Yokogawa en Statoil werken samen aan ontwikkeling draadloos veldsysteem

 

Amersfoort, The Netherlands - 07 maart , 2016 

Yokogawa heeft een samenwerkingsovereenkomt gesloten met het Noorse energiebedrijf Statoil ASA voor de gezamenlijke ontwikkeling van een draadloos veldsysteem. Met het systeem op basis van de draadloze ISA100-technologie kunnen geluidsniveaus bij Statoil faciliteiten real-time in kaart worden gebracht. Het systeem gaat deel uitmaken van Statoil’s draadloze geluidsbewakingsproject. Met het systeem krijgt Statoil de beschikking over real-time geluidsinformatie tijdens het werken in lawaaierige omgevingen. Deze informatie kan worden gebruikt ter beheersing van de risico’s voor personeel wanneer zij blootgesteld staan aan geluid. 

Masatoshi Nakahara van Yokogawa verklaarde: “Gezondheid, veiligheid en het milieu zijn thema’s die voor managers steeds belangrijker worden. Dankzij deze overeenkomst kan Yokogawa daar nu een belangrijke bijdrage aan leveren voor een van de grootste olie- en gasproducenten van Europa. Hiertoe combineren we onze draadloze technologie en knowhow met de expertise en deskundigheid van Statoil.” 

Achtergrond
In procesomgevingen zijn verschillende geluidsbronnen te identificeren en het geluid dat zij produceren kan schadelijke gevolgen hebben voor (het gehoor van) werknemers. Aangezien de geluidsniveaus sterk kunnen verschillen, moet periodieke via sensoren real-time en op verschillende locaties worden gemonitord. Op basis hiervan kunnen beschermende maatregelen worden genomen. 

Binnen een groot aantal industriële sectoren wordt een steeds grotere nadruk gelegd op veiligheid, gezondheid en milieu. Naast flow, druk en temperatuur moeten data-acquisitiesystemen in productieomgevingen ook milieugegevens, zoals de gasconcentratie, meten en verzamelen. Draadloze technologie leent zich uitstekend voor dergelijke systemen. Yokogawa beschikt over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van draadloze ISA100 communicatie en biedt een grote hoeveelheid draadloze veldapparatuur en adapters waarmee conventioneel bedrade instrumenten kunnen worden omgebouwd tot draadloze apparatuur. Een deel daarvan wordt al gebruikt bij verschillende Statoil locaties. 

Statoil en Yokogawa gaan zich nu richten op de ontwikkeling van een beheersysteem voor risico’s van blootstelling aan geluid. Met het systeem moet het bedrijf voldoen aan de specificaties van het arbomanagementsysteem OHSAS 18001. Het systeem maakt gebruik van een ISA100 draadloos veldnetwerk waarmee gegevens van geluidsensoren worden verzameld. Deze data worden real-time op een plattegrond afgebeeld die in de centrale besturingsruimte of via een cloudservice zichtbaar is. De data kunnen worden opgeslagen en zijn op ieder moment toegankelijk voor analyse. Het gebruik van een draadloos systeem biedt aanzienlijke voordelen. De bekabelingskosten worden tot een minimum teruggebracht, sensoren kunnen ook op moeilijk te bekabelen locaties worden aangebracht en data van wijd verspreide sensoren zijn gemakkelijker te verzamelen. 

Als onderdeel van de overeenkomst voorziet Yokogawa in de technologie en de producten die nodig zijn om het ISA100 draadloze communicatiesysteem te ontwikkelen. Statoil gebruikt haar expertise om de systeemspecificaties vast te stellen en veldtesten uit te voeren. Ook de technologie van andere Noorse bedrijven en onderzoekinstellingen wordt gebruikt, onder meer voor de ontwikkeling van visualisatie graphics. De veldtesten worden uitgevoerd op een offshoreplatform van Statoil in de Noordzee. 


Top