Gebruiksvoorwaarden

Met het gebruik van deze site aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden


Wettelijke informatie: 
Gebruik en toegang tot de Yokogawa Belgium NV/SA website veronderstelt aanvaarding van de voorwaarden en condities hieronder vermeld. 


Garantie en verantwoordelijkheid: 
Verantwoordelijke voor deze website is Yokogawa Belgium NV/SA Minervastraat 16 1930 Zaventem – ondernemingsnummer BTW BE 0405758423 RPR Brussel Deze website en de informatie, benamingen, beelden, foto's, logo's en iconen m.b.t. of in functie van Yokogawa en haar filialen, producten en diensten worden ter beschikking gesteld in hun huidige vorm en op beschikbare basis zonder enige weergave of assistentie alsook zonder garantie van welke aard ook, zelfs uitdrukkelijk vermeld of gesuggereerd, met inbegrip, maar niet gelimiteerd tot de gesuggereerde garanties, verhandeling, of toepassing voor een welbepaald doel of inbreuk. 
Yokogawa Belgium NV/SA zal, indien zij hierop attent gemaakt wordt, de technische onnauwkeurigheden en/of drukfouten bevat in de publicaties op deze website na waarneming verbeteren. Het is mogelijk dat deze informatie periodiek wordt aangepast of gewijzigd. Tevens is het mogelijk dat deze aanpassingen of wijzigingen pas op latere datum op deze website geïntegreerd worden. 
Yokogawa Belgium NV/SA mag op elk moment wijzigingen, verbeteringen en/of aanpassingen m.b.t. informatie, benamingen, beelden, foto's, logo's en iconen weergegeven op de Yokogawa Belgium NV/SA website of refererend naar producten en diensten met of zonder voorafgaandelijk kennisgeving wijzigen. De bezoeker van de website zal geen enkele informatie, weergegeven door Yokogawa Belgium NV/SA op de Yokogawa Belgium NV/SA website, gedeeltelijk noch integraal toevoegen, wijzigen, vervangen of verbeteren. 


Verbinding met andere sites (derde partij): 
De verbinding met deze site laat u toe de Yokogawa Belgium NV/SA website te verlaten. Yokogawa Belgium NV/SA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, producten en weergegeven diensten van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. De verwijzing naar andere websites wordt u door Yokogawa Belgium NV/SA gemakshalve aangeboden, het opnemen van deze links op de website houdt geen aanbeveling in van Yokogawa Belgium NV/SA. Yokogawa Belgium NV/SA kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks (met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot schade of verlies van handelswinst, handelsverbreking, verlies van handelsinformatie e.d.), verwacht of onverwacht, te wijten aan het gebruik van de verwezen sites. 
 

Intellectuele en industriële rechten: 
Copyright © Yokogawa Belgium NV/SA 2002-2005. De informatie, tekst en beeldmateriaal in deze website zijn beschermd door copyright De weergegeven informatie, tekst en beeldmateriaal op deze site zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet verveelvoudigd, gewijzigd of gepubliceerd worden, integraal of gedeeltelijk voor welk doel dan ook, zonder het voorafgaandelijk en schriftelijke akkoord van Yokogawa Belgium NV/SA. De informatie, tekst en beeldmateriaal in deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Het kopiëren, verdelen of downloaden van het Yokogawa kenmerk en ontwerp onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden. 
 

Wetgeving & Betwisting: 
Het gebruik van deze website valt onder de Belgische wetgeving. Elke betwisting die mogelijk zou voortvloeien uit het gebruik van deze website zal aan de bevoegde rechtbank van België voorgelegd worden. Alle rechten die hier niet expliciet werden toegekend, zijn voorbehouden aan Yokogawa Belgium NV/SA. 


Top