Yokogawa sluit zich aan bij het LOT-netwerk om open innovatie te bevorderen en te beschermen

Amersfoort, Nederland - 1 december 2020

Yokogawa kondigt aan dat het is toegetreden tot LOT Netwerk, een wereldwijde non-profitorganisatie die zich ten doel stelt haar leden te beschermen tegen Patent Assertion Entities (PAE's). Deze stap weerspiegelt de toenemende strategische rol van intellectueel eigendom in het streven van het bedrijf om klanten te ondersteunen in hun digitale transformatieproces.

Nu industrieën in alle sectoren een ongekende technologieconvergentie doormaken, bevestigt Yokogawa's deelname aan LOT Netwerk opnieuw het streven van het bedrijf om samen met zijn klanten te innoveren en zich aan te sluiten bij het wereldwijde netwerk van technologiebedrijven door de bevordering en bescherming van open innovatie. Om die innovatie te bevorderen, heeft Yokogawa bijvoorbeeld samenwerkingsbenaderingen ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit zijn kaders voor het tot stand brengen van effectieve samenwerking tussen de industrie, academische wereld en de overheid en het gebruik maken van intern intellectueel eigendom.

Tsuyoshi Abe, senior vice president van Yokogawa en hoofd Marketing: "Als onderdeel van onze bedrijfstransformatie zijn we steeds meer bezig met IIoT (Industrial Internet of Things); het gebruik van informatietechnologie neemt dan ook aanzienlijk toe. Met ons lidmaatschap van het LOT Netwerk zullen we in staat zijn om te blijven ontwikkelen met ons co-innovatie-DNA en tegelijkertijd het juiste gebruik van octrooien te beschermen."

PAE's verwerven octrooien met als doel ze te gelde te maken door middel van rechtszaken, een proces dat kostbaar is voor actieve bedrijven en innovatie kan doen ontsporen. Door lid te worden van LOT Netwerk, stemmen de leden ermee in dat, indien de octrooimiddelen van een lid in handen vallen van een PAE, het bedrijf een licentie verleent aan alle andere netwerkleden. De leden van het LOT Netwerk beschermen elkaar tegen verstorende PAE-rechtszaken naar aanleiding van deze octrooien.

"We zijn verheugd dat Yokogawa het belang erkent van een IP-strategie die lidmaatschap van het LOT Netwerk omvat," zegt CEO Ken Seddon. "Hun lidmaatschap weerspiegelt een groeiend sentiment dat het beschermen van innovatie door het voorkomen van de financiële aderlating van langdurige PAE-processen een wereldwijde prioriteit is."

Over het LOT Netwerk

Het LOT Netwerk is een internationale gemeenschap van 's werelds toonaangevende high-tech bedrijven die zich inzetten om haar leden te beschermen tegen kostbare ‘pattenttrollen’ rechtszaken. LOT Netwerk beschermt momenteel meer dan 1.000 leden in 36 landen tegen rechtszaken over meer dan 2,7 miljoen wereldwijde octrooien en meer. Tot de leden van het netwerk behoren marktleiders als IBM, Toyota, Visa, Canon, Google, Tesla, Cisco, Amazon, Microsoft, Alibaba en Olympus maar ook innovatieve bedrijven uit diverse sectoren.


Top