Veilig werken

Een geïntegreerde, fabrieksbrede oplossing voor veiligheidsmonitoring. De analyse- en rapportage-instrumenten helpen gebruikers bij het monitoren van de effectiviteit van het gedefinieerde Safety Instrumented Systems (SIS) ten opzichte van hun ontwerpdoelen.

Voorkom alarmoverbelasting voordat alarm-overstromen een ernstig probleem zijn omdat het risico op veiligheids- en milieu-incidenten dan toeneemt.

Een oplossingsportfolio voor de problemen die aan de orde zijn in de nieuwe automatiseringsprocedures standaard voor continue procesactiviteiten.

Gebaseerd op open standaarden, legt u in PIMS eenvoudig data vast en creëert zo een waardevolle basis. Een unieke oplossing doordat de engineeringkosten bij de implementatie aanzienlijk lager zijn in vergelijking met de alternatieven.

Een betere integratie met Advanced Process Control (APC) en DCS leidt tot meer winstgevende activiteiten, waarbij een stabiele regelgeving de basis vormt voor meer controle.

Verbeter de vaardigheden van medewerkers op een veilige manier via trainingssimulaties in een virtuele fabriek.

Overzicht:

Effecten op de PFDavg Als gevolg van veranderingen tijdens de operationele levensduur van een Safety Instrumented Function

Op zoek naar meer informatie over onze mensen, technologie en oplossingen?


Contact
 
Top