Regarding Yokogawa’s response to the COVID-19 (novel coronavirus) pandemic

25 March, 2020

Dear customers and partners,

Yokogawa recognizes the rapidly growing impact of the ongoing COVID-19 global pandemic. Within the current situation, our top priorities are to do everything we can to minimize the spread of COVID-19, and continue providing the necessary level of service to customers.

From the first signs of the outbreak, Yokogawa has been engaged in preventing transmission of the virus in affected areas. We have proactively introduced a range of measures, from monitoring the well-being of our employees and promoting workplace hygiene, to implementing restrictions on in-person meetings and travel, promoting teleworking, and requiring self-isolation for those who have travelled to affected regions. In order to minimize disruption to your business, in our manufacturing operations we are adapting our systems and processes to be able to respond flexibly to this very dynamic situation, and in our engineering and service operations we are utilizing technologies that enable us to support customers remotely.

If you have any questions or require support, please don't hesitate to contact our representatives. We are committed to working closely with you as we navigate this difficult situation together.

Sincerely,

Hitoshi Nara
President and Chief Executive Officer
Yokogawa Electric Corporation


Hoe Yokogawa service verleent tijdens de COVID-19 situatie

Dagelijks worden we op de hoogte gehouden met nieuws van de situatie rond het Coronavirus. Yokogawa volgt dit op de voet en heeft al enkele weken een crisisteam dat dagelijks bijeenkomt en acties onderneemt om de impact voor onze klanten te minimaliseren en de gezondheid van onze medewerkers te beschermen.

 1. Al onze medewerkers die vanuit huis kunnen werken zijn geïnstrueerd om dit te doen. Verder wordt er een volledige infrastructuur met beveiligde toegang tot het netwerk gebouwd om onze klanten een 'like in office' opstelling te kunnen bieden. Voelt u zich vooral vrij om onze teams te bereiken voor hulp, zij helpen u graag. 
   
 2. Voor onze diensten op locatie hebben we - naast de voorzorgsmaatregelen die op de te bezoeken site al van kracht zijn - aanvullende maatregelen genomen om potentiële infectiegevaarlijke situaties te beheersen. Onze servicemensen worden geïnstrueerd hoe ze moeten omgaan met persoonlijke interacties, en hoewel ze misschien meerdere klanten op één dag bezoeken, weten ze welk protocol ze moeten volgen om mogelijke oorzaken van virusverspreiding tot een minimum te beperken. Ook hebben we voorbeelden waarbij een servicetechnicus, in plaats van op locatie fysiek aanwezig te zijn, adequate telefonische en videobegeleiding heeft gegeven bij de uitvoering van een onderhoudsopdracht.
   
 3. Vanuit een supply chain-perspectief hebben we al onze noodprocedures die we in crisissituaties als deze aanspreken in gang gezet. Het primaire doel is om de uitvoering van openstaande orders voort te zetten en de door ons aangegane verbintenissen inzake projectuitvoering na te komen. Hiervoor hebben we een dagelijks order- en projectbeoordelingsproces waar we beschikbare materialen en  mensen en inplannen.
   
 4. Het is duidelijk dat deze turbulente situatie druk uitoefent op de toeleveringsketen, misschien niet zozeer door de productie van apparatuur, maar vooral door de transportbeperkingen waar we mee te maken hebben. Onze klantgerichte teams zijn geïnstrueerd om alle beschikbare technologie te gebruiken om de communicatie met klanten te intensiveren en ons door deze situatie heen te loodsen. In deze gesprekken kijken we naar zaken als; wat hebben we beschikbaar, welk deel van het project kunnen we al afsluiten om een project in beweging te houden en hoe kunnen we klanten helpen de risico’s rond de projectplanning te minimaliseren.
   
 5. Yokogawa was van plan om eind mei een User's Conference te houden in Rotterdam. We hebben besloten om de planning op te schorten en evalueren in de loop van de tijd of een evenement als dit in het najaar weer relevant wordt. Andere interne en externe vergaderingen zijn uit voorzorg geannuleerd en virtuele vergadertools zijn voor nu de standaard geworden. 

Zoals u ziet, nemen we verschillende maatregelen om het virus in te dammen en doen we er alles aan om de impact op uw activiteiten te minimaliseren. 


Meer informatie of vragen?
Neem contact met ons op via uw contactpersoon of het algemene telefoonnummer +31(0)88 464 1000 dan wel e-mailadres info@nl.yokogawa.com van Yokogawa Nederland met speciale behoeften die we kunnen escaleren in onze processen, dan vinden wij een manier om u te helpen waar we kunnen.  
 


 
Top