CENTUM Replay

Výzva Řešení Společné inovace vytvářejí brilantní jednoduchost Jak to funguje? Výhody Architektura systému
 

Vytvoření základů pro učící se organizaci

Výzva

V konkurenčním prostředí je nedostatek kvalifikovaných a zkušených operátorů kritickým problémem – potřeba analyzovat provozní činnosti a odpovídající podmínky procesů za účelem zvýšení výkonnosti se stává regulérním tématem.

Agilní a nákladově efektivní řešení pro analýzu dosavadního provozu, sdílení provozních znalostí a školení operátorů v osvědčených postupech budou klíčovým diferenciátorem pro zvýšení konkurenceschopnosti pracoviště zákazníka, zejména v regionech, kde je kvalifikovaná pracovní síla velmi drahá a vzácná.

Řešení

Společnost Yokogawa s potěšením představuje řešení CENTUM Replay, jehož cílem je řešit tyto problémy s „nízkými náklady“ na vlastnictví.

Interaktivní „přehrávání“ zaznamenaných operací, přidávání komentářů a umožnění uživatelům procházet grafické znázornění procesu. Toto řešení umožní uživatelům provádět efektivní provozní analýzu (RCA, Root Cause Analysis – analýza kořenových příčin) a snadno vytvářet znalostní databázi obsahující provozní reakce na zajímavé události (např. spuštění procesu, odstavení, přechodné operace atd.). CENTUM Replay tak poskytuje platformu pro uchování provozních znalostí a jejich snadné sdílení v rámci organizace.

Jak to funguje?

Jak to funguje?

Když je zařízení v provozu, systém CENTUM Replay automaticky zaznamenává procesní data a činnosti obsluhy. Při používání nástroje CENTUM Replay může uživatel vybrat časový rámec z minulých operací a přehrát si stav zařízení.

Uživatel tak může snadno opakovat a zkoumat historické operace a odpovídající chování procesu pomocí všech dostupných procesních grafik CENTUM, a to pouhým přehráním záznamů.

Pokud operátoři rozpoznají zajímavou provozní událost, CENTUM Replay poskytne funkci pro trvalé uložení této události jako relace.
Uživatel může v relaci přidávat dynamicky aktualizované pokyny:

 • poskytnout dodatečný popis toho, co se děje na časové ose přehrávání,
 • nebo automaticky otevřít různé grafiky procesu, aby se tak zvýraznilo důležité chování procesu.

CENTUM Replay tak funguje jako platforma pro správu znalostí, kde lze analyzovat aktuální operace, uchovávat je a snadno sdílet v rámci organizace pro budoucí školení a reference.

CENTUM Replay je společná inovace se společností Air Liquide.
V průběhu let jsem viděl, že se společnost Yokogawa stala z dobrého partnera při realizaci projektů ICSS velmi cenným partnerem při hledání řešení problémů, s nimiž se potýkáme. Vůle společnosti Yokogawa vyvíjet řešení našich problémů je mimořádná. Společné inovace mají velmi hmatatelný rozměr.

Eric Hendrickx
Manažer aktiv ASU
Mezinárodní senior expert na ASU Technologie a provoz


Společnost Yokogawa ve spolupráci se společností Air Liquide vyvinula nové řešení pro dynamické přehrávání minulých operací v prostředí CENTUM založeném na datech. Nová funkce CENTUM Replay vytváří záznamy minulých operací a při přehrávání těchto záznamů umožňuje procházet všemi dostupnými grafickými prvky procesu. Kromě toho poskytuje funkce pro přidávání interaktivních komentářů k těmto relacím. CENTUM Replay se ukázalo jako neocenitelné řešení pro analýzu příčin a poskytuje nový pohled na školení operátorů.

Výhody

 • Agilní způsob přeměny provozních zkušeností na dlouhodobý přínos
 • Nízké náklady na vlastnictví, nenáročná údržba
 • Snadno připravená školení založená na skutečných datech zařízení
 • Efektivní řešení pro urychlení časově náročné analýzy kořenových příčin
 • Opětovné použití stávající grafiky CENTUM VP
 • Možnost rozšíření o další (off-line) stanice
 • Jednoduché nasazení

Architektura systému

 • CENTUM Replay v online konfiguraci: je schopno shromažďovat data a přehrávat minulé operace. Tento stroj musí být připojen k síti řídicího systému (L2).
 • CENTUM Replay v off-line konfiguraci: volitelná licence, pomocí níž lze přehrávat relace vytvořené online verzí. Tento stroj není vázán na síť řídicího systému a lze jej používat kdekoliv.

Hľadáte viac informácií o našich ľuďoch, technológiách a riešeniach?

Kontaktujte nás

Hore