatisch de hoogste temperatuur van het proces vastgehouden.


Gebruiksvriendelijk

Naast de hardwareverbeteringen onderging ook de softwarestructuur van de RotaMass een gedaanteverwisseling. Het resultaat is een voor de gebruiker zeer toegankelijke meter die het programmeren van applicaties aanzienlijk vereenvoudigd.


Interessant

Ongetwijfeld is de nieuwste RotaMass ook voor uw proces interessant. Voor uitgebreidere informatie of een demonstratie kunt u een e-mail sturen naar info.houten@nl.yokogawa.com