Yokogawa en Hirotsu Bio Science ondertekenen partnerovereenkomst

Amersfoort, Nederland – 16 februari 2020

Yokogawa Electric Corporation
HIROTSU BIO SCIENCE INC.

Yokogawa en Hirotsu Bio Science (HBS) kondigen aan dat zij een investerings- en partnerovereenkomst hebben gesloten met als doel het gebruik uit te breiden van HBS' N-NOSE® kankerscreeningtest, die gebruik maakt van de zeer gevoelige olfactorische sensorfuncties van nematoden om kanker op te sporen. In het kader van deze overeenkomst investeert Yokogawa in HBS, en is verantwoordelijk zijn voor de fabricage en het onderhoud van de geautomatiseerde analyseapparatuur van N-NOSE. De twee bedrijven streven er ook naar nieuwe analyseapparatuur te ontwikkelen en de wereldwijde groei van de N-NOSE-activiteiten te bevorderen.

Links Hiroshi Nakao, vice-president van Yokogawa en hoofd van het Life Innovation Business Headquarters en rechts Takaaki Hirotsu, president en CEO van HBS

Problemen bij kankerscreening zijn onder andere de moeilijkheid om kanker in een vroeg stadium op te sporen en het feit dat niet genoeg mensen zich laten testen. Dit kan worden toegeschreven aan het ontbreken van een primaire screeningtestmethode waarmee vele soorten kanker gemakkelijk, zeer nauwkeurig en tegen lage kosten kunnen worden opgespoord. Deze problemen zijn bijzonder acuut geworden tijdens de COVID-19-pandemie omdat veel mensen met onderliggende ziekten niet graag het risico lopen aan het virus te worden blootgesteld door medische instellingen te bezoeken om zich te laten testen.

De N-NOSE-dienst biedt een oplossing voor deze problemen, maar om het aan een breder segment van de markt aan te kunnen bieden, moet HBS de productie van haar analyseapparatuur opschalen. Met de productiecapaciteit en expertise van Yokogawa op het gebied van biowetenschappen zullen de twee bedrijven in staat zijn een systeem op te zetten voor de massaproductie en het onderhoud van deze analyseapparatuur om aan de verwachte groei van de vraag naar tests te voldoen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht naar de ontwikkeling van de volgende generatie N-NOSE apparatuur en de wereldwijde uitbreiding van activiteiten. Voor deze activiteiten zal HBS de technologie en kennis voor het opsporen van nematodenkanker ter beschikking stellen, terwijl Yokogawa gebruik maakt van zijn kerntechnologieën op het gebied van meting, controle en informatie, en van een wereldwijd netwerk dat zich over 62 landen uitstrekt.

Om de risico's en opbrengsten van deze samenwerkingsactiviteiten te delen, zijn de twee bedrijven overeengekomen dezelfde methode voor het delen van de opbrengsten toe te passen die door veel bedrijven in de IT-sector wordt gebruikt.

De N-NOSE primaire opsporingsdienst maakt gebruik van nematoden. Dit zijn goedkoop te kweken organismen met een uitstekend reukvermogen om kanker op te sporen aan de hand van sporen van geurstoffen in urinemonsters. Uit onderzoek van de HBS is gebleken dat nematoden in staat zijn om in een zeer vroeg stadium (0 of 1) 15 verschillende kankersoorten*1 op te sporen, waaronder maag-, dikke darm- en longkanker, met een waarschijnlijkheid van ongeveer 86%*2. Voor deze uitgebreide kankertest hoeft slechts eenmalig een urinemonster te worden ingeleverd en de toediening ervan kost veel minder dan andere momenteel beschikbare tests.

Na de voltooiing van de ontwikkeling van zijn eigen geautomatiseerde analyseapparatuur heeft HBS de kankerscreening N-NOSE -dienst in januari 2020 gelanceerd. In reactie op de COVID-19 pandemie plant het bedrijf nu de lancering in het voorjaar van 2021 in Japan van een "N-NOSE at home"-dienst die thuis kan worden uitgevoerd.

Over het partnerschap zei Takaaki Hirotsu, president en CEO van HBS: "N-NOSE, een nematodekankertest, heeft als doel een jaarlijkse test te worden voor alle mensen ter wereld als primaire screeningtest op kanker. Om dit doel te bereiken zijn een hoge verwerkingscapaciteit, massaproductie en wereldwijde ondersteuning van het geautomatiseerde analysesysteem essentieel. We beschouwen de alliantie met Yokogawa van het grootste belang voor het bevorderen van de N-NOSE business. Een ander kenmerk van dit project is dat wij zullen overgaan tot een methode voor het delen van inkomsten uit hardware technologie, hetgeen zeer zeldzaam is. Dit is een nieuwe vorm van samenwerking tussen een risicodragend bedrijf en een grote onderneming, en we hopen dat hierdoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd die de wereld zal veranderen."

Hitoshi Nara, president en CEO van Yokogawa: "Voor Yokogawa is deze samenwerking een belangrijk co-innovatie-initiatief voor het bereiken van welzijn voor iedereen, wat een van onze drie duurzaamheidsdoelen is. We geloven dan ook dat deze samenwerking een belangrijke bijdrage zal leveren aan de maatschappij. We zullen deze overeenkomst gebruiken als startpunt om een sterke relatie met Hirotsu Bio Science op te bouwen, en werken aan een meerwaarde op basis van co-creatie."

*1 Maag, dikke darm, long, borst, pancreas, lever, prostaat, baarmoeder, slokdarm, galblaas, galbuis, nier, blaas, eierstok, orofaryngeaal
*2 Gebaseerd op gegevens samengesteld door de Japanse Vereniging voor Kankerpreventie (juni 2019), de Japanse Vereniging van Ningen Dock (juli 2019), en de Japanse Vereniging voor Kankerdetectie en Diagnose (augustus 2019)

Gerelateerde producten & oplossingen

  • Duurzame innovatie

    Door biowetenschap te combineren met informatietechnologie, metingen en controle wordt de productiviteit in de hele keten radicaal verbeterd.

    Meer

Top