Onderzoek van Yokogawa wijst uit dat twee derde van de bedrijven in de procesindustrie verwacht volledig autonoom te werken in 2030

Amersfoort, Nederland - 21 september 2020

Yokogawa heeft de resultaten bekendgemaakt van een wereldwijd onderzoek onder haar eindgebruikers naar de vooruitzichten van industriële autonomie*. Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de respondenten afkomstig uit bedrijven in de procesindustrie verwacht in 2030 volledig autonoom te zullen werken. Het onderzoek gaat grondig in op de trends in automatisering en autonomie, bedrijfsprioriteiten en de technologieën die worden gebruikt in de voornaamste procesindustrieën, waaronder olie en gas, farmaceutica, chemie, petrochemie en energieopwekking.

Belangrijkste inzichten

Bedrijven maken stappen om in 2030 volledig autonoom te werken en zullen investeren in besluitvormingstechnologieën

Van de respondenten gaf 64% aan te verwachten hun voornaamste activiteiten in 2030 volledig autonoom te zullen verrichten. 89% gaf aan dat hun bedrijf momenteel plannen heeft om de mate van autonomie in hun bedrijfsvoering te verhogen. Voor wat de huidige stand van zaken betreft, zegt 64% semi-autonoom of autonoom te werken of in een pilot verwikkeld te zijn. 67% verwacht een aanzienlijke automatisering van de besluitvormingsprocessen inzake fabrieksactiviteiten in 2023.

De komende drie jaar verwachten bedrijven vooral veel te investeren in cyberveiligheid (51%), cloud, analyses en big data (47%) en kunstmatige intelligentie (42%). Deze investeringen zullen bedrijven helpen betere besluiten te nemen met een grotere reikwijdte.

COVID-19 heeft de economische groei in 2020 geremd, maar zal als katalysator fungeren voor industriële autonomie op de middellange tot lange termijn

COVID-19 is misschien wel een enorme stimulans geweest voor industriële autonomie. De voortzetting van bedrijfsactiviteiten zonder dat werknemers hierbij aanwezig moeten zijn, krijgt nu meer prioriteit. Een meerderheid van de respondenten verwacht meer in autonomie te zullen investeren als direct gevolg van COVID-19.

Respondenten werd eveneens gevraagd een top vier samen te stellen van toepassingen waarin ze investeerden als gevolg van de COVID-19-pandemie. Niet verrassend kwamen werken op afstand en service op afstand uit de bus als twee van de voornaamste toepassingen waaraan meer prioriteit werd gegeven. Respectievelijk 36% en 30% van de deelnemers selecteerde deze. Werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder dat werknemers aanwezig dienen te zijn in een gevaarlijke omgeving biedt grote voordelen, zowel op het gebied van veiligheid als financieel.

Ook toonde het onderzoek aan dat de investeringsprioriteiten voor de periode na COVID-19 aanzienlijk uiteenlopen binnen de diverse industrieën. Zo werd door deelnemers van conventionele energieopwekkende en chemische/petrochemische bedrijven meer geïnvesteerd in de veiligheid van werknemers dan in andere industrieën.

Regionale trends

De investeringen in nieuwe technologieën en de ontwikkeling richting industriële autonomie bleken volgens het onderzoek regionaal te verschillen. Vergeleken met andere regio's is Azië-Pacific het actiefst bezig met de verschuiving naar industriële autonomie. Het onderzoek toonde aan dat het aandeel bedrijven in Azië-Pacific dat prioriteit geeft aan investeringen in autonome bedrijfssystemen 18 tot 27% hoger ligt dan in andere regio's. Dit is een essentieel statistisch gegeven dat laat zien dat in de regio in autonome bedrijfsvoering wordt geïnvesteerd. 71% van de respondenten in Azië-Pacific verwachtte over tien jaar tijd volledig autonoom te werken. In Noord-Amerika bedroeg dit slechts 58% en in West-Europa 56%.

‘Dit onderzoek bevestigt onze waarneming dat de verschuiving van industriële automatisering naar industriële autonomie, ook wel IA2IA, in de komende tien jaar zal versterken. Aangezien COVID-19 deze trend versnelt en bedrijven belangstelling zullen houden in de introductie van hieraan gerelateerde technologieën, kan Yokogawa klanten helpen hun concurrentiepositie stap voor stap te versterken aan de hand van ons stappenplan naar autonomie,’ aldus Tsuyoshi Abe, senior vicepresident en directeur van het marketinghoofdkantoor van Yokogawa.

Yokogawa gelooft dat de digitale transformatie van de productiewerkzaamheden van bedrijven zal leiden tot autonomie van de bedrijfsvoering. De resultaten van het onderzoek laten zien dat bedrijven de technologieën van morgen prioriteit geven en erin investeren om dit waar te maken.
 

Een verslag met hoogtepunten uit het onderzoek kan worden gedownload op de site van Yokogawa.
https://www.yokogawa.com/special/ia2ia/outlook/

* Het onderzoek naar de toekomst van industriële autonomie onder eindgebruikers wereldwijd is namens Yokogawa uitgevoerd door onderzoeksbedrijf Omdia onder 504 besluitvormers binnen bedrijven in de procesindustrie in juni en juli 2020.


Top