Proses endüstrisinde simbiyotik otonomi

Sadece endüstriyel otomasyondan endüstriyel otonomiye giden yolu başlatıp takip edersek bu hedefe gerçekten yaklaşma şansımız olabilir. #proses endüstrisinde dijital dönüşüm hakkında daha fazla konu içeren bloğumuzda bize katılın.

Önceki makaledeki soruları iş arkadaşlarınızla tartıştınız mı? Bağımsız proses tesisini yakın gelecekte görebilecek miyiz yoksa otomasyon dışındaki yapay zeka çözümleri temel otomasyonu kademeli olarak tamamlayacak mı?

Her durumda kesin olan bir şey var: Doğrudan otonom işletime geçiş hayli zordur. Bu yüzden Yokogawa otonom işletime doğru adım adım bir yaklaşımı destekler.

0-1: Manuel/yarı otomatik

Bir tesis minimum araçsallığa ve otomasyona sahiptir. Birçok iş adımı kağıt üzerindeki talimatlar ve kayıtlarla manuel olarak gerçekleştirilir. Hataya açık işlemleri ortadan kaldırmak ve verimliliği artırmak için bazı üretim süreçleri otomasyon sistemince yürütülür.

Kademe 2: Otomatik

Güvenli işletimden insan sorumludur. Bu süreçte geleneksel otomasyon sistemleri tarafından desteklenir. Otomasyon sistemi üretim süreçlerinin çoğunu yürütür, iş süreçlerini ve bakım görevlerini destekler. Ancak bu, normal işletim dışındaki her şeyle doğru bir şekilde başa çıkılması için insan gözetimini ve müdahalesini gerektirir.

Kademe 3: Kısmi otonomi

İnsan orkestrasyonu ile otonom bileşenler ve otomatik sistemlerin bir karışımı şeklinde karakterize edilir. Otonom bir bileşen otomasyondan önceden programlanmamış durumlara ilişkin öğrenme, uyum sağlama ve kendi kendini optimize etme becerisi bakımından farklılık gösterir. Bu düzeydeki şirketler bir dizi seçili otonom bileşen veya uygulama kullanır ve insanlar gerekli orkestrasyonu üstlenir.

Kademe 4: Otonom orkestrasyon

Çoğu kısmi tesis otonom olarak çalışır ve belirli koşullar altında üretimi, güvenliği ve bakımı optimize etmek üzere senkronize edilir. Bir sistem halinde çalışabilmek için uygun işlevselliğe sahip otonom bileşenleri bir araya getirirler.

Ayrıca bu düzeyde tüm disiplinler entegre edilmediğinden, birçok görev halen insan müdahalesini gerektirir. Spesifik koşullar karşılanmazsa, operatörlerin işletimin kontrolünü ele alması gerekir.

Kademe 5: Otonom işletim

Orkestrasyonlu kısmi tesisler dahil olmak üzere tüm tesisin otonom olarak çalıştığı ve herhangi bir insan etkileşiminin gerekmediği en ideal durum.

Büyük engellerin üstesinden gelme

Yokogawa, proses tesisi işletiminin üzerinde ilave bir “simbiyotik otonomi” kademesi ön görmektedir. Bu durum, farklı sektörler ve ekosistemler arasında daha güçlü bir işbirliği gerektirir.

“Simbiyotik otonomi” tüm değer üretim zincirini gözden geçirmek ve aynı zamanda resmin diğer yüzünü görmek üzere işbirliği yapan birkaç tesisin otonom işletim süreçlerini bir araya getirir. Bu da münferit sistemler ve en iyi durumda da değer üretme zincirleri arasında veri ve kaynakların otonom etkileşimini mümkün kılar.

Endüstriyel otonomiye yönelik ilerleme durdurulamaz. Ve üstelik değer üretim zincirine birçok alanda fayda sağlayacaktır. Buna süreç üretkenliği, kullanılabilirlik ve güvenliğinin iyileştirilmesi dahildir. Bu durum aynı zamanda entegre işlevlere sahip çözümler sunularak elde edilen gelişmiş siber güvenliği de içerir. Ayrıca üretim öncesi ve sonrasındaki daha iyi görünürlük sayesinde tedarik zincirindeki sorunlar çözülür.

Kapalı ham madde döngüsü

Şirketlerin faaliyetlerine sürdürülebilirlik ve yeryüzümüzün kaynaklarının korunması perspektifinden bakmaları beklenen bir dünyada, simbiyotik otonomi büyük engellerin üstesinden gelecektir. İşleyen bir döngüsel ekonomi için hem yaşam döngüsünde hem de kullanım istatistiklerinde devasa bir heterojen veri akışı işlenmelidir. Algoritmalar için yaşam döngüsü verileri sağlamak üzere değer üretim zinciri veya değer üretim ağları boyunca yüksek düzeyde bilgi şeffaflığı gerekir. Simbiyotik otonomi, tüm yaşam döngüsü durumlarındaki süreçleri sürekli olarak döngüsel ekonominin taleplerine uyarlama fırsatı barındırır. Kulağa uzak bir hedef, belki de bir kurgu gibi geldiğini itiraf etmeliyiz. Ancak endüstriyel otomasyondan endüstriyel otonomiye uzanan yolu başlatıp takip edersek, bu hedefe gerçekten yaklaşma şansını yakalarız.

“Geleceği göremeyebilirsiniz, ama temellerini atabilirsiniz – çünkü gelecek inşa edilebilir.”
Antoine de Saint-Exupéry

Proses endüstrisinde dijital dönüşüme dair başka konular da içeren bu blogda bize katılın.


Devlet içinde bir şehir mi? Proses tesisi

Azimle* otonomiye doğru

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top