Nieuwe subsidie bevordert innovatie van experimenteel waterstoftestcentrum

Waterstof uit hernieuwbare energiebronnen speelt een sleutelrol in de energietransitie door de CO2-uitstoot van industriële activiteiten te verminderen. Het draagt niet alleen bij als duurzame grondstof voor de industrie, maar ook als energiedrager. Omdat duurzaamheid hoog op onze agenda staat, heeft Yokogawa zich aangesloten bij het Hydrohub innovatie programmavan het ISPT. We richten ons op de ontwikkeling van grootschalige, op elektrolyse gebaseerde productie van duurzame en goedkope waterstof als aanjager voor circulaire industriële ketens. Onderdeel van dit samenwerkingsprogramma is het project Hydrohub MegaWatt testcentrum, om te experimenten met kleinschalige industriële PEM en Alkaline units van elk 250 kW. Het project wordt geleid door ISPT en bestaat naast Yokogawa uit Shell, Nouryon, Yara, Gasunie, Frames, Groningen Seaports, TNO, HanzeHogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen.

Het doel van het waterstoftestcentrum
Het experimentele waterstoftestcentrum wordt dit voorjaar gebouwd bij EnTranCe, het energie onderzoekscentrum van de Hanzehogeschool op de Zernike campus in Groningen. Het doel van het project is een reeks studies uit te voeren om basisoperaties te testen, het operationele bereik vast te stellen en de grenzen te onderzoeken in stress-tests. Hiermee willen we inzicht krijgen in het optimale werkingsbereik en de beperkingen van apparatuur. Een ander doel is de ontwikkeling van een open innovatie-ecosysteem waarin het MegaWatt testcentrum de verdere ontwikkeling van geavanceerde technologie voor elektrolyse ondersteunt.

Geavanceerde besturing van en controle over processen
Onlangs heeft TKI Energy & Industry het project een subsidie toegekend voor de uitbreiding van het oorspronkelijke project. De toevoeging betreft geavanceerde procesbesturing en zal parallel aan het huidige Hydrohub MegaWatt testcentrum worden uitgevoerd. Als partner van dit consortium zal Yokogawa - producent van industriële automatisering en test & meetapparatuur voor de procesindustrie – zich vooral focussen op geavanceerde procesbesturing. Immers, de productie van waterstof uit hernieuwbare energiebronnen vereist een dynamische werking van elektrolysers. Het nieuwe aanvullende, specifieke onderzoeksproject modelleert en onderzoekt het effect van variabele werking op de prestaties van elektrolysers en het elektriciteitsnet. Er zullen optimale regelstrategieën worden ontwikkeld met het doel de algehele operationele efficiëntie te verbeteren.

2-3% operationele efficiëntiewinst
Geavanceerde procesbesturing is met succes toegepast in andere industrieën om de efficiëntie te verbeteren en meerdere parameters tegelijk te optimaliseren. Dit wordt bereikt door rekening te houden met de interactie, de procesdynamica en het bufferen en vrijkomen van massa en energie in reacties. In dit geval - de flexibele productie van de groene waterstof - is de procesbeheersing voor elektrolysers een totaal nieuwe manier. Door geavanceerde regelstrategieën toe te passen verwachten we een operationele efficiëntiewinst van 2 tot 3 % te bereiken. Het in dit project voorgestelde onderzoek is gericht op het onderzoeken, modelleren en testen van deze potentiële efficiëntiewinst op de PEM-eenheid.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over het Hydrohub MegaWatt testcentrum? Lees dan verder op de site van ISPT.

Gerelateerde Industrieën

 
Top