Digitale transformatie

Digitale transformatie realiseren door middel van IA2AI

De technologie-evolutie leidt tot een nauwere integratie en automatisering van processen, waardoor het voor fabrieken efficiënter wordt om te produceren. Met deze verschuiving, die gevolgen heeft voor alle industrieën, inclusief productieprocessen en toeleveringsketens, stellen zelfvoorzienende technologieën mensen in staat zich te concentreren op activiteiten die waarde toevoegen in plaats van op de technologie zelf.
In lijn met deze trend pleit Yokogawa voor IA2IA: een nieuw tijdperk van industriële automatisering. Hiermee draagt Yokogawa bij aan de realisatie van digitale transformatie, inclusief slimme productie en intelligente besluitvorming, en het creëren van een betere toekomst voor onze klanten.

Wat is digitale transformatie?
De term digitale transformatie bestaat al een tijd, maar wie is de grondlegger? Digitale transformatie is een concept dat Erik Stolterman, hoogleraar aan de Umeå-universiteit in Zweden, als eerste heeft bedacht in 2004. Eenvoudig gezegd staat het voor: ‘de penetratie van IT verbetert het welzijn van mensen op alle fronten’.

Er is al veel vooruitgang geboekt op het gebied van digitalisering, netwerkverbinding, integratie van activiteiten en de transformatie van dit alles naar een gebruikersvriendelijke vorm. Is dit een digitale transformatie? Het antwoord is ja en nee.

Een aspect van digital transformatie is om te beslissen ‘wat we de technologieën laten doen’ voordat we het gaan implementeren. Daarbij is het interessant om te achterhalen ‘wat we zelf moeten doen’. Het uiteindelijke doel is namelijk om te onderscheiden wat de mens alleen kan bereiken in onze dagelijkse werkzaamheden, en deze te organiseren in eenvoudige en nauwkeurige werkvormen. Want digitale transformatie is geen doel op zich. Het is het structureren van taken om ondernemingen een stevige basis te geven voor de toekomst.


De toegevoegde waarde van digitale transformatie
Het tempo van de digitale transformatie is de afgelopen jaren drastisch versneld en dit kan de manier waarop bedrijven zaken doen aanzienlijk veranderen. Volgens een rapport van International Data Corporation (IDC), een leverancier van bedrijfsinformatie, ‘zou de digitale transformatie wereldwijd 18 biljoen dollar aan extra bedrijfswaarde kunnen opleveren’.

In de procesindustrie zijn de belangrijkste potentiële voordelen van digitale transformatie een hogere winstgevendheid, lagere kosten en een hogere productiviteit. Volgens onderzoek van McKinsey & Co. zijn de geschatte effecten van digitale transformatie positief, die grote voordelen kunnen opleveren voor elke bedrijf: 

Sized Applications Annually Low Estimate
($ Billion)
Annually High Estimate
($ Billion)
Potential Value Gain
Operations Optimization 633 1766 5-12% cost reduction
Predictive Maintenance 240 627 10-40% cost savings
Health and Safety 65 226 10-25% savings
Human Productivity 69 160 10% productivity improvement
3-5% productivity gain

Potentiële economische impact per jaar in 2025 (referentie: McKinsey & Co.)

 

Yokogawa’s digitale transformatie oplossingen
De waarde van digitale transformatie in de fabrieksproductie wordt gerealiseerd met slimme productie, intelligente besluitvorming en operationele excellence. Er is niet één enkele toepassing of technologie die digitale transformatie mogelijk maakt. Het kan worden gerealiseerd door een grote verscheidenheid aan toepassingen en technologieën te integreren in overeenstemming met de doelstellingen van een bedrijf. Yokogawa biedt hiervoor een optimaal portfolio van oplossingen en diensten om aan uw wensen te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan IoT-oplossingen voor de industrie: een van de belangrijkste technologieën in de digitale transformatie. 
 

Meer informatie
Digital Transformation Accelerated by Co-innovation 


 CATALYST
Links naar externe websites
►Digital Transformation Is Happening 
►The fourth industrial revolution will be digitalized 
►The IIoT: Instigator of teamwork 

Applying Digital Transformation to production and manufacturing will help realize Smart manufacturing goals.

Door diepgaande analysetechnologie en -strategie heeft u de sleutel in handen voor een effectieve besluitvorming om de winstgevendheid te maximaliseren.

Product overzicht

Webinars

Op zoek naar meer informatie over onze mensen, technologie en oplossingen?


Contact
 
Top