Yokogawa en NTT Communications gaan samen een OT-clouddienst ontwikkelen en leveren

Amersfoort, Nederland – 1 november 2021

Yokogawa en NTT Communications Corporation (NTT Com) hebben een partnerovereenkomst getekend voor de gezamenlijke ontwikkeling en levering van een operationele technologie (OT)1 clouddienst. Door de krachtenbundeling van Yokogawa en NTT Com's sterke punten in OT en IT versterkt deze OT-cloud de digitale transformatie (DX) in de productie-industrie.

Op basis van dit partnerschap passen de twee bedrijven de productie-besturingssystemen2 en -uitvoeringssystemen3 aan zodat er gebruik gemaakt kan worden van cloud-gebaseerde diensten. Vervolgens wordt de OT-clouddienst verder ontwikkeld.

Achtergrond van de OT-cloud

De afgelopen jaren werd de productie-industrie geconfronteerd met uitdagingen zoals stijgende grondstofprijzen, schommelingen in vraag en aanbod en hogere kwaliteitseisen. Ook moest de industrie snel inspelen op duurzaamheidseisen, zoals de noodzaak om producten te vervaardigen die bijdragen aan een koolstofarme maatschappij. Productiefaciliteiten en de systemen die deze besturen, zijn echter gebouwd in een on-premise omgeving waar de nadruk ligt op beschikbaarheid en robuustheid die nodig is om non-stop te kunnen blijven werken, zodat het omgaan met onmiddellijke systeemgerelateerde veranderingen een aanzienlijke uitdaging vormt. Om deze problemen op te lossen is een systeemconfiguratie nodig die een hoge mate van flexibiliteit ondersteunt.

De praktijk van het verplaatsen van systemen naar de cloud is de dominante aanpak geworden op IT-gebied. Door middel van dit partnerschap zullen de twee bedrijven deze aanpak toepassen op OT. Met een OT-clouddienst voor gedeeld gebruik wordt de productiesector ondersteunt in hun DX-reis die verbeteringen in productieflexibiliteit en datagebruik stimuleren.

De voordelen van de samenwerking

 1. Specifieke OT-systemen migreren naar de cloud
  De twee bedrijven zullen specifieke OT-systemen, zoals productie-besturingssystemen en systemen voor de uitvoering van productieprocessen, migreren naar de cloud, zodat ze als dienst kunnen worden aangeboden.
  Yokogawa biedt al diensten aan, waaronder Yokogawa Cloud4 waarmee faciliteitsgegevens in de cloud worden geanalyseerd en onderhoudswerkzaamheden worden gestroomlijnd. Via dit partnerschap zullen specifieke OT-systemen worden aangepast voor het gebruik van NTT Com's Smart Data Platform5. Dit platform is een one-stop-oplossing met functies die de data van een bedrijf kan gebruiken in een hoogbeveiligde omgeving. Verder maakt het een snelle afhandeling van taken mogelijk zoals systeemvernieuwing, functie-uitbreiding en wijziging van de besturingsinstellingen.
 2. Ontwikkeling en levering van OT-clouddienst voor gedeeld gebruik
  Door OT- en IT-orkestratiefuncties toe te voegen aan de eerdergenoemde clouddiensten gaan de twee bedrijven een OT-clouddienst voor gemeenschappelijk gebruik ontwikkelen en aanbieden. Dit bevordert de samenwerking tussen de productiebesturings- en productie-uitvoeringssystemen. Hierdoor worden niet alleen snelle systeemvernieuwingen en on-demand functieverbeteringen realiteit, maar kunnen ook data tussen gebruikers worden uitgewisseld en de volledige toeleveringsketen van fabrikanten geoptimaliseerd.
  Door gegevens te analyseren kunnen bijvoorbeeld productietechnieken worden geïdentificeerd die de uitstoot van kooldioxide (CO2) helpen verminderen, niet alleen voor afzonderlijke bedrijven, maar ook voor hele toeleveringsketens.
 3. Uitbreiding van het partnernetwerk en het gebruikersbestand van de OT-clouddienst
  De twee bedrijven streven er naar extra partners aan te trekken die functionele verbeteringen kunnen aanbrengen aan de OT-clouddienst voor gedeeld gebruik, en het aantal gebruikers te vergroten.

Overzicht van OT-clouddiensten voor gedeeld gebruik
Overzicht van OT-clouddiensten voor gedeeld gebruik

Bijdrage van Yokogawa en NTT Communications

Yokogawa: systeemontwikkeling voor een OT-clouddienst voor gedeeld gebruik die gebruik maakt van de OT-domeinkennis van het bedrijf op het gebied van besturing en productiebeheer.

NTT Com: Platformontwikkeling voor de levering van een OT-clouddienst voor gedeeld gebruik die gebruik maakt van de kennis van het bedrijf op het gebied van beveiliging en de cloud in het IT-domein

Hitoshi Nara, president & CEO van Yokogawa: "Dit partnerschap betekent een belangrijke samenwerking voor de realisatie van het ‘system of systems’6 -concept dat wij voorstaan. Door diensten aan te bieden die de IT en OT van beide bedrijven samenbrengen, zullen we in staat zijn een verscheidenheid aan systemen te integreren en zo een algehele optimalisatie te bereiken die bijdraagt aan het oplossen van problemen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd.”

Toru Maruoka, president & CEO van NTT Communications: "Wij zullen voldoen aan de hoge eisen op het gebied van realtime prestaties, beschikbaarheid en beveiliging die vereist zijn voor cloudgebaseerde systemen voor fabrieksbesturing door gebruik te maken van onze edge en center gedistribueerde cloudsystemen en onze low-latency netwerken. Door de samenwerking tussen de twee bedrijven ondersteunen we de optimalisatie van de totale toeleveringsketen in de productiesector en creëren we een industrieel model dat in staat is bij te dragen aan de totstandbrenging van een duurzame samenleving.”

OT-cloud ontwikkelingsplannen

Op basis van deze samenwerking starten de twee bedrijven in februari 2022 met een experiment om de migratie van systemen voor productiebesturing en productie-uitvoering naar een clouddienst te demonstreren, en ernaar streven deze dienst tegen het einde van maart 2023 te lanceren.

 1. OT is een verzamelnaam voor de operationele en besturingstechnologieën die in fabrieken worden gebruikt.
 2. Een productiebesturingssysteem houdt toezicht op de aansturing en werking van een fabriek.
 3. Een productie-uitvoering systeem beheert productieprocessen en ondersteunt operators.
 4. De Yokogawa Cloud is een dienst van Yokogawa die een grote verscheidenheid aan faciliteiten en industriële protocollen ondersteunt, efficiënt IoT-gegevens verzamelt die worden gegenereerd en snelle analyse in de cloud en datavisualisatie mogelijk maakt.
 5. Het Smart Data Platform van NTT Com versnelt DX dankzij de one-stop-oplossing voor alle functies die nodig zijn voor dataverzameling, opslag, beheer en analyse, inclusief ICT-infrastructuur.
 6. In een System of Systems (SoS) is alles nauw met elkaar verbonden, en wordt elk element als een systeem behandeld. Deze systemen werken samen met behoud van operationele en beheersmatige onafhankelijkheid, en verwezenlijken doelstellingen die niet kunnen worden verwezenlijkt door een systeem dat alleen functioneert.

Top