Yokogawa start samenwerkingsproject voor de realisatie van een CO2 -neutraal industriecomplex

Amersfoort, Nederland – 26 juli 2021

Yokogawa kondigt aan dat het gestart is met een samenwerkingsproject voor het bereiken van CO2 -neutraliteit op een industrieel complex in het Goi-district, gelegen aan de oostkust van Japan. In het kader van de studie zal de haalbaarheid worden onderzocht van samenwerking tussen organisaties in verschillende bedrijfstakken op het gebied van koolstofrecycling. Ook wordt onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de energiebalans van industriële installaties en het afvangen en hergebruiken van kooldioxide (CO2) dat door deze installaties wordt uitgestoten. Het doel van dit project is een basis leggen voor een fabriek die ernaar streeft om tegen 2050 voor een volledige industriecomplex een netto-nul CO-uitstoot te bereiken. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)*.

Inter-industry collaboration in a carbon recycling business
Samenwerking tussen de industrieën in een koolstofrecyclingbedrijf
Zoom

In overeenstemming met de inspanningen van de internationale gemeenschap om de klimaatverandering aan te pakken, werd door de Verenigde Naties de Overeenkomst van Parijs aangenomen, waarbij de ondertekenaars overeenkwamen de uitstoot van broeikasgassen tegen de tweede helft van deze eeuw tot nagenoeg nul terug te brengen. Volgens een verslag van het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal de technologie voor koolstofafvang, -benutting en -opslag (CCUS), waarbij CO2 -emissies van elektriciteitscentrales en andere industriële installaties alsook CO2 in de atmosfeer worden afgevangen, goed zijn voor ongeveer 15% van de vereiste totale vermindering van de CO2-uitstoot om tegen het jaar 2070 een CO2-nuluitstoot te bereiken. Japan heeft verklaard dat het tegen 2050 CO2 -neutraliteit zal bereiken. Volgens een aankondiging van het ministerie van Economie, Handel en Industrie van december 2020 speelt CO2-recycling een sleutelrol in de Japanse strategie voor groene groei, en wordt innovatie op dit gebied via publiek-private partnerschappen aangemoedigd.

Nadat de studie in februari in opdracht van NEDO was uitgevoerd, heeft Yokogawa contact opgenomen met bedrijven in het Goi-district en de aangrenzende fabrieken met een hoge CO2 -uitstoot en om medewerking gevraagd. Ondertussen is Yokogawa gestart met een onderzoek naar o.a. CCUS-technologieën. Vanaf deze maand begint Yokogawa samen te werken met de bedrijven om de haalbaarheid van een CO2-recyclingbedrijf te onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op de drie aspecten van het effectief gebruik van materialen en energie, CO2 -afvang en -hergebruik, en waterstofbeheer.

For this study, Yokogawa will leverage expertise held throughout the Yokogawa Group, including that of the subsidiaries Yokogawa Solution Service Corporation and KBC Advanced Technologies Limited. Specifically, Yokogawa will make use of the knowledge of manufacturing processes that has been cultivated through work for many different types of plants both in Japan and overseas, expertise in the improvement of processes and energy efficiency for single sites as well as the integration of multiple industrial sectors' sites, virtual power plant technologies that enable the control of supply and demand at the regional level, regional energy management systems that optimize control based on supply and demand, and simulation technology that supports the execution of optimal production planning.

By cooperating with partners in the survey across multiple industries, Yokogawa is aiming to achieve net-zero CO2 emissions for the entire community, and contribute to the achievement of a carbon-neutral society that is one of the company's “Three goals” for sustainability.

Voor dit onderzoek maakt Yokogawa gebruik van:

  1. de kennis van fabricageprocessen die is opgebouwd voor vele verschillende soorten fabrieken verspreid over de wereld
  2. deskundigheid om processen en energie-efficiëntie te verbeteren
  3. virtuele elektriciteitscentraletechnologieën die de controle van vraag en aanbod op regionaal niveau mogelijk maken
  4. regionale energiebeheersystemen die de controle op basis van vraag en aanbod optimaliseren
  5. simulatietechnologie die de uitvoering van een optimale productieplanning ondersteunt.

Door samen te werken met partners in verschillende industrieën, streeft Yokogawa naar een netto nul CO2 -uitstoot voor de hele gemeenschap, en draagt het bij aan het bereiken van een CO2 -neutrale samenleving, wat een van de drie hoofddoelen van Yokogawa is.

*Project details:

  • Naam van het project: CO2 -recycling, ontwikkeling en bevordering van de volgende generatie thermische energieopwekkingstechnologie / Haalbaarheidsstudie van CO2 -recyclingactiviteiten met gebruikmaking van samenwerking tussen bedrijven in een industriecomplex / Onderzoeksproject voor samenwerking tussen industrieën in het Goi-district.
  • Projectperiode: FY2020 tot FY2022

Top