Renewables SCRUM

Co-innovatie voor duurzaamheid
Het klimaat verandert en we staan voor de uitdaging om over te stappen naar duurzame energie. Samen met partners zet Yokogawa innovatie en technologie in om ‘net-zero emissions’ te bereiken. Onder meer door het reduceren van de CO2-uitstoot met behulp van herbruikbare, koolstofarme energie- en LNG (vloeibaar aardgas) oplossingen.


Introductie Renewable Squad 
Een belangrijke missie van Yokogawa is dan ook een basis leggen voor een duurzame toekomst. Om dit te bereiken, zetten we onze vindingrijkheid en creativiteit in combinatie met onze oplossingen op een Agile manier in. Daarom zijn we gestart met een Squad  die een duurzame toekomst met behulp van hernieuwbare energiebronnen verkent. Op deze manier willen we gelijke tred houden in een steeds sneller veranderende wereld. Omdat we de urgentie herkennen. En om de creativiteit en vindingrijkheid van onze mensen te mobiliseren. 


 

De uitdaging van de energietransitie
Product Owner Patrick van Vreeswijk: ‘Om de CO2-uitstoot bij klanten te verminderen en de industrie te helpen verduurzamen kijkt het Renewables team naar de energietransitie. In deze transitie is de beschikbaarheid van hernieuwbare bronnen een belangrijk feit, evenals seizoensgebonden vraagpatronen voor energie. Dit creëert de uitdaging om de opgewekte energie op te slaan die niet wordt gebruikt. Bijvoorbeeld met batterijen, moleculen als energiedragers zoals waterstof en mierenzuur, die emissiearme brandstoffen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld dieselgeneratoren te vervangen.'


Wind ontmoet gas
Ook zijn we toegetreden tot North Sea Energy (NSE); een door de industrie gestuurd innovatieprogramma dat de windsector en de gasindustrie verbindt. Het hoofddoel is om de beschikbare offshore-infrastructuur opnieuw te gebruiken in de overgang naar duurzame energie. In dit programma werken we samen met partijen als TNO, Gasunie en Shell. En er zijn nog meer programma's waaraan we deelnemen, zoals het onderzoeksproject Hydrohub MegaWatt Test Centre, waar waterelektrolysers worden geoptimaliseerd om waterstof te produceren met hernieuwbare energie. Met deze expert netwerken streven we ernaar om innovatieve manieren te ontwikkelen voor onze klanten om gebruik te maken van duurzame energie. Samen op weg naar een duurzame toekomst
Hebt u vragen of goede ideeën met betrekking tot de energietransitie, neem dan contact met ons op.

Op zoek naar meer informatie over onze mensen, technologie en oplossingen?

Contact

Top