Safety co-innovatie team

Co-innovatie voor veiligheid
De belangrijkste missie van Yokogawa is om de basis te leggen voor een duurzame toekomst. Om dit te bereiken, innoveren en creëren we nieuwe ideeën, in combinatie met bewezen industriële automatiseringsoplossingen. Om deze combinatie te laten werken, zijn we een Agile/SCRUM team gestart met onze focus om de veiligheid te verbeteren.

Introductie Squad teams
Yokogawa bestaat al meer dan 100 jaar en draagt voortdurend bij aan de maatschappij door middel van onze innovatie in Industriële automatiseringsoplossingen. De belangrijkste missie van Yokogawa is om de basis te leggen voor een duurzame toekomst. Om dit te bereiken, zetten we onze vindingrijkheid en creativiteit, in combinatie met onze portfolio van oplossingen en ontwikkelingen op een Agile manier in. Daarom zijn we begonnen met 3 Business Acceleration Squad-teams; Seveso (veiligheidsoplossingen / -services), OMS (OpreX Managed Services) en hernieuwbare bronnen. Met deze squadrons willen we gelijke tred houden in een steeds sneller veranderende en onzekere wereld. Omdat we de urgentie om te schakelen herkennen. En om de creativiteit en vindingrijkheid van onze mensen te mobiliseren.

Beperk de gevolgen van rampen
Product owner Niels Huttenhuis: 'Met onze reis naar een veiliger wereld willen we de gevolgen van rampen voor de maatschappij, het milieu en uw bedrijf beperken. Om dit te bereiken, delen we onze veiligheidscultuur en geavanceerde technologie, zodat we ervoor zorgen dat u hogere winsten maakt en tegelijkertijd de wereld veiliger maakt.'

Samen innoveren om grote stalbranden te voorkomen
Dit team kijkt bijvoorbeeld hoe je grote branden kunt voorkomen die vaak voorkomen in stallen in de agrarische sector. In de afgelopen 12 jaar waren er 208 branden in Nederland, waarbij 1,2 miljoen dieren stierven (bron: wakkerdier). En als gevolg daarvan hebben veel boerderijen dat ook gedaan. Het risico op brand door bijvoorbeeld kortsluiting is zeer hoog vanwege de stoffige omgeving.
We combineren verschillende software, de ammoniak-bestendige Distributed Temperature Sensor (DTSX) en technologieën waarmee we data verzamelen op een boerderij om risico’s op een stalbrand te monitoren en te visualiseren. Deze branddetectie oplossing hebben we samen met expertnetwerken ontwikkeld  zoals specialisten, de overheid, leveranciers, dierenartsen en de brandweer. Met als doel een stalbrand te voorkomen, resulterend in een veilige en milieuvriendelijke boerderij.Yokogawa test veiligheid grootste elektrische transportfiets ooit
Naast stalbrandpreventie zet deze squad haar kennis rond veiligheid ook in in andere projecten. Zoals het nieuwe concept van PostNL voor stadsdistributie. Een primeur voor de marktleider in pakketten om met deze grootste elektrische transportfiets ooit in de binnenstad te bezorgen zonder uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Een prachtig duurzaam initiatief dat natuurlijk ook veilig moet zijn voor de bezorgers en de bewoners van de binnenstad. Lees het blog hoe we dat aangepakt hebben.

Meer informatie over veiligheidsoplossingen
Bent u geïnteresseerd in onze reis naar een veiliger wereld en heeft u vragen of goede ideeën, neem dan contact met ons op..

Gerelateerde producten & oplossingen
DTSX
 

Op zoek naar meer informatie over onze mensen, technologie en oplossingen?

Contact

Top