Yokogawa en Shell ontwikkelen software voor ontwerp, inzet en onderhoud van besturingsapplicaties

​ Amersfoort, The Netherlands - 18 juni 2015   

Yokogawa en Shell ontwikkelen software voor ontwerp, inzet en onderhoud van besturingsapplicaties ​

Platform for Advanced Control and Estimation screens

Platform for Advanced Control and Estimation screens

Yokogawa en Shell hebben samen een softwareoplossing ontwikkeld dat het proces van ontwerp, introductie en onderhoud van geavanceerde besturingsapplicaties versnelt en vereenvoudigt. Dit ‘Platform for Advanced Control and Estimation’ combineert alle procesbesturingstechnologie die Shell met haar productieprocessen heeft opgedaan met de besturingstechnologie die Yokogawa als leverancier van besturingssystemen heeft ontwikkeld. Het resultaat helpt beide bedrijven bij het verbeteren van hun productiviteit. De software is door Yokogawa in juni 2015 geïntroduceerd. 

Geavanceerde procesbesturingssystemen verbeteren de productie en verlagen het energieverbruik. Dit wordt niet alleen bereikt door procesgrootheden, zoals temperatuur, flow en druk binnen bepaalde grenzen te houden, maar ook door ze zo dicht mogelijk bij hun optimale instellingen te houden. Dergelijke systemen worden steeds vaker toegepast raffinaderijen, petrochemische plants, LNG-treinen e.d.. De nieuwe software-oplossing vereenvoudigt daarbij de engineering en verbetert de werking en het onderhoud. 

De software suite brengt een aantal functionaliteiten samen in één platform. Zo is predictieve besturing mogelijk aan de hand van een multivariabel model en kan middels een ‘soft sensing’-functie de kwaliteit worden geschat aan de hand van temperatuur, flow, druk en andere procesgrootheden. Ook biedt de software de mogelijkheid om verschillende soorten berekeningen uit te voeren en de instellingen op maat toe te snijden. 

De belangrijkste features van de software zijn:

Ontwikkelen van snel inzetbare applicaties
Om vast te kunnen stellen welke gevolgen nieuwe of aangepaste apparatuur heeft op proceswaarden, worden over het algemeen gedurende lange periode zogenaamde plant step response tests uitgevoerd. Dit kan nu automatisch door de software worden uitgevoerd waarbij de resultaten in de vorm van een robuustheidswaardering worden gepresenteerd. Op basis hiervan kunnen gebruikers eenvoudig het optimale model selecteren. Een aanzienlijk besparing op engineeringtijd is daarmee binnen handbereik. De modellen kunnen op ieder moment eenvoudig worden veranderd waardoor steeds het beste uit geavanceerde besturingsapplicaties kan worden gehaald en de onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt blijven. 

Werking en onderhoudbaarheid
De monitoring- en operation-schermen van conventionele besturingsapplicaties moeten voor productiebesturingssystemen steeds van nul af aan worden samengesteld. De nieuwe software suite biedt standaard een set van schermen die de engineering vereenvoudigen en de bedienbaarheid drastisch verbeteren. Hiertoe behoren schermen waarmee het volledige systeem kan worden bekeken, deelprocessen gericht kunnen worden gevolgd en variabelen en KPI’s kunnen worden gecontroleerd. 

De software suite maakt op het scherm in één oogopslag duidelijk of een proces ‘gezond’ of ‘ongezond’ is. Deze markering toont de veranderingen in de omstandigheden of veranderingen als gevolg van veroudering van faciliteiten. Wanneer deze veranderingen zich voordoen, kunnen de modellen opnieuw worden gemaakt om zo de productiviteit te herstellen. 

Geïntegreerd platform voor meer engineeringefficiency
Bij de ontwikkeling van een geavanceerde besturingsapplicatie moeten aparte modules worden gebouwd voor voorspellende besturing, soft sensing, interfacing met het productiebesturings-systeem, calculatie, e.d. om deze vervolgens te combineren. Met de software suite kunnen deze modules nu vanaf hetzelfde platform worden gebouwd en bediend. Dit komt de engineeringefficiency ten goede. 


About Yokogawa
Yokogawa's global network of 88 companies spans 56 countries. Founded in 1915, the US$3.5 billion company engages in cutting-edge research and innovation. Yokogawa is active in the industrial automation and control (IA), test and measurement, and aviation and other businesses segments. The IA segment plays a vital role in a wide range of industries including oil, chemicals, natural gas, power, iron and steel, pulp and paper, pharmaceuticals, and food. For more information about Yokogawa, please visit www.yokogawa.com.

The names of companies, products, and brands in this text are registered trademarks or trademarks of the respective holders.

Gerelateerde producten & oplossingen


Top