Yokogawa lanceert OpreX Managed Service

Amersfoort, Nederland - 8 oktober 2020

Yokogawa lanceert OpreX™ Managed Service, een service waarmee fabrieksapparatuur op afstand kan worden gemonitord en onderhouden. Door problemen in fabrieksinstallaties en -apparatuur te identificeren en te corrigeren voordat deze uitvallen, kan worden voorkomen dat de fabriek onverwachts stil komt te liggen. De service is volledig modulair opgebouwd en kan hierdoor tegemoet komen aan de wensen en behoeften van iedere klant.

OpreX Managed Service is onderdeel van het OpreX Sustainable Maintenance portfolio. Vanaf 28 september is de service nu ook in Nederland beschikbaar.

Ontwikkelingsachtergrond
Apparatuurstoringen zijn een van de voornaamste oorzaken van incidenten die leiden tot een ongeplande shutdown; het stilvallen van een fabriek. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om dit soort apparatuurstoringen te voorkomen als er alleen gebruik wordt gemaakt van conventionele onderhoudsmethodes waarin onderhoud voornamelijk periodiek wordt uitgevoerd.
Daardoor is er steeds meer vraag naar voorspellende onderhoudsmethodes die de status van apparaten monitoren en zoeken naar aanwijzingen die duiden op een toekomstige storing, zodat productieverliezen kunnen worden voorkomen. Daarnaast zijn steeds meer fabrieken bezig met het stroomlijnen van hun activiteiten door hun besturingssystemen te koppelen aan informatiesystemen die toezicht houden op het productie- en onderhoudsproces. Hiervoor worden verschillende instrumentatieruimtes en besturingssystemen met elkaar verbonden die voorheen waren gescheiden. Dit heeft ertoe geleid dat systemen groter en complexer zijn geworden dan ooit te voren, waardoor het moeilijk is om overzicht te verkrijgen in de toestand van de onderliggende systemen. Een andere uitdaging is de dringende noodzaak om cybersecurity maatregelen in de fabrieken te implementeren. Het is echter steeds moeilijker geworden om de expertise te vinden die nodig is om deze grootschalige systemen te onderhouden, doordat heel veel vakkundig en ervaren personeel binnenkort met pensioen gaat.
Yokogawa heeft de OpreX Managed Service ontwikkeld als oplossing voor deze uitdagingen en om te voorzien in de behoeften van de sector door de digitale transformatie van beheer en onderhoud in productieomgevingen mogelijk te maken.

Overzicht
De OpreX Managed Service wordt geleverd bovenop een softwareplatform dat niet alleen in staat is om de deugdelijkheid te beoordelen van zowel Operationele Technologie - denk aan DCS of ICSS besturingssystemen, veldinstrumentatie als IT, wat betekent dat de service zowel voor voorspellend onderhoud als incidentenbeheer kan worden gebruikt. Met behulp van dit platform kan Yokogawa de oorzaken van eventuele problemen in deze apparatuur voor haar klanten op afstand bewaken en opsporen. Door gebruik te maken van de kennis van OT, IT en fabrieksonderhoud die Yokogawa in de loop van de jaren heeft opgedaan door nauw samen te werken met onze klanten in uiteenlopende sectoren, is Yokogawa in staat te helpen de frequentie van onverwachte shutdowns te verminderen, de bediening van productieapparatuur te stroomlijnen en de hoeveelheid benodigd onderhoud te verkleinen.

Eigenschappen
1.    Gecentraliseerd statusbeheer van fabrieksapparatuur en 24/7-monitoren
Aan de hand van deze service worden gegevens 24/7 real-time verzameld om de status van apparatuur waar ook ter wereld te monitoren. Deze manier van monitoren kan niet alleen worden toegepast op producten van Yokogawa, maar ook voor een breed scala aan fabrieksapparatuur van andere leveranciers. Yokogawa biedt incidentenbeheer, onderhoud op afstand en advies over verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd, naast het melden van eventuele afwijkingen of tekenen die wijzen op een toekomstige apparatuur storing. Bovendien biedt de service gecentraliseerd beheer van systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen.

Yokogawa's teams van experts, die zijn gespecialiseerd in apparatuur onderhoud en cybersecurity, leveren deze diensten via een serviceplatform.

2.    Bedieningsondersteuning in een zeer flexibele serviceomgeving
Afhankelijk van de behoeften van de klant kan het serviceplatform worden gebruikt op een speciale server of in een speciale cloud omgeving van de klant of in de gedeelde cloud omgeving van Yokogawa. In het geval dat het gebruik van de cloud vanwege cybersecurity maatregelen niet mogelijk is, kan het serviceplatform worden geïmplementeerd op een server in de fabriek van de klant.
Belangrijkste doelmarkten
Olie en gas, petrochemie, chemie, elektrische energie, pulp en papier, farmaceutica, levensmiddelen, ijzer en staal, water- en afvalwaterbehandeling, non-ferrometalen, metaal, cement, etc.

Toepassingen

  • Voorspellend onderhoud: opstellen en uitvoeren van onderhoudsplannen op basis van historische gegevens die worden gebruikt om toekomstige storingen te voorspellen
  • Toestandsafhankelijk onderhoud: onderhoud gebaseerd op een real-time analyse die afwijkingen aantoont
  • Preventief onderhoud: periodiek onderhoud dat is gepland op basis van tijd, gebruiksuren, enzovoort.
  • Correctief onderhoud: snel herstel van apparatuur wanneer een storing optreedt.

Over OpreX
OpreX is het overkoepelende Yokogawa-merk voor industriële automatiseringsoplossingen. Dit merk staat voor de hoogwaardige technologie en oplossingen ontwikkeld door Yokogawa om samen met klanten waarde te creëren. Onder dit merk vallen alle besturingsoplossingen, diensten en andere oplossingen van Yokogawa waarmee klanten hun activiteiten kunnen digitaliseren en transformeren en groei stimuleren om de ongekende veranderingen van deze tijd het hoofd te bieden. Voor het ontwikkelen van producten, services en oplossingen maakt Yokogawa gebruik van de uitgebreide ervaring die is opgedaan aan de hand van nauwe samenwerking met klanten om activiteiten en onderhoud gedurende de volledige levenscyclus van de fabriek te optimaliseren.

Gerelateerde producten & oplossingen

  • OpreX Managed Service

    Geïntegreerd asset management voor al uw assets, inclusief PC's, controllers, veldapparatuur, cybersecurity en IIoT-apparatuur. Door real-time inzicht in de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van assets, verbetert OpreX Managed Service de efficiëntie van het onderhoud en draagt het bij aan het verminderen van ongeplande downtime.

    Meer

Top