Complete kalibratie brengt duidelijkheid

Stabiliteit, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid zijn binnen de R&D-wereld sleutelbegrippen. Daarom wordt ook hier veel gebruik gemaakt van Yokogawa-apparatuur. Toch kan het voorkomen dat het complete meetsysteem, inclusief sensoren, tot onduidelijkheden leidt. In dat geval biedt Yokogawa's kalibratieservice uitkomst. Met een gericht plan van aanpak geeft de dienst snel zicht op eventuele onvolkomenheden in het meetproces. Yamanouchi Europe profiteerde hiervan. 

Yamanouchi
Yamanouchi Europe B.V. te Leiderdorp maakt deel uit van Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd, een wereldwijd producent van medicijnen en producten voor de gezondheidszorg. De belangrijkste aandachtsgebieden voor Yamanouchi Europe zijn urologie, dermatologie, antibiotica, cardiovasculaire indicaties, botziekte en hepatologie. Het succes van het bedrijf is gebaseerd op een groot aantal innoverende producten en op de filosofie 'Creating and Caring … for Life'. Innovatie, service en mensgerichtheid zijn daarbij kernbegrippen. 

Biological & Pharmaceutical Development
Binnen de R&D-afdeling van de vestiging Leiderdorp richt de Biological Development Department (BDD) zich op het analyseren van monsters van klinische studies die over de gehele wereld worden uitgevoerd. Binnen de studies worden de compounds van Yamanouchi toegepast. De monsters worden bewaard in negen vriezers bij een temperatuur van -70 oC. De afdeling Pharmaceutical Development Department verricht daarnaast onderzoek naar de houdbaarheid en stabiliteit van medicijnen die door Yamanouchi op de markt worden gebracht. 

Data Collector 100
data collector Aan de temperatuur van de vriezers en de luchtvochtigheid van de onderzoeksruimten worden hoge eisen gesteld. Alleen al uit praktisch oogpunt mogen de temperatuur van de vriezer en de luchtvochtigheid niet te hoog oplopen. Raymond van Teylingen van Yamanouchi licht dit toe: "Mocht de vriezertemperatuur boven een bepaalde waarde komen, dan zijn de monsters van de klinische studies voor verder onderzoek onbruikbaar. De luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol bij de blisterverpakkingen, die alleen bij een gedefinieerde luchtvochtigheid mogen geblisterd. Daarnaast stelt ook de regelgeving bijzondere eisen. Opslag, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van gegevens spelen daarbij een grote rol." Daarom besloot Yamanouchi Europe tot de aanschaf van Yokogawa's datacollector DC 100. De DC 100 maakt deel uit van Yokogawa's DARWIN-range (Data Acquisition and Recording Windows). Met de range, die refereert aan de bedenker van de evolutietheorie Charles Darwin, wordt onderstreept dat het systeem de technische, commerciële, economische en organisatorische evoluties van en binnen bedrijven moet kunnen volgen. De DC100 wordt aangevuld met de data-acquisitiesoftware MPCS (Multi Channel Proces System), een schaalbaar DAQ-softwarepakket dat eenvoudig kan worden uitgebreid. Het pakket leent zich zowel voor een eenvoudig 20 kanaals systeem met enkelvoudige hardware als voor een 1000 kanaals netwerksysteem met werkstations en verschillende merken en modellen hardware. 

De negen vriezers en enkele zuurkasten zijn via 49 meetpunten verbonden met Yokogawa DC100. Daarmee kan Yamanouchi aantonen dat de monsters en de analytische standaarden bij de juiste temperatuur worden bewaard en de luchtvochtigheid op de gedefinieerde waarde blijft. 

Afwijkende waarden
"Op een bepaald moment traden er afwijkende temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden op en de vraag kwam naar voren of dit wel klopte. Daarom werd Yokogawa ingeschakeld om het gehele systeem te controleren", aldus Raymond van Teylingen. Als eerste bleek dat de gecombineerde sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid verkeerd waren aangesloten. Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost. Besloten werd tot een grondige diagnose. 

Stapsgewijze diagnose
"Allereerst werd het gehele DARWIN-systeem door Yokogawa gecontroleerd", aldus Raymond van Teylingen "Toen dit in orde bleek te zijn, werd de volgende stap genomen met de controle van alle sensoren. Ook alle sensoren bleken binnen de specificaties te vallen, maar praktische zaken bleken de oorzaak voor fouten. Zo bleek uit de 24-uurs meting van de DC100 dat het luchtbehandelingsysteem veel ongewenste invloed had op de luchtvochtigheid en daarmee op de sensoren. Deze laatste werden daarom met behulp van Yokogawa's Dry block calibrator gekalibreerd." De nauwkeurigheid van het kalibratiesysteem dat hiervoor wordt gebruikt bedraagt ± 0,04 oC; de stabiliteit ± 0,02 oC. Het resultaat is een uitgebreid en compleet kalibratiedossier waarmee de nauwkeurigheid en stabiliteit van de meetgegevens wordt onderstreept. 

Plezierige samenwerking
Over Yokogawa's kalibratieservice is Raymond van Teylingen zeer tevreden. "De aanpak van de problemen verloopt snel. Na een eerste overleg en beschrijving van de situatie volgde al snel een plan van aanpak, dat inderdaad tot het gewenste resultaat leidde. Bovendien verloopt de communicatie zeer soepel. Een e-mailtje is al voldoende om in korte tijd antwoord te krijgen. Ook het resultaat in de vorm van het uitgebreide kalibratiedossier laat niets te wensen over." 

Over het systeem zelf vertelt Raymond van Teylingen: "Het systeem van Yokogawa maakt ook voor ons het werken eenvoudiger. Alarmmeldingen komen nu per SMS binnen, waarbij er voor kan worden gekozen de melding naar meerdere personen te zenden. Tegelijk met de melding wordt de temperatuur van de vriezer meegezonden, zodat de urgentie direct kan worden beoordeeld."

×

Have Questions?

Contact a Yokogawa Expert to learn how we can help you solve your challenges.

 
Top