Yokogawa koopt aandeel in APB, maker van polymeeraccu's, om activiteiten op het gebied van energiebeheersystemen uit te breiden

Tokio, Japan - 4 maart 2020

Yokogawa kondigt aan dat het kapitaal van APB Corporation (APB) heeft gekocht met als doel om de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot energiebeheersystemen uit te breiden. De explosieve groei van IIoT, sensoren en draadloze technologieën vereist flexibele, krachtige, betaalbare en toch veilige batterijen. De huidige lithium-ion batterijen hebben echter een ingewikkelde structuur en inefficiënte productieprocessen. APB loopt op kop met de ontwikkeling van een nieuwe generatie lithium-ion batterijen, de zogenaamde All Polymer Battery. De twee bedrijven hebben afgesproken dat Yokogawa de technologie voor het energiebeheersysteem aanlevert die nodig is voor de efficiënte werking en optimalisering van grootschalige opslagaccu's.

APB is een Japanse startup die werkt aan de praktische toepassing van de All Polymer Battery. De accu die APB heeft ontwikkeld, heeft een hoge energiedichtheid en is flexibel in zowel vorm als omvang, waardoor de accu voor een groot aantal toepassingen kan worden gebruikt, maar in de eerste plaats als grootschalige opslagaccu voor duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energiesystemen. 

Conform de overeenkomst levert Yokogawa het beheersysteem voor de energieopslagsystemen die APB gaat produceren en verkopen. Daarnaast verzamelt Yokogawa de gegevens over de staat van afzonderlijke cellen of modules en de gebruiksgegevens van het ESS om deze systemen te optimaliseren en efficiënte gebruiksplannen aan te leveren.

Nu het gebruik van duurzame energie steeds verder toeneemt, groeit de markt voor grootschalige, vaste opslagaccu's die efficiënt energiegebruik mogelijk maken. Yokogawa zet haar regel- en informatietechnologieën in met de efficiënte productie en gebruik van energie, zoals fabrieksenergiebeheer en wind- en biomassa-energiesystemen. Maar ook optimale inzet van boiler-, turbine- en generatorapparatuur en activiteiten op het gebied van Virtual Power Plant-hulpbron aggregators. Door een aandeel in APB te kopen, kan Yokogawa de ontwikkelde technologie voor optimalisering en efficiënt gebruik toepassen op een reeks grootschalige opslagaccu's en de bedrijfsactiviteiten uitbreiden met beheersystemen voor decentrale energiebronnen (DERMS*) die van deze accu's gebruikmaken.

* Een hardware- en softwareplatform om gedistribueerde energiebronnen te bewaken en te controleren op een manier die de betrouwbaarheid, efficiëntie en algemene prestaties van het elektrische distributiesysteem in stand houdt of verbetert.
 


Top