Asset Management

Een uitgebreide oplossing voor het brede palet aan uitdagingen: veroudering van assets, verlies aan onderhoudskennis, lager onderhoudsbudget en toenemende complexiteit van de assets om u te helpen het grootste rendement te behalen.

 • Asset Performance Management

  Met APM creëren we een omgeving die dwarsdoorsnede-analyses van de proces- en assetdata mogelijk maakt. De professionele consultants van Yokogawa en KBC geven passende suggesties voor verbetering vanuit zowel zakelijk- als productieperspectief.

  Meer
 • Asset Performance Analytics

  We meten en visualiseren het huidige en toekomstige energieverbruik om zo een nauwkeurig en effectief onderhoudsplan op te stellen die de energie-efficiëntie verbetert en tevens zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid.

  Meer
 • Field Asset Management

  Efficiënter onderhoud met behulp van digitale technologie in het veld: visualiseer de condities van veldapparatuur en de procesinterface, identificeer doelen en stel een efficiënt onderhoudsschema vast.

  Meer
 • Voorspellend onderhoud van pompcavitatie

  Door cavitatie te detecteren, deze informatie te kwantificeren en real-time weer te geven, geeft dit cavitatiedetectiesysteem een vroege indicatie van omstandigheden die kunnen leiden tot een verslechtering van de pompprestaties.

  Meer
 • Plant Information Management System

  Gebaseerd op open standaarden, legt u in PIMS eenvoudig data vast en creëert zo een waardevolle basis. Een unieke oplossing doordat de engineeringkosten bij de implementatie aanzienlijk lager zijn in vergelijking met de alternatieven.

  Meer

Downloads

Videos

Overzicht:

COVID, de dalende olieprijs en de vergrijzing zorgen voor een onstabiel economisch klimaat. In deze recording bespreekt Hans Hennekam 3 klant cases om hier flexibiel op in te kunnen spelen, de uptime verhogen, kosten verlagen en de veiligheid verbeteren.

Overzicht:

IIoT staat niet stil. Zeker niet nu COVID als een accelerator werkt. Kunt u de ontwikkelingen nog bijhouden? JOIN vertelt samen met René Hugens, Manager Industry 4.0 van OCI Nitrogen aan de hand van praktijkervaringen hoe u eindeloze mogelijkheden creëert.

Overzicht:

Marcel Kelder van Yokogawa bespreekt hoe Machine Learning wordt gebruikt in een brownfield omgeving voor toegang tot asset informatie ongeacht waar de informatie is opgeslagen en in welk formaat en hoe de integriteit van de assetinformatie wordt vergroot.

Op zoek naar meer informatie over onze mensen, technologie en oplossingen?

Contact

 
Top