Yokogawa's vernieuwing van controlesystemen bij NAM-fabriek in Den Helder zorgt voor stabiele gaslevering in Nederland

NAM-Den Helder logo
Download (1.2 MB)

NAM-Den Helder, Den Helder, The NetherlandsDe Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) is de grootste aardgasproducent in Nederland en is goed voor drie kwart van de aardgasproductie in het land. De gasbehandelingsfaciliteiten in Den Helder ontvangen gas van NAM's offshore productieplatforms en voeren verschillende processen uit om ervoor te zorgen dat het gas voldoet aan de leveringseisen van Gasunie, een Nederlands bedrijf dat verantwoordelijk is voor het transport via het gasnet in Nederland en Duitsland. Een van deze fabrieken is een laag-calorische (LoCal) faciliteit die in 1984 met een Honeywell TDC 2000-systeem in gebruik werd genomen. 

Omdat het voor NAM moeilijk was dit verouderde controlesysteem te onderhouden vanwege een tekort aan reserveonderdelen en omdat de leverancier de ondersteuning (end of support, EOS) had beëindigd, werd besloten het controlesysteem te moderniseren. Hiermee voorzag NAM verbeteringen op het gebied van prestatie, betrouwbaarheid van het systeem en onderhoud. In december 2009 gunde NAM Yokogawa Europe het contract voor de upgrade van het controlesysteem van deze fabriek en de vervanging van het Honeywell TDC-systeem door Yokogawa CENTUM VP werd in augustus 2010 succesvol afgerond. Hiertoe behoort ook de zeer tijdrovende vervanging van overbodige field terminal assemblies (FTA) door Yokogawa-hardware.

Field wiring of Honeywell TDC 2000 system

Veldbedrading van Honeywell TDC 2000-systeem     

Field wiring of Yokogawa CENTUM system

 Veldbedrading van Yokogawa CENTUM-systeem​

De uitdagingen en de oplossingen
Gedurende de uitvoering van het project kwam Yokogawa Europe met tal van uitdagende taken in aanraking, zoals een locatieonderzoek, het maken van een functionele ontwerpspecificatie (FDS) van de bestaande TDC-systeemdatabase, verificatie van documentatie en het ontwikkelen van interfaces met bestaande systemen van derden. Het engineeringteam van Yokogawa Europe werkte tijdens de gehele duur van het project zeer nauw samen met het projectteam van NAM en gebruikte Yokogawa’s wereldwijde expertise op het gebied van Honeywell-migratie om alle problemen op te lossen. Deze factoren leverden allemaal een belangrijke bijdrage aan het succes van dit vernieuwingsproject.

Maken van een FDS uit een TDC-systeemdatabase
Aangezien NAM graag alle functies van het TDC 2000-systeem wilde behouden, moest Yokogawa Europe eerst een FDS creëren vanuit een systeemdatabase voordat een gedetailleerd ontwerp gemaakt kon worden. Yokogawa’s speciale tools voor analyse/conversie van databases en uitgebreide ervaring met Honeywell-migratie bleken van onschatbare waarde tijdens de fase waarin de FDS gemaakt werd. 

Met een database-analysetool werden een visuele weergave van de controlelussen en een logische grafiek gemaakt. Een engineeringtool zette de TDC 2000-database om naar een Excel-bestand met taglijsten die gebruikt konden worden om de CENTUM-database te maken. Ten slotte maakte een TDC-conversietool het mogelijk om de informatie uit afbeeldingen te halen. Het engineeringteam van Yokogawa overlegde met de leden van het projectteam van NAM en gebruikte deze tools om het FDS ter vervanging van de functies af te ronden. Dit werd door NAM goedgekeurd. 

Creation of FDS from TDC system database
Maken van een FDS uit een TDC-systeemdatabase 

Factory acceptance test (fabrieksacceptatietest, FAT)
Al tijdens de FDS-fase besprak Yokogawa Europe met NAM hoe de FAT zou worden uitgevoerd. De grootste uitdagingen waren te identificeren hoe de test uitgevoerd zou worden en wat ter referentie getest zou worden. De FAT werd uitgevoerd door ervaren medewerkers van NAM die hun fabriek zeer goed kenden en in staat waren uitgebreide tests en verificatie uit te voeren. Tijdens de FAT werden alle I/O-punten en -volgordes getest.

De OPC-interfaces met het plantinformatiesysteem (PI) werden ook getest tijdens de FAT; de seriële interfaces naar apparatuur van derden werden echter niet getest omdat de subsystemen ter plekke in werking waren en niet beschikbaar voor intern testen bij Yokogawa.

Site acceptance test (siteacceptatietest, SAT)
Voordat de fabriek daadwerkelijk werd stilgelegd, werden de panelen geplaatst en de kabels getrokken. Aan het begin van de stillegging en na het wijzigen van de bekabeling werd het Yokogawa CENTUM VP-systeem opgestart. De seriële interfaces werden eerst gecontroleerd. Hierbij werd nauw samengewerkt met de leveranciers van de apparatuur van derden. Daarna werden alle I/O's van de veldterminals verbonden met het CENTUM VP-systeem gecontroleerd; dit was om er zeker van te zijn dat alle kabels en aansluitingen juist waren bevestigd. Om de ingebruikname te versnellen, werden er speciale afbeeldingen gemaakt. Na de I/O-controle werden individuele sequenties gecontroleerd met de aangesloten veldapparatuur. Alle activiteiten op locatie waren ruimschoots op tijd klaar, waardoor NAM zonder enige vertraging en zonder problemen de fabriek in gebruik kon nemen. 

Klanttevredenheid

Steffen Mueller, de NAM-projectengineer verantwoordelijk voor de Den Helder EPE-P-OP, zei het volgende op 30 augustus 2010: “Ik kan nogmaals goed nieuws melden. Na een week van LoCal stillegging zijn we weer in bedrijf. We zijn erin geslaagd ons Honeywell TDC 2000-systeem te vervangen door een nieuw Yokogawa CENTUM VP-systeem. Dit uitdagende project heeft een grote bijdrage geleverd aan de betrouwbaarheid en de integratie van de werkzaamheden van de gasbehandelingsfaciliteit in Den Helder. Ik wil graag iedereen uit het projectteam bedanken voor hun motivatie en bekwaamheid die ze de afgelopen maanden hebben getoond. Hoewel er nog veel moet gebeuren en we de komende weken bezig zullen zijn met afstemmen, kan ik zeggen dat de puzzel opgelost is! Het was een genoegen met u samen te werken!”

NAM sprak dus volledige tevredenheid uit over de perfecte voltooiing van het DCS-project in Den Helder door Yokogawa Europe. 

Steffen Mueller NAM project engineer for Den Helder EPE-P-OP
Steffen Mueller NAM-projectengineer voor Den Helder EPE-P-OP

Belangrijkste prestaties van het project

  • Vervanging van alle functies van het TDC 2000-systeem
  • Nauwe samenwerking tussen de teams van NAM en Yokogawa Europe
  • Soepele en veilige overgang op het nieuwe systeem
  • Tijdige installatie en start
  • 100% productieprestatie
  • Hoog niveau van systeemintegriteit, betrouwbaarheid en kwaliteitsbeheer
  • Hoge mate van klanttevredenheid

Industries

Gerelateerde Producten & Oplossingen

Distributed Control System (DCS)

Our distributed control system (DCS) enables automation and control of industrial processes and enhanced business performance. Over 10,000 plants entrust Yokogawa DCS to deliver their production goals.

×

Have Questions?

Contact a Yokogawa Expert to learn how we can help you solve your challenges.

 
Top