Yokogawa verwerft Nanopipet technologie voor toepassingen in biowetenschappen

Tokio, Japan – 12 november 2019

Yokogawa kondigt aan dat het een nanopipet*1-technologie heeft verworven die is ontwikkeld door BioStinger, Inc., autoriteit op het gebied van individuele cel analyse en een spin-off van de University of California, Santa Cruz. Met deze technologie kunnen doelstoffen zoals genen of medicijnen worden geïnjecteerd op specifieke plekken binnen individuele cellen, maar ook intracellulaire stoffen worden geëxtraheerd. Dankzij de geringe invasiviteit*2 in de cellen van deze technologie is het mogelijk om individuele levende cellen, organellen en delen van het cytoplasma in meer detail te bestuderen.
 

Nanopipet technologie helpt onderzoek naar het ontstaan van ziektes 

Om te zien hoe cellen reageren op verbindingen voor nieuwe kandidaat-geneesmiddelen, worden deze verbindingen vaak in de cellen geïnfiltreerd. Het kan echter lastig zijn om te bevestigen dat deze stoffen de celmembraan zijn gepasseerd en in de cel zijn aanbeland. Er is dus behoefte aan een technologie waarmee experimentele stoffen met grote precisie direct in cellen kunnen worden geïnjecteerd. Daarnaast bestaan organen en weefsels uit veel verschillende soorten cellen, waarbij afwijkingen in specifieke cellen kunnen leiden tot het ontstaan van ziektes. Aangezien de cellen niet in een uniforme toestand verkeren, moeten individuele cellen worden geanalyseerd om de oorzaak van een ziekte en de pathologische toestand te bepalen. Voor onderzoek naar het ontstaansmechanisme van de ziektes en onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is het daarom zeer nuttig als de mogelijkheid bestaat om de vorm en plaats van een specifieke cel te bepalen en intracellulaire informatie uit die cel te verkrijgen. Tot op heden bestond er echter nog geen bewezen technologie waarmee positionele informatie over specifieke cellen in een celpopulatie kan worden verkregen en ook materialen uit die individuele cellen kunnen worden genomen.

 

Overzicht van de technologie

Deze technologie omvat een manipulator*3, die is uitgerust met een nanopipet waarvan de punt een opening heeft die een van de kleinste is die momenteel beschikbaar is voor biologisch onderzoek. Daarnaast heeft de manipulator een micropomp die gebruik maakt van elektrochemische eigenschappen. Deze technologie maakt het mogelijk om doelstoffen, zoals genen of medicijnen, te injecteren op de doellocatie van een specifieke cel en ook individuele intracellulaire materialen te ontnemen. Daarnaast maakt de geringe invasiviteit van deze technologie het mogelijk om individuele levende cellen, organellen en delen van het cytoplasma in meer detail te bestuderen.
 

Oplossingen van Yokogawa voor analyse van individuele cellen

Yokogawa ontwikkelt al sinds 2014 oplossingen voor de analyse van individuele cellen. Een manipulator voor individuele cellen maakt gebruik van een micropipet (1 μm is een miljoenste deel van een meter). Dit biedt de mogelijkheid om automatisch individuele cellen te bemonsteren die zijn geselecteerd in een grafische gebruikersinterface. De pipet is daarmee geschikt voor gebruik in onderzoek dat bemonstering van grote aantallen cellen vereist.

 

Yokogawa wil de ontwikkeling versnellen van bemonsteringssystemen die gebruik maken van micropipetten. Daarnaast blijven we bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe geneesmiddelen en biowetenschappen door manipulatorproducten te commercialiseren waarin deze verworven nanopipet-technologie wordt toegepast.

*1 Een pipet is een buis waarmee kleine hoeveelheden vloeistof of vast stof worden geïnjecteerd of opgezogen. Een nanopipet is een buis met een puntdiameter tussen 1 nm en minder dan 1.000 nm. Een nanometer (nm) is één miljardste van een meter. De term nanopipet kan ook slaan op een buis met een injectie-/opzuigvolume op nanometerschaal.
*2 Waarbij weinig fysieke schade wordt toegebracht aan een levend organisme. Deze term wordt gebruikt in de medische sector en de biologie.
*3 Een apparaat dat een operatie uitvoert in plaats van een mens.

 

Gerelateerde producten & oplossingen

  • Biowetenschap

    Yokogawa’s high content analysis systems and dual spinning disk confocal technologies provide high-speed and high-resolution live cell imaging, enabling leading-edge research around the world.

    Meer
  • Duurzame innovatie

    Door biowetenschap te combineren met informatietechnologie, metingen en controle wordt de productiviteit in de hele keten radicaal verbeterd.

    Meer

Top