İyi veri iyi para demek mi?

yüksek #veri kalitesi bir maliyet faktörü değildir. Aslında kaliteli verinin sağlanması için harcanan maliyetleri karşılayan bir değeri temsil eder. Bu yüzden, iyi bir #veri kalitesine yatırım yapmaya değer. Çünkü endüstriyel otonomiye giden yolda bu hayati önem taşıyacaktır.

Endüstriyel otonomiye giden yol adım adım olacak ve olmalıdır da. Otonomideki artış aynı zamanda insan müdahalesinde azalma anlamına geliyor. Bugüne kadar kararlar genellikle deneyimlere dayanılarak alındı, ancak artık karar vermek için giderek başka bir dayanağa daha fazla odaklanılıyor: veri. Veri kullanımları bugün için yeni bir şey değil. Ancak, otonom işletim için kullanılmaları gerektiğinde veri kalitesine yönelik gereksinimler tamamen farklıdır.

Veriler artık her zamankinden daha büyük miktarlarda üretiliyor. Dijitalleşme ve IIoT nedeniyle miktarları artmaya devam edecek. Aynı zamanda verilerin şirketlerin iş süreçleri için olan önemi de artıyor. Veriler önceden uygulamalara özgü bireysel veri tabanlarında saklanırken, gelecekte ağ oluşturma ve ortak değerlendirme olmadan bu artık mümkün olmayacak. Büyük veri analizleri, yeni iş modelleri geliştirmek veya süreçleri daha etkin ve kademeli bir şekilde daha otonom hale getirmek üzere farklı türlerdeki verileri birbiriyle bağlantılandırmak için birçok olanak sunar.

Maliyet faktörü olarak veri kalitesi eksikliği

Verilerin kalitesi sadece veri setinin kendisiyle değil, aynı zamanda bir şirketin tüm iş alanlarındaki geçirgenliğinin yanı sıra farklı uygulama vakalarıyla uyumları ve sunumları ile de ilgilidir. Elbette tüm bunlar veri güvenliğine ve tüm yasal gerekliliklere uygun olarak yapılmalıdır. Bu karmaşıklık göz önünde bulundurulduğunda, veriye dayalı birçok projenin halen aşırı maliyetli ve hatta başarısız olması şaşırtıcı gelmez.

Maliyetler, gerekli verileri derlemek ve bunları analiz etmek için gerekli biçim ve kaliteye dönüştürmek amacıyla gereken büyük çaba nedeniyle daha en başta ortaya çıkar. Veriler temelde yanlışsa veya ilgili bilgiler eksikse, yanlış değerlendirme riski yüksek olur. İlerleyen süreçte, veriye dayalı uygulamaların uygun olmayan altyapılarda çevrimiçi olarak hayata geçirilmesi dolayısıyla ilave maliyetler doğar. Bu tür sistemlerin bakımından daha bahsetmiyoruz bile. Bireysel projeler için gereken çaba, tüm bir veri yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasıyla karşılaştırıldığında kabul edilebilir olabilir. Ancak bunlarla geniş kapsamlı bir sistem otonomisi elde edilemez.

Gerekli altyapının sağlanması

Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu’nun Smart Industry Readiness Index (SIRI) temelinde geliştirdiği 3B olgunluk derecesi değerlendirmesi, şirketler için veri kullanılabilirliğinin önemini açıkça gösterir. SIRI değerlendirmesi, bir şirketin Endüstri 4.0 olgunluk derecesi bakımından merkezi alanlarına ışık tutar. “Bottom Performers”, “Broad Middle” ve “Best-In-Class” olarak kabul edilen üç grup arasındaki mesafeler tüm alanlarda nispeten sabitken, veri bağlantısı kategorisi açıkça öne çıkar. Burada öncü şirketler bilhassa üretim ağı konusunda diğer iki karşılaştırma grubundan önemli ölçüde daha ileridedir. Tüm bileşenler ve bilgisayar sistemleri birlikte çalışabilir ve güvenli bir şekilde ağa bağlıdır. İletişim büyük ölçüde gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.

Dikey ve yatay entegrasyon veya akıllı sistemlerin kullanımı gibi diğer faaliyetlerden ziyade şirketler öncelikle gerekli altyapıyı sağlamaya yatırım yapmışlardır. Çünkü tüm düzeylerde güvenli ve hızlı birlikte çalışabilirlik tıpkı veri kalitesi gibi otonom sistemler için temel bir şarttır.

Yüksek veri kalitesi bir maliyet faktörü mü?

Harcanacak çabalar ve aynı zamanda maliyetler genellikle göz korkutur. Peki yüksek veri kalitesini sağlamak aynı zamanda bir maliyet faktörü müdür? Bir de diğer tarafa bakalım. Akıllı, veriye dayalı sistemler öncelikle tasarruf sağlamak için kullanılır. Dolayısıyla tasarruflar doğrudan uygulamada kullanılan verilerle ilişkilidir. Basit bir formülle bu şu anlama gelir: Tasarruf ne kadar büyük olursa, verilerin değeri o denli büyük olur. Ve verilerin kalitesi ne kadar yüksek olursa, uygulama ve dolayısıyla pek muhtemel ki tasarruf o kadar iyi olur. Bu şekilde, veri sağlama maliyetleri, bunların işlenmesinin faydaları ile dengelenebilir. Dolayısıyla yüksek veri kalitesi bir maliyet faktörü değildir. Aslında kaliteli verinin sağlanması için harcanan maliyetleri karşılayan bir değeri temsil eder. Bu yüzden, iyi bir veri kalitesine yatırım yapmaya değer. Çünkü endüstriyel otonomiye giden yolda bu hayati önem taşıyacaktır.

Güvenceye alma ve muhafaza etme

Böyle bir uygulamaya her zaman iyi bir veri yönetişimi eşlik etmelidir. Ancak kapsamlı bir çerçevenin sağlanmasıyla bakımı, korunması, güvenliği ve uyumluluğu ile birlikte iyi veri kalitesinin muhafaza edilmesi mümkün olur. Şirket çapındaki yönergeler, standart süreç ve yöntemlerle merkezi olarak organize edilmiş veri yönetimi, veri altyapısının sistemli hale getirilmesine yardımcı olur. Ve böylece maliyetlerin de planlanabilir ve dolayısıyla önceden hesaplanabilir olduğu kesintisiz bir sürecin yaratılması sağlanabilir.


Akıllı üretim: Sınırlar ortadan kalkıyor – gereklilikler kalıyor

Proses endüstrisinde simbiyotik otonomi

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top