Czym się zajmujemy

Odkryj technologie i rozwiązania Yokogawy

Automatyka przemysłowa i sterowanie
Yokogawa stworzyła pierwszy na świecie rozproszony system sterowania produkcją, służący do sterowania i monitorowania operacji produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Dzięki doskonałej realizacji projektów firma zdobyła zaufanie klientów i wspiera rozwój tak zróżnicowanych branż, jak petrochemiczna, hutnicza, papiernicza, farmaceutyczna, spożywcza i energetyczna na całym świecie. Yokogawa oferuje szeroką gamę rozwiązań, w tym urządzenia polowe, wiodące na rynku rozproszone systemy sterowania Centum oraz różnorodne narzędzia programistyczne.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rynku automatyki przemysłowej i sterowania kliknij tutaj


Badania i pomiary 
Pomiar jest punktem wyjścia dla wszelkich technologii. Yokogawa przyczynia się do rozwoju przemysłu poprzez dostarczanie urządzeń pomiarowych, które przekształcają wartości takie jak napięcie, czas, temperatura, ciśnienie i długość fal w wizualne informacje i analizują je. W branży przyrządów pomiarowych, niezbędnej do rozwoju i produkcji wyrobów elektrycznych i elektronicznych, oferujemy bogatą linię produktów oraz rozbudowany system kalibracji i serwisu. Opracowaliśmy również produkty do najnowszych półprzewodników o wysokiej prędkości i wydajności, a także zawsze oferujemy najnowsze rozwiązania z zakresu testów.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie z zakresu testów i pomiarów kliknij tutaj


Historie sukcesu
Poznaj najbardziej udane projekty Yokogawy na całym świecie. 
Kliknij tutaj

 
Targi