Yokogawa en Cisco leveren cybersecurity-oplossingen voor Shell


Amersfoort, The Netherlands - 17 februari 2015 
 

Yokogawa gaat samenwerken met Cisco Systems om Shell’s SecurePlant-initiatief bij Shell te leveren. SecurePlant is een veelomvattende securitymanagement-oplossing voor besturingssystemen. De oplossing werd door Cisco, Yokogawa en Shell samen ontwikkeld. De drie bedrijven zullen de komende drie jaar SecurePlant implementeren bij vijftig Shell-plants wereldwijd. 

Industriële producenten worden in alle delen van de wereld geconfronteerd met operationele kwesties zoals cybersecurity, die een serieuze bedreiging vormen voor de veiligheid en beschikbaarheid van plants. De meeste internationaal opererende bedrijven benaderen deze bedreigingen vaak nog voor iedere plant afzonderlijk. Voorbeelden daarvan doen zich onder meer voor bij de implementatie van beveiligingspatches voor besturingssystemen en anti-virus updates. Hierdoor kan het beveiligingsniveau per plant sterk verschillen. 

Bij het securitymanagement voor besturingssystemen wordt door leveranciers veel aandacht besteed aan het valideren van de beveiligingspatches en anti-virus bestanden voordat deze worden geïmplementeerd. Op deze manier wil men voorkomen dat de betreffende beveiligingsmaatregelen de werking van hun systemen beïnvloedt. Deze werkwijze is echter ook gecompliceerd omdat veel plants verschillende besturingssystemen en -apparatuur van uiteenlopende leveranciers of verschillende generaties van hetzelfde systeem gebruiken. Voor een toenemend aantal procesomgevingen is er dan ook behoefte aan een nieuwe, bedrijfsbrede en geïntegreerde aanpak van het beheer van systeembeveiliging. 

Om de beveiligingspraktijk bij Shell-plants wereldwijd te standaardiseren en de kwetsbaarheid van besturingssystemen te minimaliseren, werken Yokogawa en Cisco samen aan het ontwerp van hun SecurePlant-dienstverlening. Gezamenlijk zal ook de dienst worden uitgerold en operationele ondersteuning worden geboden. 

SecurePlant is ontwikkeld als een standaardoplossing waarmee OS-patches en anti-virus bestanden voor besturingssystemen worden geleverd, inclusief real time, pro-actieve monitoring en help-desk functies om deze oplossing te beheren. 

Windows beveiligingspatches en virus-bestanden die door de leverancier zijn gecertificeerd, worden via een SecureCenter gedistribueerd naar de SecureSite op iedere plant via Shell's bestaande wereldwijde netwerk. De realtime, proactieve monitoringmogelijkheid maakt centraal beheer van beveiliging mogelijk. Een klantenhelpdesk die door Yokogawa en Cisco worden bemand, staat 24 uur per dagen en 365 dagen per jaar klaar voor het beheren van incidenten. 

Yokogawa en Cisco zullen veelomvattende beveiligingsoplossingen blijven bieden, die betrekking hebben op de inzet, uitvoering en monitoring van besturingssysteemomgevingen. Deze diensten zijn van toepassing voor plants van iedere afmeting en in een grote verscheidenheid aan industrieën, alsook voor faciliteiten die over een geografisch groot gebied zijn verspreid. Daarnaast zullen beide bedrijven hun technologie en ervaring inbrengen voor de ontwikkeling van industriële automatiseringsoplossingen zoals remote systeemonderhoud, remote assetmanagement en Big Data op basis van een beveiligd remote toegangsplatform. Hiermee kunnen bedrijven sneller beslissingen nemen, de total cost of ownership verlagen en 'operational excellence' bereiken. 

Gerelateerde producten & oplossingen


Top