Vervanging besturingssysteem / DOMO

DOMO logo
Download (63 KB)

Vervanging besturingssysteem

Na de opkomst van de besturingssystemen, zo'n vijftien jaar geleden, begint nu een periode waarin kennis verdwijnt en ondersteuning stopt. Revamps zijn dan noodzakelijk. Gelukkig biedt Yokogawa voor haar systemen diverse migratieplannen naar Windows NT- of Windows 2000-omgevingen. De praktijk wijst uit dat de informatievoorziening door de gebruiker hierbij een vitale rol speelt. Dat vraagt om een automatiseringspartner die zich kan inleven in de cultuur van de klant en ervaring heeft met dergelijke projecten. DOMO vond die partner in Yokogawa. 

Revamp DOMO
Op lokatie Rotterdam produceert DOMO polypropyleen. Het thermoplast van DOMO vinden we overal in ons dagelijks leven terug. Het 15 jaar oude besturingssysteem van het bedrijf diende te worden vervangen. Veiligheid, flexibiliteit en kwaliteit stonden bij de vervanging centraal. Voor deze revamp werden diverse partijen uitgenodigd om hun kennis, ervaring en oplossing te presenteren. Op basis van de voorgestelde aanpak besloot het bedrijf de revamp aan Yokogawa toe te vertrouwen. 

Marcel Kelder, field sales manager systems van Yokogawa, licht de aanpak toe: "Wij hebben bewust voor een conceptuele benadering gekozen, waarin techniek uiteraard een belangrijke rol speelt, maar uiteindelijk slechts een middel is om een betrouwbare oplossing te realiseren."

Fasegewijze uitvoering
Het project is in fasen uitgevoerd, waarbij in de selectiefase op basis van interviews een gedegen inventarisatie werd gemaakt van alle eisen en wensen. "Onze afdelingen engineering en onderhoud zijn bij deze fase nauw betrokken geweest, zodat alle beschikbare expertise zoveel mogelijk kon worden benut", aldus Marcel Kelder. "Dat was alleen mogelijk omdat DOMO openstond voor onze benadering en de mogelijkheid bood om gesprekken te voeren. Op basis van de interviews kon een uitstekend eindresultaat worden gepresenteerd: een oplossing die zich op tal van punten onderscheidde. Kenmerkend waren met name de batch in relatie tot het receptuurbeheer en onze aanpak voor marshalling en segregatie." Op basis van de voorgestelde oplossing besloot DOMO opdracht te verstrekken voor levering van een CENTUM CS3000-besturingssysteem dat gecombineerd wordt met een PI-informatie-managementsysteem. 

Kennis van zaken
Voor het project stelde Yokogawa een multidisciplinair projectteam samen. "Yokogawa heeft aangetoond goed te begrijpen hoe onze productie in elkaar steekt", aldus Tes Wells, projectmanager van de kant van DOMO. "Essentieel zijn veiligheid, de tracing van recepten en de kwaliteitszorg. Juist deze onderwerpen moeten ervoor zorgen dat wij altijd kunnen terugvinden wat er met het product gebeurt. Dat bleek Yokogawa aan te voelen." 

Intensieve samenwerking
Een volgende stap in het revampproces werd gezet met het opstellen van een Functional Design Specification (FDS). In dit document werden onder meer de typicals voor control en sequences, conventies voor graphics en procedures voor alarmering vastgelegd. Het succes van het document wordt in belangrijke mate bepaald door de inbreng van de klant. Jan Willem Mulder, manager engineering: "Dit is een intensief traject voor DOMO geweest, waarbij veel documenten moesten worden bijgewerkt voordat informatie voor de implementatiefase definitief kon worden vastgelegd." Zo heeft DOMO in samenwerking met Yokogawa een nieuwe opzet gemaakt voor de tagnamen. De oude namen bestonden uit 8 karakters, hetgeen niet toereikend was voor de toekomst. 

Na afronding van het FDS kon een start worden gemaakt met de configuratie van het CENTUM CS3000-systeem. Eric Kok, productie coördinator bij DOMO: "Tijdens de implementatiefase kwamen de kracht en de flexibiliteit van het systeem pas echt naar voren. Het CENTUM CS3000-systeem heeft namelijk veel standaardfuncties voor bijvoorbeeld complexe regelingen en sequences. Dat is een groot voordeel, maar vraagt wel extra aandacht bij het maken van keuzes". 

Betrokkenheid operators
Omdat de operators uiteindelijk degenen zijn die met het nieuwe systeem moeten werken, koos DOMO ervoor om de operators nadrukkelijk te betrekken bij de implementatiefase. "Bij dit soort revamp-projecten is hun betrokkenheid feitelijk onmisbaar", aldus Jan Willem Mulder. De betrokkenheid werd mogelijk door in een vroeg stadium een volledig virtueel CENTUM CS3000-systeem met DOMO-applicatie in de controlekamer te plaatsen. Operators konden op die manier oefenen met het systeem. "De operators zijn enthousiast", aldus Eric Kok. "Sterker nog, ze wilden zeer graag bij de Factory Acceptance Test aanwezig zijn. Dat enthousiasme is uiteindelijk in ieders voordeel, want de proceskennis van de operators is zeer belangrijk, terwijl er gelijktijdig een maximale acceptatie ontstaat." 

Goed voorbereid van start
Inmiddels loopt het revamp-project ten einde en wordt het systeem verscheept naar de DOMO-locatie in de Botlek. Yokogawa en DOMO hebben een commissioning- en maintenanceplan samengesteld, waardoor goed voorbereid aan de opstart van het systeem kan worden begonnen. De plannen zijn echter niet statisch. Gedreven door kostenbesparingen en meer flexibiliteit worden de plannen voortdurend verder ontwikkeld. 

Wilt u meer weten over vervanging van uw besturingssysteem of op de hoogte worden gebracht van onze commissioning- en maintenanceplannen? Vul dan de antwoordkaart in. Wij nemen vervolgens contact met u op om de plannen en mogelijkheden te presenteren.

SYSTEM DETAILS

System: CENTUM CS 3000
Total I/O: 4405
System Configuration: 8 x HIS (Human Interface Station), 5 x FCS (Field Control Station), Engineering Workstation, Recipe Management Station, PIMS Server and Test and Training Station
Scope: Interface to 27 users and PIMS System, CS Batch 3000

Gerelateerde Producten & Oplossingen

Distributed Control System (DCS)

Our distributed control system (DCS) enables automation and control of industrial processes and enhanced business performance. Over 10,000 plants entrust Yokogawa DCS to deliver their production goals.

×

Have Questions?

Contact a Yokogawa Expert to learn how we can help you solve your challenges.

 
Top