Skip navigation
Go to Global Navigation
Go to Primary Contents
Go to Site Information


Poland

GLOBAL TOP

CLOSE


pl

Rotametry

Produkty

RAMC

 • Rotametr RAMC
  Rotametry działają na zasadzie dynamicznego równoważenia ciała unoszącego się w płynącym medium. Pozycja pływaka, która wskazuje na wielkość przepływu jest magnetycznie przenoszona do urządzenia.

RAKD

 • Rotametr RAKD
  W rurze pomiarowej o kształcie stożka porusza się pływak. Pozycja pływaka jest magnetycznie przenoszona do wskaźnika. Ten model rotametru z krótką rurką pomiarową jest odpowiedni do pomiaru niewielkich przepływów cieczy i gazów.

RAGK/RAGL


Glas-Rotameter RAGN

 • Rotametr RAGN (następca dla RAGH i RAGG)
  Wszędzie tam, gdzie mierzone są ciągłe przepływy cieczy lub gazów oraz gdzie ważna jest niezawodność, nowy Rotametr® Yokogawy - RAGN – jest właściwym wyborem. Model RAGN jest pierwszym na świecie szklanym rotametrem, który może być stosowany w aplikacjach SIL-owskich (wg IEC 61508) oraz odpowiada wymaganiom dyrektywy ISO 13849.

RAQN

 • Rotametr RAQN (rotametr plastikowy)
  Rotametry z tego typoszeregu są odpowiednie do mierzenia przepływu cieczy i gazów. Posiadają stożkową rurkę pomiarową z nieumocowanym pływakiem.