Permit to Work (Povolení k práci)
Bezpečnostní pracovník

Permit to Work je vaše přední dokumentovaná metoda pro zajištění bezpečnosti osob při provádění jakékoliv formy práce, kterou je třeba řídit v potenciálně nebezpečném prostředí. Jedná se o kombinaci formální identifikace rizik, izolace, řízení a kontroly, komunikace a autorizace, které tvoří klíčovou součást integrovaného systému bezpečné práce (ISSOW) pro efektivní digitální řízení práce.

Systém Permit to Work se v minulosti vždy zakládal na papírových systémech s několika formuláři pro každý prováděný úkol. V době digitalizace však software a mobilní řešení poskytují digitální systém Permit to Work pro řízení rizik, díky němuž je zajištěna bezpečnost pracovníků a výrazně se zvyšuje efektivita.

Výzvy systému povolení k práci

Některé nevýhody papírového systému

 • Proměnlivé a nekonzistentní hodnocení rizik
 • Omezené možnosti pro zlepšování efektivity
 • Žádná možnost propojení se systémy řízení údržby MMS (Maintenance Management Systems)
 • Nedostatek jazyků pro vícejazyčné pracovní síly
 • Dávkový problém, kvůli kterému může dojít k vydávání pracovních povolení mimo pořadí
Bezpečnostní pracovníci na pracovišti

Naše řešení

Nová intuitivní brána k bezpečnějšímu digitálnímu Control of work (řízení práce)

Vrstvy bezpečnosti pro efektivní digitální Control of Work (řízení práce)

Co poskytuje systém Yokogawa RAP Permit to Work?

Ten nejefektivnější systém Permit to Work musí kromě toho, že splňuje všechny požadavky, také angažovat zaměstnance a soustředit je na důležité otázky, díky nimž je zajištěna bezpečnost lidí. Tento systém se nazývá RAP4.

 • RAP PtW je považován za přední systém v oblasti udělování digitálních povolení k práci.
 • Toto řešení představuje komplexní a snadno použitelný elektronický systém pro hodnocení rizik a udělování povolení k práci.
 • Jeho jedinečný inteligentní design založený na ikonách zajišťuje snadné použití všech pravidel a kontrol a díky široké škále konfigurací se přizpůsobí jakémukoliv pracovnímu postupu.
 • Integrace se systémem CMMS
Pracovník provádějící audit bezpečnosti závodu

Výhody

Některé výhody digitálního systému Permit to Work společnosti Yokogawa

 • Zvýšená produktivita
 • Nákladové přínosy díky vyšší efektivitě
 • Propojení se systémy řízení údržby pro lepší plánování a přípravu
 • Rozšířená komunikace všech pracovníků díky mobilním technologiím
 • Rychlé uzavření smyčky nápravných opatření na základě získaných zkušeností
 • Celkové zlepšení kultury bezpečnosti

Realizační technologie

Yokogawa RAP PtW je součástí softwarové sady RAP4 Control of Work.

Osvědčená inteligentní bezpečnost v popředí digitálního řízení práce již více než 25 let.

Inteligentní systém složený z jednoduchých, přehledných a intuitivních modulů s inteligencí, díky níž je zajištěna úplná shoda s auditem kontroly práce a podporováno neustálé zlepšování bezpečnosti.

Trojúhelník digitálního Control of Work společnosti Yokogawa

 

 

Systém RAP a kortex

Permit to Work RAP Isolations RAP Risk Assessment RAP Management of Change RAP PR-IOR-ity RAP Mobile
RAP Audit RAP GIS RAP Reporting RAP Turnaround RAP Utilities and Infrastructure RAP Noise Mapping

 

Zdroje

Potřebujete víc informací o lidech, technologii a řešeních?

Kontaktuje nás

Nahoru