Yokogawa lanceert Collaborative Information-server

Amersfoort, Nederland - 19 oktober 2020

Yokogawa heeft de Collaborative Information-server (CI-server) ontwikkeld die in januari 2021 wordt gelanceerd als onderdeel van de OpreX™ Control- en Safety System-reeks. Met de oplossing kan het verwerken van uiteenlopende soorten gegevens uit fabrieksapparatuur en -systemen worden geïntegreerd om het beheer van de productieactiviteiten in de gehele onderneming te optimaliseren en een omgeving worden gecreëerd waarin fabrieksactiviteiten vanuit iedere locatie kunnen worden beheerd en aangestuurd. Er hoeft zo ook minder te worden gereisd, waarmee de kans op een besmetting met het coronavirus afneemt.

CI Server's monitoring and management of operations across the enterprise
Bewaking en beheer van de gehele onderneming met de CI-server
ZoomAchtergrond van de ontwikkeling
Nu toeleveringsketens een wereldwijde omvang hebben gekregen en de behoeften van klanten steeds diverser zijn geworden, wordt de aanvoer van grondstoffen en het uitvoeren van activiteiten voor veel bedrijven steeds complexer. Daarnaast is er een tekort aan werknemers, omdat ervaren veel medewerkers de pensioensleeftijd hebben bereikt. Wil een bedrijf winstgevend blijven, dan is het in deze situatie genoodzaakt efficiënter te werk te gaan en snelle beslissingen te nemen als reactie op de veranderende markt. Omdat bedrijven de activiteiten willen stroomlijnen en de veiligheid van het personeel willen garanderen, is er een sterk toenemende vraag naar oplossingen waarmee het personeel samen kan werken zonder dat ze daarvoor op locatie hoeven te zijn.

Yokogawa heeft de CI-server ontwikkeld om in die behoefte te voorzien. Het is een oplossing waarmee de gegevens uit fabrieksapparatuur en -systemen automatisch wordt verzameld, zodat personeel op iedere locatie de apparatuur en systemen kan bewaken, bedienen en toegang heeft tot alle informatie die nodig is om snelle en effectieve beslissingen te nemen.

Eigenschappen
1.    Het stroomlijnen van activiteiten en het garanderen van de veiligheid met een bedieningsomgeving die vanuit iedere locatie toegankelijk is
Een fabriek draait het beste wanneer fabrieksmedewerkers, deskundigen op het gebied van onderhoud en kwaliteitsbeheer en besluitnemers in het hoofdkantoor volledig kunnen samenwerken en er ook met andere fabrieken kan worden samengewerkt. De CI-server biedt een bedieningsomgeving die op afstand toegankelijk is en grootschalige communicatie ondersteunt, waardoor fabrieksactiviteiten vanuit externe locaties, zoals centra voor geïntegreerde activiteiten, kunnen worden bewaakt en aangestuurd. De CI-server kan op iedere pc en ieder mobiel apparaat met een webbrowser worden gebruikt om de fabrieksactiviteiten te bewaken en aan te sturen. Efficiënte bediening vanuit elke locatie wordt mogelijk gemaakt met een dashboard dat geschikt is voor organisaties en waarop de nodige toegangsrechten kunnen worden verleend.

Naast het faciliteren van ongecompliceerde samenwerking tussen besluitvormers en andere experts die zich niet in de fabriek bevinden, draagt de CI-server ook bij aan een efficiënt beheer van energiecentrales waarvan de locaties vaak over een groot gebied zijn verspreid en zich op onherbergzame locaties bevinden, zoals offshore-installaties. Doordat het dankzij de CI-server overbodig wordt om naar fabriekslocaties te reizen en er ook minder contact is tussen personeel, wordt de kans op de overdracht van het coronavirus tussen personen, in bedrijven en in de gemeenschap bovendien verkleind.

2.    Naadloze gegevensintegratie en centraal beheer van informatie die nodig is voor snelle besluitvorming
Apparatuur en systemen maken vaak gebruik van verschillende gegevensindelingen en communicatieprotocollen, wat het verzamelen van informatie en het beheer van gegevens in één indeling lastig maakt. De CI-server ondersteunt een breed scala aan communicatieprotocollen en kan niet alleen procesgegevens van bedieningssystemen verzamelen, maar ook gegevens over de bedieningsstatus van apparatuur, grondstoffen, de voorraad eindproducten en het energieverbruik samenvoegen. Gegevens over het onderhoud van apparatuur, de productkwaliteit en andere aspecten worden automatisch in real-time verzameld, geconverteerd naar één indeling, en met elkaar in verband gebracht. Gegevens van uiteenlopende systemen en apparaten van verschillende leveranciers kunnen ook worden verzameld en samengevoegd voor één of meerdere fabrieken.

Het verzamelen en organiseren van de benodigde gegevens in één indeling moest voorheen handmatig worden gedaan. Doordat de CI-server deze taken automatiseert en ervoor zorgt dat de juiste informatie real-time bij de juiste personen terechtkomt, is snelle en effectieve besluitvorming mogelijk. Met de CI-server kan op tijd worden gereageerd op veranderingen in de markt, kosten worden geoptimaliseerd en de efficiëntie van de activiteiten verbeterd, niet alleen voor afzonderlijke fabrieken, maar voor alle productieactiviteiten van een onderneming.

3.    Gebruik van gegevens voor operationele verbeteringen en voor toepassingen
De integratie van gegevens door de CI-server is niet alleen handig voor het beheer van fabrieken, maar draagt ook bij aan het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van de productie. De CI-server maakt het koppelen van gegevens in één indeling mogelijk, zodat deze in de gehele onderneming kunnen worden gebruikt in informatiesystemen, kwaliteitsverbeteringssystemen of bijvoorbeeld toepassingen voor gegevensanalyse. Bovendien kunnen gegevens die gedurende een lange periode zijn verzameld, automatisch worden opgenomen in en gebruikt door dergelijke systemen en toepassingen.

Een voorbeeld: binnen de verwerkende industrie, waar de kwaliteit van grondstoffen en de deugdelijkheid van productieapparatuur nauw samenhangen met de kwaliteit van het eindproduct, kan de analyse van gegevens met behulp van software voor kunstmatige intelligentie (AI) nieuwe verbanden en key performance indicators opsporen waarmee het aantal storingen kan worden verminderd en de activiteiten in het algemeen kunnen worden verbeterd. Door een digital twin* van de fabriek te maken met de gegevens die zijn geïntegreerd in de CI-server, wordt het ook mogelijk om nieuwe oplossingen, nieuwe parameterinstellingen en andere operationele verbeteringen vooraf te controleren.

Shigeyoshi Uehara, vicepresident van Yokogawa en directeur van het hoofdkantoor voor IA-systemen en diensten, zegt: “De nieuwe Collaborative Information-server biedt de benodigde infrastructuur voor gegevensbeheer waarmee klanten hun digitale transformatie kunnen uitvoeren. Yokogawa noemt de toekomst van de productiesector ‘IA2IA’, industriële automatisering voor industriële autonomie, en gaat sectoren helpen bij deze migratie van automatisering naar autonomie. Yokogawa heeft oplossingen voor het verbeteren van de operationele efficiëntie, het energieverbruik, de kwaliteit en andere aspecten aan de hand van gegevens, en biedt klanten met de CI-server ondersteuning voor een betere productie en duurzame bedrijfsgroei.”

* Een model dat de fysieke activa en processen digitaal reproduceert door real-time gegevens en andere bronnen te gebruiken. Met dit model is simulatie, diagnostiek en voorspelling mogelijk.


Belangrijkste doelmarkten
Upstreamsector olie en gas, midstreamsector pijpleidingen voor gas en vloeistoffen, petrochemie, chemie, (duurzame) energie, pulp en papier, farmaceutica, levensmiddelen, mijnbouw, ijzer en staal, en water- en afvalwaterbehandeling


Toepassingen
Bewaking, aansturing en controle van fabrieken zoals gegevensverzameling en gegevensopslag.
 

Gerelateerde producten & oplossingen

  • Collaborative Information Server

    De CI Server maakt onmiddellijke verbetering van de productie-efficiëntie mogelijk door middel van digitale transformatie en vermindering van operationeel onderhoud terwijl een digitaal transformatie framework wordt opgebouwd.

    Meer

Top