Nieuwe Yokogawa business unit voor cloud-gebaseerde oplossingen

Amersfoort, The Netherlands - 10 februari, 2016 

De nieuwe business unit Industrial Knowledge van Yokogawa gaat een centrale functie vervullen in de versnelde uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in kapitaalintensieve industrieën. Hiertoe worden geavanceerde, cloud-gebaseerde oplossingen geboden waarmee klanten ‘operational excellence’ kunnen realiseren. De uitbreiding is een belangrijk onderdeel van Yokogawa’s Transformation 2017-strategie. 

Als onderdeel van deze strategie wil Yokogawa uitbreiden door klanten te betrekken in een gezamenlijke innovatieproces. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor geavanceerde oplossingen. Daarbij kan worden gedacht aan softwareoplossingen voor verbetering van de productiviteit, veiligheid en energie-efficiëntie of voor optimalisering van de benutting van faciliteiten. 

Industrial Knowledge is de handelsnaam van de Yokogawa Venture Group, een Yokogawa-dochteronderneming die in 2015 werd opgericht voor Software-as-a-Service oplossingen. Industrial Knowledge gaat een centrale rol spelen bij het invullen van de strategie en de ontwikkeling van de business. Tegelijkertijd wordt ingezet op de uitbreiding van het aantal oplossingen en technologieën en mogelijke overnames en acquisities. Het nieuwe onderdeel krijgt daarbij veel speelruimte om zelf initiatieven te ontplooien en zo de business verder uit te bouwen. 

Als platform voor de ontwikkeling van de cloud-gebaseerde business nam Yokogawa eind vorig jaar Industrial Evolution, Inc. over. Dit bedrijf heeft een grote staat van dienst op het gebied van Data-as-a-Service-oplossingen. 

Industrial Knowledge gaat zich concentreren op oplossingen die waarde creëren voor industriële klanten. Hiertoe worden data verzameld, geïntegreerd en geanalyseerd en omgezet naar een werkbaar formaat. Deze technologie zal door Industrial Knowledge worden ingezet om snel haar markt te kunnen vergroten. Als bewezen oplossing is het platform volledig voorbereid op industriële IoT. Een goed voorbeeld hiervan wordt gegeven door een licentienemer in de procesindustrie die real time data verzamelt van procesomgevingen over de gehele wereld en remote monitoring en ondersteuning aan deze omgevingen biedt. De nieuwe business unit wil daarnaast gaan profiteren van de betrouwbaarheid en kwaliteit van Yokogawa’s meet- en besturingstechnologieën en de jarenlange Yokogawa expertise. 

Als onderdeel van de lange-termijn visie richt Yokogawa zich niet alleen op de optimalisering van productieprocessen maar ook op de materiaal- en informatiestromen binnen en tussen bedrijven. 

Door overnames, acquisities en allianties wil Yokogawa haar aanbod verder verbreden. Het gaat daarbij onder meer om operation management, productiebeheer, asset management, simulatie & ontwerp en systeemintegratie. Op deze manier kan het bedrijf bijdragen aan waardevermeerdering van producten en diensten van klanten en aan de integratie, samenwerking en optimalisatie van distributieketens. 
 

Voor meer informatie

January 7 press release on the acquisition of Industrial Evolution, Inc.

The Industrial Knowledge website

White Papers

Industries


Top