Optimizasyon

 

Akıllı üretim: Sınırlar ortadan kalkıyor – gereklilikler kalıyor

Uç Bilişim (Edge) Sistemler üzerinden açık mimariye geçişler, proses #endüstrisindeki şirketlere #üretim ve operasyonel süreçlerini optimize etme fırsatları sunuyor. Aynı zamanda mevcut sistemler ve verilerin değerinin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesi için de çok iyi fırsatlar veriyor. Endüstriyel bulut mimarisi, tesis ve operasyonel süreçlerini değer zincirleriyle uyumlu hale getirerek mevcut ve gelecekteki sistemlerin etkileşimini yansıtıyor. Geleneksel yöntemlerin aksine, #DX mimarisi pazar ihtiyaçları ve müşteri deneyimlerinden başlar. Daha sonrasında ise uygulamalar ve operasyonel süreçlerden, donanım ve #verilere kadar uzanır.
#dijitaldönüşüm #prosesendüstri

Read More

Proses endüstrisinde simbiyotik otonomi

Sadece endüstriyel otomasyondan endüstriyel otonomiye giden yolu başlatıp takip edersek bu hedefe gerçekten yaklaşma şansımız olabilir. #proses endüstrisinde dijital dönüşüm hakkında daha fazla konu içeren bloğumuzda bize katılın.

Read More

Devlet içinde bir şehir mi? Proses tesisi

Antik Yunan halkı Automatia (“kendiliğinden gelen”) adlı tanrıçaya tapardı. Ayrıca o dönemde Yunanlar bağımsız birimler halinde yaşamak üzere “Autonomia” iddiasıyla şehir devletleri (polis) oluşturmuşlardı. Bugün endüstriyel #otomasyondan #endüstriyelotonomiye uzanan yolculukta, eski zamanlarda insanların sahip olduğu bir anlayışı kullanıyoruz. Ancak soru şu: Günümüz #proses #tesisi bağımsız bir şehir devletine mi dönüşecek?

Read More

Yokogawa OpreX Çevre İzleme (Takip) Sistemi

Yokogawa tarafından piyasaya sürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Endüstrilerine Yönelik, endüstriyel yönetmeliklerle uyumlu Oprex Çevre İzmele (Takip) sistemimiz ile ilgili detaylı bilgi için makalemizi okuyabilirsiniz.

Read More

Risk Değerlendirmesi: OT ortamını güvence altına almaya yönelik ilk adım

Risk tabanlı Yokogawa siber güvenlik yönetimi ile ilgili daha detaylı bilgi için makalemizi okuyabilirsiniz.

Read More

Enerji ve Emisyon Yönetimine Yönelik Gerçek Zamanlı, Modele Dayalı Dijital İkiz

Enerji haritası, enerji maliyetlerinin geniş bir aralıkta dalgalanmalar göstermesi ve Sera Gazları (GHG’ler) emisyonlarının azaltılmasına yönelik endişelerin dünya çapında ciddi bir şekilde taraf bulması ile yeniden şekillenmektedir. Kömür ve nükleer gibi geleneksel enerji kaynaklarının önemi zamanla azalırken, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan tedarikler istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Enerjinin maliyet ve emisyonlar üzerinde oynadığı rolün farkında olan üreticiler, sürekli olarak bunları azaltmanın yollarını aramaktadırlar.

Read More