Smart Industry Readiness Index

Hebt u al een duidelijke visie en een stappenplan voor uw digitale transformatie (DX), inclusief mijlpalen en acties? Yokogawa biedt u een systematische methodiek om uw weg te vinden in digitale transformatie: het wereldwijde beoordelingskader “Smart Industry Readiness Index (S.I.R.I.)” is ontwikkeld door de Singapore Economic Development Board (EDB) en wordt door het World Economic Forum (WEF) erkend als 's werelds eerste onafhankelijke norm.

 

Trapped in DX Proof of Concepts?
Let's get SIRIous!
BOOK A CONSULTATION

Een slimme zet in de goede richting

“Populariteit voor Industry-4.0 is overal: veel bedrijven zijn al enthousiast begonnen aan verschillende projecten voor digitale transformatie (DX). Anderen zijn nog zoekende naar hun juiste vertrekpunt. Digitale transformatie het een complex onderwerp het biedt u tal van mogelijkheden. Het maakt niet uit in welke fase uw bedrijf zich nu bevindt, het is sowieso een slimme zet om een grondige kennis te hebben van de huidige stand van zaken van uw bedrijf op weg naar digitale transformatie. Want zodra u daadwerkelijk inzicht hebt in uw huidige situatie, kunt u als bedrijf de juiste beslissingen nemen over waarop u zich moet richten en kunt u de volgende stappen bepalen. Klinkt logisch en eenvoudig.

Maar hoe doet u dat?

“Complexe dingen eenvoudig maken” geldt sinds jaar en dag als goede praktijk. Het nut een maturiteitsmodel is dus over het algemeen aangetoond.

 

Ontwikkel strategieën met behulp van het beproefde “S.I.R.I.”-concept

Het maakt niet uit of u nog maar aan het begin staat van of al begonnen bent aan uw digitale transformatie: de Smart Industry Readiness Index (S.I.R.I.) helpt u uw huidige “digitale volwassenheid” in kaart te brengen en op basis daarvan uw volgende acties te prioriteren, altijd met het oog op de benchmark voor uw sector. De resultaten van deze analyse vormen de basis voor het in kaart brengen en ontwerpen van de specifieke routekaart van uw bedrijf.


“S.I.R.I.” staat voor “Smart Industry Readiness Index” en is ontwikkeld door het World Economic Forum (WEF). Het is 's werelds eerste onafhankelijke norm met een formeel beoordelingsproces.

S.I.R.I. heeft intussen al meer dan 600 bewezen referenties. Dit succes is ook te danken aan de bijzondere opzet van het S.I.R.I.-concept: in vergelijking met andere methodieken die uw digitale transformatie (DX)-status bepalen, houdt deze rekening met de kostenstructuur van een bedrijf, de strategiehorizon, de KPI's van het bedrijf en de benchmarks van de sector. Juist daarom is het resultaat zeer specifiek voor elke afzonderlijke onderneming.

 

Voornaamste identificatoren van S.I.R.I.:

  • S.I.R.I. is een systematische en alomvattende beoordeling die gebaseerd is op kwantitatieve, gegevensgestuurde internationale benchmarks enerzijds en op kwalitatieve gegevens anderzijds.
  • Gezichtspunten van externe partijen (S.I.R.I. Assessors) en interne partijen (belangrijke bedrijfsvertegenwoordigers uit het management en medewerkers uit verschillende disciplines) worden gecombineerd tot één geconsolideerde taal en één gemeenschappelijk doel.
  • Naast PROCESS en TECHNOLOGY wordt ook uw ORGANISATIE doorgelicht op het vlak van workforce empowerment, leiderschapsexpertise, samenwerking en strategie. De betrokkenheid en inzet van uw ORGANISATIE bij dit proces wordt gezien als een van de belangrijkste succesfactoren, aangezien uw organisatie deze verandering moet verwerken en daartoe goed beslagen ten ijs moet komen.
  • Het resultaat vormt de basis van de routekaart voor UW bedrijf aangezien S.I.R.I. de belangrijkste aandachtsgebieden met specifieke maatregelen voor digitaliseringstransformatie in kaart brengt, inclusief de financiële, prestatie- en strategische doelstellingen van het bedrijf

onze stapsgewijze transformatie

 

Een door S.I.R.I. gecertificeerde assessor met gedegen technologische kennis: Yokogawa

De Smart Industry Readiness Index is de eerste wereldwijde norm voor de transformatie naar Industry 4.0. Alle door S.I.R.I. gecertificeerde assessoren zijn onafhankelijk en neutraal in hun advisering. Ze handelen allen volgens de door het WEF vastgestelde normen en beginselen. Toch zijn er verschillen tussen de gecertificeerde aanbieders.

De kracht van Yokogawa ligt in zijn technische expertise en inzicht in de procesindustrie en automatiseringsprocessen. Niet alleen wat productie betreft, maar ook hoe deze industriële ondernemingen in hun geheel functioneren. Vooral op het punt van de meer diepgaande vragen binnen het beoordelingsproces zijn technologische know-how en ervaring belangrijk en niet zelden maken juist deze het doorslaggevende verschil. De ervaring van Yokogawa met implementatie in Europa en over de hele wereld kan organisaties ondersteunen om hun S.I.R.I.-resultaten te vertalen in echte projecten die hun waarde waarmaken.

Ondertussen heeft Yokogawa niet alleen gecertificeerde S.I.R.I.-assessoren - ook is de Yokogawa Electric Corporation toegetreden als officiële S.I.R.I.-partner.

 

Maak kennis met onze gecertificeerde experts uit heel Europa:

Ontdek ons Europese netwerk van 7 gecertificeerde S.I.R.I.-assessoren - onafhankelijke en praktijkgerichte adviseurs.

 

Onze Certified Smart Industry Readiness Assessors (S.I.R.I. CSA)

In de meer dan 30 jaar dat ik in de procesindustrie werkzaam ben, heeft de overdaad aan gegevens en de mogelijkheden die deze biedt voor verdere optimalisaties mij altijd gefascineerd. Zowel in mijn functies als engineer, op het gebied van bedrijfsontwikkeling als in mijn rol als adviseur of strategieontwikkelaar, is de beschikbaarheid van gegevens exponentieel gegroeid om processen en projecten te ondersteunen. Nu IT en OT steeds meer naar elkaar toe groeien, zijn digitaliseringsvraagstukken voor de industrie uiterst complex geworden.

Persoonlijk ben ik erg enthousiast over S.I.R.I., omdat het voor bedrijven samenhang en structuur aanbrengt in de complexiteit van de digitale transformatie en mijn adviesvaardigheden versterkt.

Goed om te weten:
Maurice heeft als adviseur en ingenieur gewerkt voor klanten in talrijke productiesectoren

 

Met mijn achtergrond als chemisch ingenieur kwam ik min of meer toevallig in aanraking met de analyse van gegevens en de toepassing ervan in optimaliseringsprojecten - en ik ben er blijven hangen. De grote beschikbaarheid van gegevens en het potentieel ervan, in combinatie met de kansen die Industry 4.0 biedt, bieden een breed scala aan mogelijkheden. Dit maakt het tegelijk spannend en uitdagend om samenhangende, individueel aangepaste totaalconcepten te ontwikkelen. Niet alleen op technologisch gebied, maar ook wat de motivatie en de kwalificaties van de werknemers betreft.

Naar mijn mening biedt S.I.R.I. dan ook krachtige ondersteuning bij het prioriteren van actiegebieden en het leggen van een basis voor een samenhangend stappenplan.

Goed om te weten:
Silke is doctor in de ingenieurswetenschappen in de toepassing van neurale netwerken voor de optimalisatie van drinkwaterbehandelingsprocessen.

Meer presentaties volgen binnenkort.

Wij bieden S.I.R.I.-beoordelingen in heel Europa. Neem contact met ons op voor meer informatie!

 

Op zoek naar meer informatie over onze mensen, technologie en oplossingen?

Contact

Top