Skip navigation
Go to Global Navigation
Go to Primary Contents
Go to Site Information


GLOBAL TOP

CLOSE

Publicaties

 • Gebruikers van Yokogawa komen samen in Boedapest.
  Publicatie: augustus 2016
  In de aanloop naar haar gebruikersconferentie trommelde Yokogawa haar systeem- en apparatuurgebruikers op om eind mei in Boedapest met elkaar te spreken over technische en economische ontwikkelingen. Het thema ‘Great ideas are worth sharing’ sprak menigeen aan.
  Bron: Automatie-pma, automatie-pma.com
 • Process Control , Informatie in productieprocessen.
  Published: oktober 2015
  Informatie biedt de mogelijkheid om processen te verbeteren, kosten te besparen en te anticiperen op marktontwikkelingen. Informatie is daarmee cruciaal en de sleutel tot succes. Opvallend is dat de informatievoorziening in de procesindustrie tot op heden nog beperkt geregeld is en waar deze al betrouwbaar is, wordt dit veelal niet aan het juiste kanaal gepresenteerd.
 • Petro Industry News, ‘Towards the Next Generation of Integrated Production Control Systems’
  Published: Januari 2015
  Fabrikanten hebben tegenwoordig behoefte aan een hoge mate van zekerheid en vertrouwen in het productieproces, en de flexibiliteit om veranderingen aan te brengen in product- en materiaal specificaties. Op hetzelfde moment, moeten de leveranciers van geïntegreerde productie controlesystemen zich richten op de evolutie van hun producten door de behoeften van fabrikanten in kaart te brengen, en ondertussen mag het leveren van maximaal rendement op de activa en de laagste total cost of ownership niet uit het oog verloren worden.
 • Petrochem, ‘Project: Innovatieve besturing gasopslag Bergermeer’
  published: december 2014
  In de Bergermeer bij Alkmaar is in de jaren zestig gas gevonden. Vier decennia lang is er gas gewonnen uit het veld en nadat het veld uitgeproduceerd was, besloot TAQA het reservoir te gebruiken als gasopslag. Deze productiefaciliteit zal begin 2015 operationeel zijn. En hoewel het de grootste, vrij toegankelijke gasopslag van Europa wordt, zal de productie nagenoeg onzichtbaar zijn voor de omgeving en vindt de exploitatie onbemand plaats.
 • LNG Industry, ‘Mirror image’
  published: Oktober 2014
  Antoon Tuerlings, Yokogawa Europe, beschrijft een nieuw 'Mirror Plant' concept dat dynamische simulatie toepast op de online real-time proces-omgeving om de werking van een centrale te verbeteren.
 • Control Engineering Europe, ‘Rapid migration to new safeguarding system’
  published: september 2014
  Toen de automatische shutdown controlesystemen moesten worden bijgewerkt bij de laagcalorisch gas-verwerkings terminal in Den Helder, is Yokogawa in staat gebleken het automatiserings systeem te leveren, plus de elektrische, mechanische en civiele engineering diensten die nodig waren om het upgrade project te verkorten met naar schatting zes maanden. Dit alles vond plaats gedurende de geplande driejaarlijkse periode van shutdown. Meer leest u hierover in deze case study.
 • Automatie, ‘In-line analytische procesmeting met een tunable laser’
  published: August 2014
  In dit artikel komt de vraag bod of geavanceerde analytische instrumentatie ook op lange termijn bruikbaar is in een proces. De toepassing van Yokogawa bij OCI Nitrogen, die nu al vijf jaar onder zware omstandigheden zijn werk doet, laat zien dat dit wel degelijk het geval is.
 • Hydrocarbon Engineering, ‘Secured against Sabotage’ (Engelstalig)
  published: July 2014
  Yokogawa Europe specialisten Ton Beems en Mark Hellinghuizer bespreken Refinery Safety Systems met een focus op het Network Security. Dit artikel laat zien hoe schijnbaar weloverwogen veiligheidsprocedures, kunnen worden ondermijnd in de wereld van de Cyber Crime. Duidelijk wordt dat ook Process Plants kwetsbaar zijn voor uiteenlopende cyber aanvallen.
 • LNG World News, ‘Yokogawa developing Yamal LNG systems’
  published: July 2014
  Yokogawa ontwikkelt momenteel controle-en beveiligingssystemen voor de Novatek-operated Yamal LNG-project in Rusland, Yokogawa Europe's business development manager voor upstream olie en gas Martin te Lintelo, vertelde LNG World News hier wat meer over in een interview.
 • Industrial Ethernet Book, ‘Process Automation networks: security trumps IP integration’ (Engelstalig)
  published: 02-2014
  Soms lijkt het er op dat de wereld van procesautomatisering zich verzet tegen verandering. Maar dat is niet het geval. De houding ten opzichte van de kansen, die nieuwe netwerktechnologieën bieden, wordt ingegeven door lange levenscycli, waarbij de behoefte aan veiligheid en betrouwbaarheid centraal staat. Echter, de Proces Automatisering als een industrie, wordt geconfronteerd met dezelfde druk op datastroom systemen als die bij ‘discrete manufacturing’: data ten behoeve van energie-efficiëntie, plant-optimalisatie, onderhoud op afstand, veiligheid en resource planning, Namens Yokogawa bespreken Elbert van der Bijl en Mike Keightley deze ontwikkeling met the Industrial Ethernet Book.
 • Control Engineering, ‘Multi-touch improves data analysis’ (Engelstalig)
  published: 01/13/2014
  Multi-touch technologieën hebben zich snel verplaatst van de commerciële naar de industriële sector waar ze worden gebruikt om de data-analyse te verbeteren. In dit artikel bespreekt Steve Byrom de ontwikkelingen ten aanzien van Multi-Touch Technologies met betrekking tot Data Analysis. Strekking is, dat Multi-touch technieken vaak een stuk sneller zijn dan traditionele methoden. Multi-touch technieken minimaliseren bijvoorbeeld de behoefte aan training, omdat veel gebruikers al gewend zijn aan de omgang met elektronische apparaten (voor consumenten) in hun dagelijkse leven.
 • Process Industry Informer, ‘SCADA and DCS battle for globalisation’ (Engelstalig)
  published: oktober/november 2013
  De scheidslijn van functionaliteit tussen SCADA en DCS vervaagt. Deze twee, traditioneel uiteenlopende, technologieën worden nu gezien als concurrenten in soortgelijke applicatie-omgevingen. In dit artikel stelt Frank Horden, Business Development & Marketing Manager bij Yokogawa, dat de veranderende aard van de globalisering, betekent dat er nog steeds duidelijke voordelen zijn in het gebruik van SCADA als een laag bovenop een DCS-core
 • World Pipelines, ‘Why use a DTS system?’ (Engelstalig)
  published: 10 oktober 2013
  As most pipelines will develop multiple leaks during operation, leak detection systems are required. There are many methods for detecting pipeline leaks. Based on the particular characteristics of the application, each method has advantages and drawbacks. In this article Yokogawa’s Hans Meulman, Toru Fukuzawa and Dwight Eldredge, explain the operation and application of DTS for leak detection in pipelines.
 • Hydrocarbon Engineering, ‘Automated Knowledge’
  published: oktober 2013
  De wereld van process-operations wordt beheerst door procedures, die onderverdeeld kunnen worden in drie primaire categorieën: manual, prompted en automated. In dit artikel bespreken Elbert van der Bijl (Yokogawa Europe) en Dr. Maurice J. Wilkins (Yokogawa North America) de toekomst van modulaire procedurele automatisering in de procesindustrie.
 • Automatie|PMA, ‘Over de weegschaal die cybersecurity heet’
  published: 13-09-2013
  Een artikel in het tijdschrift Automatie|PMA waarin wordt gesproken met Mark Hellinghuizer (Yokogawa) en Mark bakker (Invensys) over cybersecurity en het gebrek aan ‘awareness’ op dit vlak. Het belang ervan wordt immers lang niet door iedereen onderkend. Yokogawa werkt actief mee na het opstellen van standaarden en het kweken van ‘awareness’ bij de betrokken partijen.
 • Petrochem, ‘Wat houdt innovatie tegen?’
  published: 18 mei 2013
  Staat het streven naar operational excellence bij productielocaties innovatie in de weg? Dit was een van de stellingen waarover werd gediscussieerd tijdens een rondetafelgesprek over innovatie. Uit het gesprek kwam naar voren dat operational excellence juist een voorwaarde is voor innovatie op een productielocatie. Aan het woord namens Yokogawa is John van der Geer.