Volwassenheidsmodellen in de digitale transformatie – een interview met Violett Zeller

Er zijn veel verschillende aspecten die grote uitdagingen vormen voor bedrijven die aan een digitale transformatie beginnen. Volwassenheidsmodellen kunnen een grote steun zijn bij de aanpak ervan. Maar ook later is een evaluatie van de status quo van essentieel belang om bestaande strategieën op een soepele manier te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. We spraken met Dr Violett Zeller, voorzitter van Digitale Transformatie bij #VDI / #VDE, om erachter te komen wat volwassenheidsmodellen zijn en hoe bedrijven het juiste model voor hen kunnen vinden.

Een steeds autonomere werking – ik neem aan dat we het daarover eens zijn – is in vele onderdelen van de procesindustrie de toekomst. Het staat echter ook vast dat dit niet van de ene dag op de andere te bereiken is. De geleidelijke benadering van autonome werking die ook Yokogawa nastreeft, weerspiegelt dit ook. Tot op dit punt zijn we het vermoedelijk wel met elkaar eens. De onbeantwoorde vraag hierbij is echter “Hoe?”. Veel bedrijven vinden de implementatie echter nog steeds moeilijk. Natuurlijk zijn er nu een aantal meestal grote bedrijven die aanzienlijke vooruitgang boeken en over de hele linie pilots uitrollen. Ook zij moesten echter eerst diverse hindernissen overwinnen. Dit komt omdat de autonome werking van procesinstallaties niet als een op zichzelf staand iets beschouwd kan worden. Deze autonome werking moet ingebed worden in een overkoepelende digitale transformatiestrategie.

Status quo van individuele transformatie

Er is niet maar één juiste benadering van het digitale-transformatietraject. De kenmerken voor elke bedrijfstak, zelfs voor elk bedrijf, zijn zeer individueel. Algemene stappen zijn echter nuttig gebleken om bedrijven te ondersteunen tijdens deze digitale transformatie.

In dit verband zijn de volgende vragen niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Deze hebben betrekking op de doelstellingen van de transformatie, de huidige stand van zaken en de hiaten die met prioriteit opgevuld moeten worden. Maar ook de vraag welke oplossingen überhaupt zin hebben en de verwachte voordelen op korte of lange termijn opleveren of de vraag over welke vaardigheden werknemers moeten beschikken voor de implementatie. Met name bedrijven die de grote uitdagingen van een digitale transformatie aangaan stellen dergelijke vragen. Laten we aannemen dat de steun van het management, minimaal de basiskennis van Industrie 4.0 en de integratie van de digitale transformatie in de bedrijfsstrategie voorhanden zijn – oftewel dat de eerste stap succesvol is gezet. Volwassenheidsmodellen kunnen dan een grote steun zijn bij het beantwoorden van de bovenstaande vragen. Ook op een later moment is het echter van essentieel belang om de status quo onder de loep te nemen om zo bestaande strategieën op flexibele wijze aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden.

Hoe kunnen volwassenheidsmodellen ondersteuning bieden?

We spraken met Dr. Violett Zeller, hoofd van de afdeling Digitale Transformatie bij VDI (Vereniging van Duitse ingenieurs)/VDE (Duitse associatie voor elektrotechniek, elektronica en informatietechnologie), over wat volwassenheidsmodellen inhouden en hoe bedrijven het juiste model kunnen vinden.

Hoe vind ik het model dat bij mijn bedrijf past?

Er bestaan vele volwassenheidsmodellen, waarvan sommige gratis beschikbaar zijn op het internet. Het is dus niet gemakkelijk om een overzicht te krijgen en het juiste model te vinden voor de individuele behoeften van een bedrijf. Zoals Dr. Zeller in het interview uitlegt, helpt de VDI/VDE 4000-richtlijn bij de keuze van het geschikte model. Daarom volgt hier nogmaals een kort overzicht van de inhoud van deze richtlijn, die momenteel in conceptvorm beschikbaar is. Deze richtlijn is bedoeld als leidraad voor besluitvormers bij het selecteren van het juiste Industrie 4.0-volwassenheidsmodel. Aan de hand hiervan kunt u het volwassenheidsniveau van uw bedrijf bepalen en op basis daarvan een stappenplan opstellen.

Blad 1

Dit is een inleiding op het onderwerp, beschrijft de selectiecriteria en de modeltypes en geeft de lezer basisadviezen om hem of haar te helpen bij de selectie, maar ook bij de toepassing van de modellen.

Blad 2

Biedt ondersteuning bij de praktische kant van de keuze. Op basis van de classificatie van de in aanmerking genomen volwassenheidsmodellen met betrekking tot gedifferentieerde beslissingscriteria en een vragenlijst, heeft de lezer de mogelijkheid het model te kiezen dat het beste bij zijn of haar bedrijf past.

Blad 3

Bespreekt de toepassing van de in blad 2 voorgestelde procedure aan de hand van casestudy’s. Dit blad illustreert het besluitvormingsproces, de toepassing van de modellen, maar ook de daaruit voortvloeiende bevindingen.

Volwassenheidsmodellen zijn een waardevol instrument om actiegebieden te identificeren en het pad van digitale transformatie vorm te geven. Het moet duidelijk zijn welke doelstellingen een bedrijf met de digitale transformatie wil bereiken, zoals omzetgroei, grotere efficiëntie of een verminderd gebruik van hulpbronnen. Ook zijn sommige bedrijven begonnen om daarnaast ook duurzaamheidsdoelstellingen na te streven. Digitalisering kan helpen om bedrijfsprocessen zodanig te ontwerpen en producten zo te ontwikkelen dat hulpbronnen worden gespaard.

Volg ons hier op deze blog met meer onderwerpen over digitale transformatie in de procesindustrie.

Lees hierna eens ons artikel over de overgang van industriële automatisering naar industriële autonomie.


Goede data goud waard?

Smart Manufacturing: grenzen vervagen – de vereisten blijven

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar top