Consultancy

Veelzijdige ondersteuning in iedere fase van bedrijfsvoering

Praktische adviezen

De servicedienst Consultancy kan zich richten op praktische problemen waar u in de dagelijkse praktijk mee wordt geconfronteerd. Yokogawa fungeert daarbij als consultant die uw eisen en wensen inventariseert, een studie uitvoert, performance-matrixen samenstelt en op basis daarvan uw probleem oplost of voor procesoptimalisatie zorg draagt. Deze benadering vergt een multidisciplinaire aanpak en een grondige technische knowhow. Yokogawa kan daar als geen ander invulling aangeven en kan daarbij de rol vervullen als contractor. Yokogawa garandeert daarbij naast een deskundige ook een objectieve advisering.
 

    Kalibratie & Validatie

Sinds jaar en dag geldt Yokogawa als leverancier van hoogwaardige en betrouwbare apparatuur en systemen. Daarbij behoort een grote deskundigheid op het gebied van kalibratie en validatie. Die deskundigheid wordt niet alleen in seminars en bijeenkomsten maar ook in adviestrajecten aan bedrijven aangeboden. De advisering speelt snel en doeltreffend in op de problematiek van bedrijven. Controle van het complete systeem en sensoren op de geldende specificaties is veelal het begin van het consultancytraject. Wordt hier geen oplossing gevonden, dan wordt ook de directe systeemomgeving in de analyse meegenomen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar apparatuurspecificaties maar nadrukkelijk ook naar omgevingscondities die van invloed kunnen zijn op de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van het systeem. Kalibratie op locatie wordt o.a. uitgevoerd met Yokogawa's Dry block calibrator; een kalibratiesysteem met zeer nauwkeurigheid en stabiliteit. Het kalibratieadvies wordt afgesloten met een compleet kalibratiedossier.
 

    Validatie

Voor sommige toepassingsgebieden wordt steeds vaker gevraagd naar validatie van systemen. Die vraag doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het meetsysteem moet worden gecombineerd met reproduceerbaarheid van meetgegevens. Yokogawa's Consultancy-service richt zich ook op validatie. Dergelijke adviestrajecten vangen veelal aan met het schrijven van een Functional Design Specification (FDS). Hierop volgt een specificatie van hard- en software. Op basis hiervan worden documenten samengesteld die als uitgangspunt dienen voor het testen van alle requirements. De validaties vinden plaats onder Good Automated Manufacturing Practices (GAMP).
 

    Remote operations

Efficiency neemt in de bedrijfsvoering een steeds belangrijker plaats in. Vanzelfsprekend wordt dan ook gezocht naar mogelijkheden en middelen die dat mogelijk maken. Remote operations is daar één van. Bediening en besturing op afstand is een feature die op veel Yokogawa-producten en –systemen wordt teruggevonden. Maar hoe vertaalt zich dat naar de praktijk? Yokogawa helpt u graag bij het beantwoorden van die vraag. Waar is remote operations mogelijk? Hoe moeten de werkzaamheden worden georganiseerd om remote operations in de praktijk te brengen? Hoe behoudt u ook in de nieuwe situatie het overzicht en bent u verzekerd van een probleemloze procesomgeving? Vragen die Yokogawa graag voor u beantwoordt. De advisering stopt uiteraard niet met het aandragen van de oplossing. Ook de implementatie ervan en de vertaling naar andere systemen wordt door Yokogawa voortvarend opgepakt.
 

    Alarmmanagement

Dagelijks worden uw operators geconfronteerd met een groot aantal alarmmeldingen. Ingrijpen heeft daarbij hoge prioriteit. Daarom moet snel de juiste beslissing kunnen worden genomen. Dat legt echter wel een grote mentale druk op de operator. Alarmmanagement helpt daarbij. Yokogawa levert hiervoor een aantal hoogwaardige oplossingen. De oplossingen worden gecombineerd met advisering ten aanzien van alarmmanagement. Daarbij wordt niet alleen eigen maar ook apparatuur van derden in het advies meegenomen. Het adviestraject omvat een inventarisatie en analyse van de alarmen en een beheervoorstel voor de verschillende soorten alarmen . Samen met Yokogawa's alarmmanagementsysteem kan zo worden gewerkt aan vermindering van het aantal alarmen. In de praktijk kan dit leiden tot vermindering van het aantal alarmmeldingen met 95%.

Op zoek naar meer informatie over onze mensen, technologie en oplossingen?


Contact
 
Top