Smart Industry Readiness Index

Czy masz już jasną wizję i mapę drogową swojej podróży w kierunku transformacji cyfrowej (DX), obejmującą kamienie milowe i działania? Firma Yokogawa oferuje systematyczną metodologię, dzięki której znajdziesz WŁASNĄ drogę w transformacji cyfrowej: globalne ramy oceny „Smart Industry Readiness Index” zostały opracowane przez Radę Rozwoju Gospodarczego Singapuru (Singapore Economic Development Board, EDB) i są uznawane za pierwszy na świecie niezależny standard przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum, WEF).

 

Trapped in DX Proof of Concepts?
Let's get SIRIous!
BOOK A CONSULTATION

Mądre posunięcie we właściwym kierunku

„Entuzjazm związany z Przemysł 4.0” jest wszędzie: niektóre firmy już rozpoczęły różne projekty związane z transformacją cyfrową z wielkim entuzjazmem. Inni natomiast nie znaleźli jeszcze właściwego punktu początkowego. Transformacja cyfrowa to złożony temat, który oferuje wiele możliwości. Bez względu na to, na jakim etapie znajduje się obecnie Twoja firma, na pewno rozsądnym krokiem będzie dogłębne zrozumienie jej status quo na drodze do transformacji cyfrowej. Ponieważ gdy już naprawdę zrozumie się swoją obecną sytuację, można jako firma podjąć właściwe decyzje dotyczące tego, na czym się skupić i określić kolejne kroki. Brzmi logicznie i łatwo.

Ale jak to zrobić?

Najlepszą praktyką zawsze było „upraszczanie rzeczy złożonych”. Dlatego stosowanie modelu dojrzałości okazało się z zasady przydatne.

 

Stwórz własną strategię dzięki wskazówkom w ramach sprawdzonej koncepcji „S.I.R.I.”

Nieważne, czy jesteś dopiero na początku, czy już rozpocząłeś swoją podróż w kierunku transformacji cyfrowej: Smart Industry Readiness Index pomoże Ci określić Twoją obecną „dojrzałość cyfrową” i w oparciu o nią ustalić priorytety dla kolejnych działań, mając zawsze na uwadze benchmark dla Twojej branży. Wyniki uzyskane z tej analizy stanowią podstawę do określenia i zaprojektowania indywidualnej mapy drogowej dla Twojej firmy.


„S.I.R.I.” to skrót od „Smart Industry Readiness Index” i został opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne. Jest to pierwsza na świecie niezależna norma z formalnym procesem oceny.

Do chwili obecnej S.I.R.I. posiada ponad 600 sprawdzonych referencji. Sukces ten wynika również ze szczególnej konstrukcji koncepcji S.I.R.I.: w porównaniu z innymi metodologiami określającymi status transformacji cyfrowej, uwzględnia ona strukturę kosztów firmy, horyzont strategii, korporacyjne wskaźniki KPI oraz benchmarki branżowe. Właśnie z tego powodu wynik ma charakter bardzo indywidualny dla każdej firmy.

 

Kluczowe Identyfikatory S.I.R.I.:

  • S.I.R.I. to systematyczna i kompleksowa ocena oparta na ilościowych, bazujących na międzynarodowych benchmarkach, jak również na jakościowych danych.
  • Opinie zewnętrzne (rzeczoznawcy S.I.R.I.) i wewnętrzne (główni przedstawiciele firmy z kierownictwa i pracowników z różnych dziedzin) są łączone w jeden skonsolidowany język i jeden wspólny cel.
  • Oprócz PROCESU i TECHNOLOGII, Twoja ORGANIZACJA jest analizowana pod kątem wzmocnienia pozycji pracowników, kompetencji przywódczych, współpracy i strategii. Współdziałanie i zaangażowanie ORGANIZACJI w ten proces jest postrzegane jako jeden z kluczowych czynników sukcesu, ponieważ organizacja musi poradzić sobie z tą zmianą i w tym celu musi być dobrze przygotowana.
  • Wynik stanowi podstawę mapy drogowej TWOJEJ firmy, ponieważ S.I.R.I. identyfikuje kluczowe obszary zainteresowania wraz z konkretnymi środkami transformacji cyfrowej, w tym cele finansowe, wydajnościowe i strategiczne firmy.

nasz krok w podróży ku transformacji

 

Certyfikowany rzeczoznawca S.I.R.I. z głęboką wiedzą technologiczną: Yokogawa

Smart Industry Readiness Index to pierwszy światowy standard transformacji Przemysłu 4.0. Wszyscy certyfikowani rzeczoznawcy S.I.R.I. są neutralni i niezależni w swoich konsultacjach. Wszyscy oni działają zgodnie ze standardami i zasadami WEF. Istnieją jednak różnice między certyfikowanymi dostawcami usług.

Siłą firmy Yokogawa jest jej specjalistyczna wiedza techniczna oraz zrozumienie przemysłu procesowego i procesów automatyzacji. Nie tylko pod względem produkcji, ale także funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych jako całości. Szczególnie w przypadku dogłębnych zagadnień w procesie oceny, wiedza i doświadczenie technologiczne są ważne i nierzadko stanowią decydującą różnicę. Doświadczenie firmy Yokogawa w zakresie wdrożeń w Europie i na całym świecie może pomóc organizacjom w przełożeniu wyników S.I.R.I. na realne projekty, które urzeczywistnią ich wartość.

Firma Yokogawa nie tylko posiada certyfikowanych rzeczoznawców, ale S.I.R.I. – Yokogawa Electric Corporation stała się oficjalnym partnerem S.I.R.I..

 

Poznaj naszych certyfikowanych ekspertów z całej Europy:

Poznaj naszą europejską sieć 7 certyfikowanych rzeczoznawców S.I.R.I. – niezależnych i posiadających wiedzę praktyczną konsultantów.

 

Nasi Certified Smart Industry Readiness Assessors (S.I.R.I. CSA)

W ciągu ponad 30 lat pracy w przemyśle przetwórczym zawsze intrygowała mnie mnogość danych i możliwości, jakie oferują w zakresie dalszej optymalizacji. Niezależnie od tego, czy podczas mojej pracy na stanowiskach inżynierskich, w działach rozwoju biznesu, konsultingu czy tworzenia strategii, dostępność danych do wspierania procesów i projektów rosła geometrycznie. W związku z tym, że IT i OT są obecnie zbieżne, kwestie związane z digitalizacją stały się niezwykle złożone dla przemysłu.

Osobiście jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do S.I.R.I., ponieważ tworzy on spójność i strukturę w skomplikowanych procesach transformacji cyfrowej w firmach i wzmacnia moje zdolności doradcze.

Dobrze wiedzieć:
Maurice pracował w charakterze konsultanta i inżyniera dla klientów w wielu sektorach przemysłu wytwórczego.

 

Pracując w dziedzinie inżynierii chemicznej, raczej przypadkowo zetknęłam się z analizą danych i jej zastosowaniem w projektach optymalizacyjnych – i tak już zostało. Duża dostępność danych i ich potencjał, w połączeniu z możliwościami, jakie oferuje Przemysł 4.0, stwarzają szeroki wachlarz możliwości. To sprawia, że opracowanie spójnych, indywidualnie dopasowanych koncepcji całościowych jest tak ekscytujące, a jednocześnie trudne. Nie tylko pod względem technologicznym, ale także pod względem motywacji i kwalifikacji pracowników.

Moim zdaniem S.I.R.I. oferuje zatem potężne wsparcie w ustalaniu priorytetów w poszczególnych obszarach działania i tworzeniu podstaw dla spójnej mapy drogowej.

Dobrze wiedzieć:
Silke jest doktorem inżynierem w zakresie zastosowania sieci neuronowych do optymalizacji procesów uzdatniania wody pitnej.

Wkrótce przedstawimy więcej prezentacji.

Oferujemy Państwu oceny S.I.R.I. w całej Europie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

 

Szukasz dodatkowych informacji na temat naszych pracowników, technologii i rozwiązań?

Kontakt

Targi