Skip navigation
Go to Global Navigation
Go to Primary Contents
Go to Site Information


Poland

GLOBAL TOP

CLOSE


pl
  • Home>
  • Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień serii EJA-E

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień serii EJA-E

Przetworniki ciśnienia EJA-E to najnowsza seria przetworników firmy Yokogawa. W porównaniu do poprzedzającej ją serii przetworników EJA-A, oferuje lepsze parametry dokładności pomiaru oraz rozszerzoną funkcjonalność. W niektórych obszarach seria EJA-E posiada parametry zbliżone do najlepszych przetworników firmy Yokogawa – serii EJX. W wersji standardowej przetworniki serii EJA-E posiadają certyfikat SIL2, tworząc nowy standard wśród przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień.

Tabela wyboru przetworników

Model Pomiar Wykonanie Kapsuła
sel
Zakres pomiarowy Ciśnienie maks.
kPa mbar MPa bar
EJA110E
EJA110E
Różnica ciśnień Montaż
tradycyjny1 1
F
L
M
H
V
0,5–5
0,5–10
1–100
5–500
0,14–14 MPa
5–50
5–100
10–1000
50–5000
1,4–140 bar
16
16
16
16
16
160
160
160
160
160
EJA115E
EJA115E
Przepływ Kryza
zintegrowana
F
M
H
1–5
2–100
20–210
10–50
20–1000
200–2100
16
16
16
160
160
160
EJA118E
EJA118E
Różnica
ciśnień i
poziom
Z
oddzielaczem
procesowym
M
H
2,5–100
25–500
25–1000
250–5000
W
zależności od klasy
ciśnieniowej
kołnierza
EJA120E
EJA120E
Niskie ciśnienie Montaż
tradycyjny1
E 0,1–1 1–10 50 kPa 0,5
EJA130A
EJA130A
Różnica
ciśnień i
poziom
Montaż
tradycyjny 1
M
H
1–100
5–500
10–1000
20–2000
32
32
320
320
EJA210E
EJA210E
Pomiar
poziomu
(zamknięty
lub otwarty
zbiornik)
Z
oddzielaczem
procesowym
M
H
1–100
5–500
10–1000
50–5000
W
zależności
od klasy
ciśnieniowej
kołnierza
EJA310E
EJA310E
Ciśnienie
absolutne2
Montaż
tradycyjny1
L
M
A
B
0,67–10
1,3–130
0,03–3,5 MPa
0,14–16 MPa
6,7–100
13–1300
0,3–35 bar
1,4–160 bar
0,5
0,5
16
25
5
5
160
250
EJA430E
EJA430E
Ciśnienie
względne
Montaż
tradycyjny1
H
A
B
5–500
0,03–3,5 MPa
0,14–16 MPa
50–5000
0,3–35 bar
1,4–160 bar
16
16
25
160
160
250
EJA438E
EJA438E
Ciśnienie
względne z
oddzielaczem
procesowym
Kapilara
A
B
0,06–3,5 MPa
0,46–16 MPa
0,6–35 bar
4,6–160 bar
W
zależności
od klasy
ciśnieniowej
kołnierza
Membrana
czołowa
A
B
0,06–3,5 MPa
0,46–7 MPa
0,6–35 bar
4,6–70 bar
EJA440E
EJA440E
Wysokie ciśnienie Montaż
tradycyjny1
C
D
5–32 MPa
5–50 MPa
50–320 bar
50–500 bar
48
60
480
600
EJA510E
EJA510E
EJA530E
Pomiar
ciśnienia
absolutnego i
względnego2
Montaż
bezpośredni
A
B
C
D
10–200
0,1–2 MPa
0,5–10 MPa
5–50 MPa
100–2000
1–20 bar
5–100 bar
50–500 bar
4
4
20
60
40
40
200
600

¹Tradycyjny montaż oznacza gwint przyłącza procesowego ¼” NPT lub Rc1/4
(1/2NPT lub Rc1/2 dla przyłącza kołnierzowego).

²Parametry ciśnienia dla przetworników ciśnienia absolutnego podane są w wartościach absolutnych.

Dokumentacja i zasoby