Smart Industry Readiness Index

Kilometre taşları ve eylemler dahil olmak üzere Dijital Dönüşüm (DX) yolculuğunuz için net bir vizyonunuz ve yol haritanız var mı? Yokogawa Dijital Dönüşümde KENDİ yolunuzu bulmanız için size sistematik bir metodoloji sunar: Küresel değerlendirme çerçevesi 'Smart Industry Readiness Index (S.I.R.I.)', Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından geliştirilmiştir ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından dünyanın ilk bağımsız standardı olarak kabul edilir.

 

Trapped in DX Proof of Concepts?
Let's get SIRIous!
BOOK A CONSULTATION

Doğru yöne akıllı bir hamle

'Endüstri 4.0 heyecanı' her yerde: Kimi şirketler şimdiden büyük bir hevesle türlü Dijital Dönüşüm (DX) projeleri başlattı. Kimileri ise başlayacakları doğru noktayı henüz bulamadı. Dijital Dönüşüm karmaşık bir konudur ve size pek çok fırsat sunar. Şirketiniz halihazırda hangi aşamada olursa olsun, Dijital Dönüşüm yolunda şirketinizin mevcut durumunu derinlemesine anlamak kesinlikle akıllı bir hareket olacaktır. Çünkü ancak mevcut durumunuzu gerçekten anladıktan sonra bir şirket olarak neye odaklanacağınız konusunda doğru kararlar verebilir ve sonraki adımları tanımlayabilirsiniz. Mantıklı ve kolay geliyor kulağa.

Peki bu nasıl olacak?

'Karmaşık şeyleri basitleştirmek' her zaman iyi bir yöntem olmuştur. Bu yüzden olgunluk modeli kullanmanın genelde fayda sağladığı kanıtlanmıştır.

 

Kanıtlanmış 'S.I.R.I.' konseptinin rehberliğiyle yolunuz için strateji belirleyin

Dijital Dönüşüm yolculuğunuza ister çoktan başlamış, ister daha başlamak üzere olun: Smart Industry Readiness Index (S.I.R.I.) 'dijital olgunluğunuzu' belirlemenize ve buna dayanarak her zaman sektörünüze yönelik karşılaştırmalı bir bakış açısıyla sonraki eylemlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olur. Bu analizden elde edilen sonuçlar, kendi şirketinizin yol haritasını belirlemek ve tasarlamak için temel teşkil eder.


'S.I.R.I.', 'Smart Industry Readiness Index' anlamına gelir ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından geliştirilmiştir. Resmi bir değerlendirme sürecine sahip dünyanın ilk bağımsız standardıdır.

Aynı zamanda S.I.R.I.'nin 600'ün üzerinde kanıtlanmış referansı vardır. Bu başarı aynı zamanda S.I.R.I. konseptinin özel tasarımından gelir: Dijital Dönüşüm (DX) durumunuzu belirleyen diğer metodolojilerle karşılaştırılacak olursa bir şirketin maliyet yapısını, strateji ufkunu, kurumsal KPI'larını ve sektör karşılaştırmalarını göz önünde bulundurur. Tam da bu nedenle sonuç her bir şirket için çok özel olur.

 

S.I.R.I.'nin Anahtar Tanımlayıcıları:

  • S.I.R.I. nicel verilere, veri güdümlü uluslararası karşılaştırmalara ve nitel verilere dayalı sistematik ve kapsamlı bir değerlendirmedir.
  • Kurum dışından (S.I.R.I. Eksperleri) ve kurum içinden (farklı disiplinlerden yönetim ve personel arasından kilit şirket temsilcileri) görüşler tek bir konsolide dilde ve tek bir ortak amaç için birleştirilir.
  • SÜREÇ ve TEKNOLOJİ dışında ORGANİZASYONUNUZ iş gücünü güçlendirme, liderlik uzmanlığı, işbirliği ve strateji bakımından gözden geçirilir. Organizasyonunuzun bu değişikliği yönetmek ve gerçekleştirmek için iyi bir şekilde hazırlanmış olması gerektiğinden, ORGANİZASYONUNUZUN bu sürece katılımı ve bağlılığı kilit başarı faktörlerinden biri olarak görülür.
  • S.I.R.I. şirketin finans, performans ve stratejiyle ilgili hedefleri dahil olmak üzere belirli dijital dönüşüm tedbirlerine sahip kilit odak alanlarını belirler ve sonuç KENDİ şirketinizin yol haritasının temeli olur.

Dönüşüm Yolculuğu Adımımız

 

Derin teknoloji bilgisine sahip S.I.R.I. sertifikalı eksper: Yokogawa

Smart Industry Readiness Index, endüstri 4.0 dönüşümü için dünya çapındaki ilk standarttır. Tüm S.I.R.I. sertifikalı eksperler danışmanlıklarında tarafsız ve bağımsızdır. Hepsi WEF standartlarına ve ilkelerine göre hareket eder. Öte yandan, sertifikalı hizmet sağlayıcılar arasında farklılıklar vardır.

Yokogawa'nın gücü, teknik uzmanlığı ile proses endüstrisi ve otomasyon prosesleri konusundaki anlayışından gelir. Yalnızca üretim bakımından değil, aynı zamanda bu endüstriyel işletmelerin bütün olarak nasıl işledikleri bakımından. Özellikle değerlendirme sürecindeki derinlemesine sorular söz konusu olduğunda, teknolojik bilgi birikimi ile deneyim önemlidir ve sıklıkla kesin bir fark yaratır. Yokogawa'nın Avrupa ve tüm dünyadaki uygulama deneyimi, organizasyonların kendi S.I.R.I. sonuçlarını değerlerinin farkında olan gerçek projelere dönüştürmesini destekleyebilir.

Bu arada Yokogawa yalnızca sertifikalı S.I.R.I. eksperlerine sahip değildir, Yokogawa Electric Corporation aynı zamanda resmi bir S.I.R.I. ortağı olmuştur.

 

Avrupa'nın her yerindeki sertifikalı uzmanlarımızı tanıyın:

Hepsi de bağımsız ve uygulama deneyimli danışmanlar olan 7 sertifikalı S.I.R.I. eksperinden oluşan Avrupa ağımızı keşfedin.

 

Certified Smart Industry Readiness Assessor‘ımız (S.I.R.I. CSA)

Proses endüstrisinde 30 yılı aşan tecrübemde, veri bolluğu ve bunların daha fazla optimizasyon için sundukları olanaklar her zaman ilgimi çekmiştir. İster mühendislik görevlerimde, ister iş geliştirme, danışmanlık veya strateji oluşturma rollerimde olsun, süreçlerin ve projelerin desteklenmesine yönelik veri kullanılabilirliği katlanarak arttı. BT ve OT'deki yakınsamayla birlikte dijitalleşme meseleleri sektör açısından son derece karmaşık hale geldi.

Şahsen, şirketler için karmaşık dijital dönüşüm meselelerinde tutarlılık ve yapılar oluşturduğu ve danışmanlık becerilerimi güçlendirdiği için S.I.R.I. konusunda oldukça hevesliyim.

Bilmekte fayda var:
Maurice, sayısız imalat endüstrisi sektöründeki müşteriler için danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermiştir.

 

Kimya mühendisliğinden gelen biri olarak verilerin analizi ve optimizasyon projelerinde uygulanması konusuna denk geldim ve bu konuda takılıp kaldım. Verilerin yüksek kullanılabilirlik düzeyi ve potansiyeli, Endüstri 4.0'ın sunduğu fırsatlarla birleştiğinde çok çeşitli olanaklar sağlıyor. Bu da tutarlı ve özel olarak uyarlanmış genel konseptler geliştirmeyi oldukça heyecan verici kılıyor ve aynı zamanda zorlaştırıyor. Yalnızca teknoloji bakımından değil, aynı zamanda çalışan motivasyonu ve kalifikasyonu bakımından da.

Bana göre S.I.R.I. bu yüzden eylem alanlarını önceliklendirme ve tutarlı bir yol haritası için temel oluşturma konusunda güçlü bir destek sunuyor.

Bilmekte fayda var:
Silke, sinir ağlarının içme suyu arıtma proseslerinin optimizasyonunda uygulanması konusunda mühendislik doktorasına sahiptir.

Yakında daha fazla sunum yayınlanacaktır.

Bütün Avrupa genelinde S.I.R.I. değerlendirmeleri sunmaktayız. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

 

İnsanlarımız, teknolojimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi mi arıyorsunuz?

Bizimle İletişime Geçin

En üst