Nieuwe versie CENTUM VP biedt uitgebreidere operation- en monitoring-functies voor meer efficiency en veiligheid

CENTUM VP R6.02

CENTUM VP R6.02

Yokogawa een nieuwe versie uit van CENTUM VP® R6.02, het geïntegreerde productiebesturingssysteem van het bedrijf. In lijn met de VigilantPlant-visie van het bedrijf beschikt de nieuwste versie over een aantal nieuwe bedienings- en monitoringfuncties. Dankzij de nieuwe functies kunnen operators eenvoudiger de procesomgeving volgen. 

Olieraffinaderijen, petrochemische plants en andere olie- en gasverwerkende faciliteiten hebben veelal de keuze uit verschillende leveranciers die uiteenlopende samenstellingen van grondstoffen bieden. De processen bij dergelijke downstream-bedrijven moeten dan ook voortdurend worden bijgesteld. Dat is ook het geval bij de verouderende procesomgeving en de grote variëteit in productiehoeveelheden. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen én de veiligheid en efficiency te kunnen garanderen, is het van belang dat operators snel en gedegen een grote hoeveelheid uiteenlopende data kunnen controleren. 

CENTUM VP R6.02 biedt daartoe een realtime trendfunctie die de procesomgeving visualiseert. Verder is de alarmfunctie verbeterd zodat de overdracht van alarminformatie naar een volgende ploeg operators is gegarandeerd. De nieuwe CENTUM VP-versie is nauw te integreren met ProSafe-RS 4.01 dat recent werd uitgebracht. 

1. Realtime trendfunctie voor meer inzicht
De realtime trendfunctie stelt operators in staat om data snel te kunnen controleren en zo op de hoogte te blijven van het toenemend aantal veranderingen in de procesvereisten. Het aantal pennen dat in één trendgrafiek kan worden gecontroleerd, is verdubbeld tot 16. Het maximaal aantal datapunten dat kan worden getoond is eveneens verdubbeld en bedraagt nu 13.000. Daarmee beschikken operators over alle informatie die nodig is om hun procesomgeving te kunnen beoordelen. Naast de conventionele input via het toetsenbord, wordt ook een drag- en drop-functie geboden voor het toekennen van data (bedieningsgrafieken, alarmlijsten, e.d.) aan individuele pennen. Met deze nieuwe functies hebben operators sneller en gemakkelijker toegang tot data. 

Een eveneens nieuwe functie betreft de realtime trenddata en lange-termijn trenddata die nu in één doorlopende lijn in hetzelfde scherm worden getoond. Hiermee kunnen operators sneller achterhalen welke veranderingen over een langere periode plaatsvinden. 

An example of CENTUM VP R6.02 screen

An example of CENTUM VP R6.02 screen

zoom


2. Voorkomen dat alarmmeldingen worden vergeten tijdens ploegwisselingen
CENTUM VP is voorzien van een functie die minder urgente alarmmeldingen tijdelijk apart zet zodat operators kunnen reageren op alarmmeldingen die een hoge prioriteit hebben. Alhoewel de tijdelijk opgeslagen alarmmeldingen kunnen worden gecontroleerd, moet hiervoor een aantal stappen worden doorlopen en bestaat de kans dat de controle niet wordt uitgevoerd. CENTUM VP R6.02 biedt een nieuwe overzichtsfunctie die alle opgeslagen alarmmeldingen toont. Wanneer operators deze gebruiken in combinatie met de bestaande overzichtsfunctie voor onderdrukte alarmmeldingen, dan is de kans klein dat alarmen verkeerd worden geplaatst of vergeten tijdens de overdracht. 

 

3. Nauwe integratie van ProSafe-RS R4.01
De integratiemogelijkheden tussen CENTUM VP R6.02 en het ProSafe-RS R4.01 safety instrumented system zijn verder verbeterd. Monitoring van de N-IO, een nieuwe I/O-device voor ProSafe-RS R4.01, is nu beter mogelijk dankzij een HMI dat voor beide systemen wordt gebruikt. Daarnaast kan de engineering-tool Automation Design Suite (AD Suite) nu worden ingezet. Daardoor kan beter gebruik worden gemaakt van engineeringdata, kan de engineeringhistorie beter worden beheerd en het I/O-ontwerp voor procesbesturings- en veiligheidsinstrumentatie worden ondersteund. De verbeterde integratie zorgt voor een hogere engineeringefficiency gedurende de volledige levensduur van de procesomgeving. 

Tot de belangrijkste markten voor de nieuwe CENTUM VP-versie behoren procesindustrieën, zoals de olie- en LNG-, petrochemische, chemische, energie-, papier, farmaceutische, voedingsmiddelen-, staal- en (afval)waterindustrie. Typerende toepassingen zijn de bediening, monitoring en automatische besturing van procesomgevingen. 

CENTUM VP R6.02 is de jongste telg uit de CENTUM-familie. Sinds de eerste CENTUM-serie 40 jaar geleden werd geïntroduceerd, heeft Yokogawa haar vlaggenschip voortdurend verbeterd. Het bedrijf streeft er voortdurend naar het CENTUM-platform verder te verbeteren en de compatibiliteit met voorgaande systeemversies te garanderen. Bij de ontwikkeling van CENTUM VP ligt de nadruk op geavanceerde bediening, intelligente engineering, systeemflexibiliteit, -aanpasbaarheid en -uitbreidbaarheid en een duurzame procesomgeving. 

Gerelateerde producten & oplossingen

  • CENTUM VP

    CENTUM VP heeft een eenvoudige en gemeenschappelijke architectuur bestaande uit mens/machine-interfaces, veldbedieningsstations en een besturingsnetwerk. Het ondersteunt niet alleen continue- en batch procesbesturing, maar ook productie operatie management.

    Meer
  • Gedistribueerd besturingssysteem (DCS)

    De DCS maakt automatisering en controle van industriële processen en verbeterde bedrijfsprestaties mogelijk. Meer dan 10.000 fabrieken vertrouwen op Yokogawa DCS om hun productiedoelen te bereiken.

    Meer

Top