Badotherm - ซีลระยะไกล

ผลิตภัณฑ์ของ Badotherm

  • ซีลไดอะแฟรมเพื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง
  • มีไว้สำหรับสื่อความดันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปนเปื้อนร้อนหรือหนืด
  • มีการเชื่อมต่อกระบวนการต่างๆวัสดุที่เปียกและช่วงความดัน
  • เครื่องมือสนับสนุนทางวิศวกรรมเช่น BaseCal - เครื่องมือเลือกประสิทธิภาพของไดอะแฟรมซีล
  • โซลูชันที่ไม่ซ้ำใครและทำขึ้นเอง

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากร เทคโนโลยี และโซลูชั่นของเราหรือไม่ ?

ติดต่อเรา

ด้านบน