Avrupa Kişisel Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 28 Mart 2018

Avrupa Kişisel Gizlilik Politikası

Bu Avrupa Kişisel Gizlilik Politikası (“Politika”), Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) bulunan kimliği belirlenmiş ve belirlenebilir bireylerle ilgili kişisel bilgilerin (“Kişisel Veriler”) Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, Hollanda adresli Yokogawa Europe B.V. ile AB mevzuatı kapsamında kontrolör olarak görev yapan tüm diğer Yokogawa kuruluşları (başka bir deyişle veri işleme amaç ve araçları konusunda kararlar alan kuruluşlar) tarafından işlenmesine uygulanır. Şirketlerin ve bunların irtibat bilgilerinin tam bir listesi için lütfen bu linki izleyin (hepsi birlikte “Yokogawa”). İşlemeden hangi Yokogawa kuruluşunun sorumlu sorumlu olacağı koşullara göre değişir. Örneğin bu, siz veya işverenizin ticari ve/veya sözleşmesel ilişkide bulunduğu Yokogawa kuruluşu olabileceği gibi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesinden sorumlu Yokogawa kuruluşu da olabilir. 

Yokogawa, sizin kişisel gizliliğiniz konusunda önem vermektedir. Dolayısıyla Yokogawa kişisel bilgilerinizi işlerken, 25 Mayıs 2018 tarihli 2016/679 Genel Veri Koruma Yönetmeliğininkinler (“GDPR”) de dahil olmak üzere ilgili kişisel gizlilik kurallarına uyacaktır. Yokogawa bunu elde etmek için yasal gereklerin karşılanmasını ve Kişisel Verilerinizin saygı ve özenle ve de uygun teknoloji kullanarak işlenmesini sağlayacak dahili politikalar benimsemiş ve önlemler uygulamıştır. 

1.    Kişisel Verilerinizin işlenmesi
Yokogawa, kimlik ve irtibat bilgileriniz ve gezdiğiniz web sayfaları hakkındaki bilgiler gibi Kişisel Verileri, faaliyetlerinin ve sizinle ilişkilerinin bir parçası olarak toplayabilir ve işleyebilir.
Yokogawa ile irtibatta olduğunuz herhangi bir zamanda, örneğin ürün ve hizmetlerimizin kataloglarını istediğinizde, haber bültenimize ve diğer iletişim hizmetlerimize kayıt veya abone olduğunuzda, ürün ve hizmetlerimizi ısmarladığınızda ya da web sitemize eriştiğinizde, Kişisel Verilerinizi sağlamanız istenebilir. 
Yokogawa, bu Kişisel Verilere, örneğin aşağıdakiler gibi ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek ve yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmek için gerek duyar:

  • Ürün ve hizmetlerimizin promosyonu (doğrudan pazarlama dahil);
  • Ürünlerimizin satışı, teslimi ve faturalanması;
  • Satış sonrası hizmetler, bakım ve yardım masası desteği;
  • Dolandırıcılığın önlenmesi ve uymakla yükümlü olduğumuz diğer yasal gerekler ve
  • Web sitemizin ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizin iyileştirilmesi.

Sizden isteyeceğimiz Kişisel Verileri sağlamak zorunda değilsiniz ama bazı durumlarda, Kişisel Verilerinizi kullanmadan ürün ve hizmetlerimizi sağlayamayabiliriz veya olabilecek sorularınıza yanıt veremeyebiliriz.

Bazı durumlarda Yokogawa, Kişisel Verilerinizi sizin belirleyeceğiniz amaçlarla işlemek için onayınızı isteyebilir. Böyle bir durumda bu onayınızı herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz. Yokogawa, Kişisel Verileri, tarafı olduğunuz sözleşmeyi yerine getirmek, sizin ya da başka bir bireyin yaşamsal çıkarlarını korumak veya sizin çıkarlayınız ya da temel hak ve özgürlükleriniz karşısında önemini yitirmemiş olmak kaydıyla kendi meşru çıkarları için yasal veya düzenlemelerdeki yükümlülüklerine uymak gibi hukuksal nedenler temelinde de işleyebilir. 

Yokogawa’nın Kişisel Verilerinizi kullanacağı ve saklayacağı süre, işlenecek olan Kişisel Veri tipine göre olacaktır ve her bir durum için size bildirilecektir. Kişisel Veriler hiçbir durumda belirlenmiş amaçların yerine getirilmesi için gerekenden daha uzun süreyle saklanmayacak olup yasal olarak daha uzun bir süreyle saklanma yükümlülüğü bulunmadıkça bu süre sonrasında silinecektir.

2.    Kişisel Verilerinizin EEA dışına aktarılması
Yokogawa, aşağıdakilere Kişisel Verilerinize erişim sağlayabilir veya bu verileri onlara aktarabilir:

  • Bağlı şirketlerine;
  • Alt yüklenicilerine ve ürün ve hizmetlerimizin sağlanması işinde yer alan diğer hizmet sağlayıcılarına (ambalajlama ve taşıma şirketleri, finans kurumları ve sigorta şirketleri dahil);
  • Bu bilgilerin açıklanması ilgili yasalar ve mevzuat uyarınca gerektiğinde, kamu makamlarına;
  • Birleşme ve satınalma gibi grubumuzu etkileyen herhangi bir ticari operasyon çerçevesi dahilindeki mevcut ve gerçek alıcılara.

Böylesi bir erişim veya aktarma, yeterli düzeyde veri korumasının sunulmadığı EEA dışındaki bir ülkeye yapıldığında, ancak açık onayınıza veya söz konusu erişim ya da aktarım için ilgili başka bir istisnaya uygun olarak veya daha sistematik ve büyük ölçekli bir erişim ya da aktarmanın yapılması zorunlu olduğunda, veri ihracatçısı ile veri ithalatçısı arasında bağıtlanmış ilgili AB standart sözleşme maddelerini (“SCC”) içeren bir sözleşme temelinde gerçekleşecektir (ilgili SCC http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm adresinde yer almaktadır). Bu sözleşmenin bir kopyasını aşağıdaki adresten isteyerek edinebilirsiniz. Buradaki tüm gizli ve/veya ticari bilgileri sizinle iletişime geçmeden önce düzeltme hakkını saklı tutmaktayız. 

3.    Kişisel Verilerinizi işlememizle ilgili haklarınız
Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize erişim isteme ve eğer Yokogawa tarafından saklanmaları yasal olarak gerekmiyorsa, bunların düzeltilmesini veya silinmesini hakkınız bulunmaktadır.

GDPR’de öngörülen koşullar ve sınırlar dahilinde, Kişisel Verilerinizi işlememizi kısıtlama veya böylesi bir işlemeye itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır. 

Yukarıdaki haklar talebinizin info@tr.yokogawa.com adresine e-posta ile gönderilmesi suretiyle kullanılabilir. Yokogawa, bazı durumlarda, bunları kendinizin yapmanız için Kişisel Verilerinize nasıl erişeceğiniz ve bu bilgileri nasıl güncelleyeceğiniz hakkında bilgi vererek size yardım edebilir. 

Yokogawa, yukarıdaki hakları kullanmak amaçlı erişim talebinize yanıt verirken sizden kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebilir. Yokogawa, açıkça temelsiz veya aşırı olan taleplerinizi, özellikle de bunları yinelenmesi nedeniyle reddedebilir.

Kişisel gizliliğinizle ilgili yasal haklarınızın gözetilmesi konusunda kaygılarınız varsa, yerel kişisel gizlilik veri koruma mercii ile de irtibat kurabilirsiniz. 

Web sitemizde üçüncü kişi web sitelerine linkler yer alıyor olabilir. Yokogawa, bu diğer web sitelerinin (kişisel gizlilik) uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir.

Bu Politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz. Son güncellemenin tarihini her bir sayfanın üst kısmında bulacaksınız ve varolan söz konusu değişiklikler hakkında web sitemizi bir dahaki ziyaretinizde bilgilendirileceksiniz.

 

Download Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü (PDF)

Download Aydınlatma Metni (PDF)

Download KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (PDF)


En üst