Pharmaceutical

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยากำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ ปัจจุบัน บริษัท ยาจำเป็นต้องแนะนำเทคนิคการผลิตแบบลีนซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรมากขึ้นกว่าเดิม ในฐานะหนึ่งในซัพพลายเออร์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก โยโกกาวา มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับแนวทางการผลิตที่ดีที่สุดของคุณ

รายละเอียด

What is Pharma 4.0?

Pharma 4.0 is a roadmap developed by ISPE for the pharmaceutical industry to introduce "Industry 4.0" (also called Smart Factory).
In Industry 4.0, continuous development is aimed at improving quality and productivity, reducing costs and ensuring supply stability throughout the entire product life cycle. This is primarily accomplished by reformation of business processes through IT innovation and digitalization.
Furthermore, Pharma 4.0 needs to meet not just business performance aims and objectives, but also obligations arising from governmental regulations specific to the pharmaceutical industry.
In other words, Pharma 4.0 can be viewed as leveraging IT capabilities throughout the entire product life cycle to build quality control processes founded on ICH-Q10 Pharmaceutical Quality System (PQS) guidelines.
To realize Pharma 4.0, it is essential to have IT implementation skills for digitalization and a clear vision that incorporates a detailed understanding of pharmaceutical regulations including PQS.

Why is Pharma 4.0 still required?

However, the pharmaceutical industry is caught between the increasing cost of compliance to ensure quality and the need to generate profits.
To move beyond this hurdle, Pharma 4.0 implementation can be of great benefit.
Effective, efficient, and continuous quality improvement efforts based on scientific evidence are necessary (i.e.,POS) throughout the pharmaceutical life cycle and according to that defined in the ICH-Q12 Product Life Cycle Management (PLCM) guidelines.
As a consequence, the compliance cost for quality assurance continues to increase in the pharmaceutical industry.
And in parallel, the industry climate of worsening returns in drug discovery has forced an increased need to extract productivity gains that often include the drug manufacturing process.
To address this idea, the pharmaceutical manufacturing industry has chosen to intensify industrial automation (i.e. Pharma 4.0) and drive business reform through digitalization and in full compliance with pharmaceutical regulatory standards.

Yokogawa's business vision in the pharmaceutical business

Continuously since the 1980s and based on a strategic focus of measurement, imaging, analysis, diagnosis and integration; Yokogawa has offered manufacturing control systems and numerous instruments that support pharmaceutical production processes for active pharmaceutical ingredients (API), drug formulations, and biotechnology applications,
Since 1990s, we have been working on [Industrial Automation] of production in order to realize safe and efficient production by linking the vast amount of information obtained from equipment scattered in the factories and providing various solutions of production management for the utilization.
Beginning around the same time, Yokogawa began also providing live cell imaging solutions that used novel confocal microscope technology to the field of drug discovery and cutting-edge medical research.
By integrating and deepening our core technologies and experience, Yokogawa is developing safer and more efficient autonomous production systems that meet the needs of the pharmaceutical industry, allowing professionals more opportunity to apply uniquely human capabilities such as creativity and innovation to the work-place.
Autonomous production systems will also reduce the reliance on human judgement for decisions regarding pharmaceutical manufacturing, quality testing, documentation and release, thus providing greater consistency and time for staff to focus on higher-level productivity efforts.
We have defined this industry "world-view" as Bio Industrial Autonomy (BIA) and made its realization a mission of the Yokogawa pharmaceutical business organization.
Thus, we will contribute to Pharma 4.0 through the implementation of BIA.
For more information about BIA, click here.

Effects of Pharma 4.0 Implementations

An advanced network that connects information obtained from research, development, and manufacturing will provide a variety of positive effects by enabling complementary utilization of information from each department.
As an example, the concepts of Quality-by-Design (QbD) and Continuous Production can be enabled for new drug development and manufacturing processes. These can have the following effects:

 • An early identification of Critical Process Parameters (CPP) and Design Space (DS) through data analysis.
 • Monitoring of Critical Quality Attributes (CQA) by using Process Analytical Technologies (PAT) such as soft sensors.
 • Promotion of Real-Time Release Testing (RTRT) of intermediates or finished products by Critical Quality Monitoring.
 • An enhanced understanding of product characteristics and manufacturing processes based on accumulated data.
 • Rapid response time to abnormalities and deviations based on data-driven risk assessment by improving accessibility to data
 • Continued process improvement through feedback and reduction of time and costs involved in developing new drugs and manufacturing processes.

This communication network and cycle enhances competitiveness and fosters continued business growth.

 

Yokogawa's total solutions to realize Pharma 4.0

Please refer to the following product groups that provide solutions to pharma customer problems and can help you with your goal attainment.

Zoom

 

Yokogawa Solution List

 
【การจัดตารางการผลิต】 FLEXSCHE
【การผลิตการขายและการจัดการต้นทุน】 mcframe
【Quality management】 OpreX Laboratory Information Management System
【Environmental monitoring】 OpreX Environmental Monitoring System
【การบำรุงรักษาและการจัดการอุปกรณ์】 eServ
【ฐานข้อมูลกระบวนการ】 ระบบ PI
  Exaquantum
【Procedural automation】 Exapilot
【การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต】 Collaborative Information Server (CI Server)​
  CENTUM VP
  Field Instruments
【After-sales service business support】 ServAir

 

Environmental Monitoring System

Environmental Monitoring Compliant with Pharmaceutical Regulations

OpreX Environmental Monitoring System collects, measures, and stores data such as temperature and humidity as well as other management data to monitor the environment in pharmaceutical manufacturing area, quality control area, and storage area.

Major features

Data Integrity

 • Meets ALCOA+ requirements

Data Collection and Long-term Storage

 • Long-term storage of collected data in recorders that are FDA 21 CFR Part 11 compliant

Real-Time Data Monitoring

 • Monitor measured data and alarms using the monitoring software

Centralized Management for Login User

Centralized management of user names and passwords using servers on the network is possible through active directory.

 • Centralized management of user name/password in data server and recorders
 • User login access control

Major fratires

Packages

Data Management Package

Centralized management of the recorded data file

Access Control

Users are assigned to groups and are given access privileges based on the group they belong to.
Only authorized users can login to the system and search and browse through data.


การควบคุมการเข้าถึง

Audit Trails

All file operations by authorized users are recorded in an audit trail file.

 • File operations (archive, delete)
 • Backup and restoreAudit trail

Configuration Tool

Adminstrator configures the Data Management Package using this tool.

 • Register new recorders
 • Register new users
 • License management

GA10 Real-time Monitoring Software

Monitor measured data in real time

 • Measured value display (trend display / digital display)
 • Alarm notification on the screen
 • Monitor data for each measurement group

GA10

Universal Viewer

Dedicated viewer software for browsing recorded data

 • Display recorded data
 • Supports latest OS and offers best viewing quality
 • Supports 7 languages


universalviewer

Paperless Recorder

SMARTDAC+ Series

Measure and record a variety of data

 • Add I/O modules as needed
 • Wide variety of powerful display functions
 • A full range of network functions

Advanced Security Function
Electronic recording of data is compliant with pharmaceutical regulations

 • ความปลอดภัยเชิงตรรกะ
 • ฟังก์ชั่นเส้นทางการตรวจสอบ
 • Secure data storage in binary format (fraud proof)
 • Dedicated viewer software


universalviewer

ความท้าทายของลูกค้า

Lean manufacturing

Keeping up with a changing marketplace
Pharmaceutical manufacturers are under pressure to keep up with changes such as the shift to low-cost drugs in emerging markets and the demand for drugs that effectively satisfy unmet medical needs. To operate at a profit, manufacturers are looking for ways to improve efficiency and increase productivity. Lean manufacturing is the key.

โซลูชั่นของเรา

Yokogawa's Leading-Edge Automation Solutions
Our solutions enable plantwide integration and lifecycle optimization at pharmaceutical plants. Here are some pharmaceutical applications for which Yokogawa provides comprehensive automation solutions and has a global network of experts at your service.

API/Intermediates Process
 
ระบบควบคุม การผลิต CENTUM VP

Production Management and Batch Control for Multipurpose Plants
The production of active pharmaceutical ingredients (API) involves batch processes, some of which produce multiple products for a variety of purposes. This necessitates the use of a comprehensive batch control system. The CENTUM VP integrated production control system supplies batch functions based on the ISA-88 batch process control standard and complies with the FDA's 21 CFR Part 11 requirements.

Formulation Process
 
SMARTDAC+® GX/GP Series Paperless Recorders

Paperless operations based on 21 CFR Part 11 are becoming more common in the pharmaceutical industry.
The SMARTDAC+® GX/GP Series Paperless Recorders support electronic recording functions that meet the requirements of Part 11. Electronic signatures can be added to the stored data. Yokogawa can offer complete installations with all essential validation documents.

FA-M3V IT Macine Controller

Stable control for product quality assurance
The sterilization and freeze drying processes require high resolution and accurate temperature control in order to assure product quality. The FA-M3V IT machine controller is a high-performance programmable logic controller (PLC) that combines very high processing speeds with stable control features.

ความท้าทายของลูกค้า

Good manufacturing practice (GMP)

Compliance with globalized regulations and guidelines
Pharmaceutical companies operate in a global marketplace and the industry is encouraged to comply with international initiatives such as the PIC/S GMP Guide and the ICH Guidelines. GMP facilities need to follow established best practices and automated production equipment and computer systems are expected to adopt current computerized system validation (CSV) practices such as GAMP.

โซลูชั่นของเรา

Assuring the Production of Quality Pharmaceutical Products
Over the years, Yokogawa has successfully realized numerous projects in compliance with Good Automated Manufacturing Practice (GAMP). Under a project validation plan (PVP) that follows the V model described in the GAMP guide, experienced Yokogawa engineers deliver outcomes for the functional specification, design specification, implementation, factory testing, and site acceptance testing phases. The verification and test results, including the installation and operational qualifications (IQ /OQ), serve as objective indicators for determining if project requirements have been met.

Validation V-Model

ความท้าทายของลูกค้า

Scientific Quality Assurance

Need for a more rigorous approach to ensure product quality
With pharmaceuticals, a rigorous scientific approach is needed to ensure product quality. The ICH quality guidelines call for a quality-by-design (QbD) approach in pharmaceutical development and manufacturing. Manufacturing facilities face the challenge of implementing innovative technologies such as process analytical technology (PAT) and are expected to introduce real-time release (RTR) testing.

โซลูชั่นของเรา

Yokogawa PAT Solution to Real-Time Release Testing (RTRT)
Yokogawa's approach to the development of process analytical technology (PAT) solutions relies on real-time monitoring of critical quality attributes (CQA) to achieve lean manufacturing. Online quality attributes can be directly monitored by means of near infrared (NIR) analysis. Another approach is the use of process modeling technology to monitor process health.

Real-Time Release Testing (RTRT)

แหล่งข้อมูล

Overview:
 • โรงงานชีวเภสัชภัณฑ์ขั้นสูงใช้ CENTUM, VP Batch, Exaquantum และ PRM
 • ระบบรวม การบูรณาการ สำหรับขนาดใหญ่โรงงานผลิตไบโอเทค
Overview:
 • โยโกกาวา จัดหา CENTUM VP พร้อม Batch Recipe Management Package สำหรับโรงงานเคมีชั้นดีแห่งใหม่
 • CENTUM VP ของ โยโกกาวา ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Good Automation Manufacturing Practices (GAMP)
Overview:
 • การผลิตออกซิเจนทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องพร้อมการตรวจสอบ FAST / TOOLS
 • การตรวจสอบจะดำเนินการเป็นระยะโดยต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับและการเก็บรักษาบันทึกประวัติสำหรับกิจกรรมการผลิตแบทช์ทั้งหมด
ข้อมูลอ้างอิง
Overview:
 • RotaMASS ได้รับเลือกให้ทำงานกับการวัดน้ำหนักและ / หรือ อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง เพื่อการวัดที่แม่นยำอย่างยิ่ง
 • ลูกค้ารับรู้ถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์: ความน่าเชื่อถือความถูกต้องรับประกันระบบระบายน้ำระบบทำความสะอาดง่ายไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวติดตั้งไว้ในท่อโดยตรงสูญเสียแรงดันต่ำ
Overview:

Kyowa Hakko Bio ติดตามแนวโน้มการสั่นสะเทือนด้วย Sushi Sensors ของ โยโกกาวา เพื่อป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์โดยไม่คาดคิด
เมื่อใช้ eServ ข้อมูลเซ็นเซอร์และข้อมูลการบำรุงรักษาจะถูกแชร์กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการผลิต

Overview:

เมื่อใช้ในการวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในถังเติมอากาศเซ็นเซอร์มักจะปนเปื้อนได้อย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง ในที่สุดก็พบวิธีแก้ปัญหาที่คุ้มค่ากับการพัฒนาระบบ โยโกกาวา DO402 Dissolved Oxygen Converter

หมายเหตุการใช้งาน
Overview:

กว้างและชัดเจน
เครื่องสแกนคอนโฟคอล

Overview:
 • สำหรับการตรวจสอบระยะไกล (ของอุณหภูมิความดันและปริมาณการไหล) การติดตั้ง SMARTDAC + GM ในโรงงานและ SMARTDAC + GX ในสำนักงานมีโซลูชันการตรวจสอบข้อมูลในสถานที่ที่ปรับขนาดได้โดยไม่ต้องใช้พีซี
 • คุณสามารถรวมศูนย์การจัดการข้อมูลจำนวนมากโดยการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP โดยอัตโนมัติ
Overview:

การปล่อยสารเคมีอุตสาหกรรมและก๊าซเชื้อเพลิงที่ผ่านการบำบัดอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ควบคู่ไปกับการเติบโตของการดำเนินงานด้านการผลิตทั่วโลกเพื่อให้ทันกับแนวโน้มของตลาดหลายประเทศกำลังดำเนินมาตรการเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

Overview:

สำหรับการจัดการวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางวิธีการไตเตรทด้วยมือทำให้เกิดปัญหามากมาย โยโกกาวา พัฒนา NR800 FT-NIR Analyzer และด้วยระบบนี้การวัดจึงมีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ ควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่ามาก

หมายเหตุการใช้งาน
Overview:

ระยะเซลล์ที่จัดหมวดหมู่โดยใช้การถ่ายภาพ FucciTime lapse ของเซลล์ Hela ที่เพิ่มโดย Fucci ดำเนินการมากกว่า 48 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง Gating ดำเนินการตามความเข้มเฉลี่ย 488 nm และ 561 nm สำหรับแต่ละเซลล์ พวกเขาถูกแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน และคำนวณจำนวนเซลล์สำหรับแต่ละเซลล์

หมายเหตุการใช้งาน
Overview:

เร็วขึ้น สว่างขึ้น และอเนกประสงค์มากขึ้น Confocal Scanner Unit

หมายเหตุการใช้งาน
Overview:
 • การก่อตัวของอาณานิคม
 • รอยขีดข่วนบาดแผล
 • ความเป็นพิษต่อเซลล์
 • ผลพลอยได้ของนิวไรท์
 • การวิเคราะห์วัฒนธรรมร่วม
 • ติดตามเซลล์
Overview:

การกำจัดสายไฟโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณไร้สายเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบสำหรับอุปกรณ์หมุน สร้างการรวบรวมข้อมูลระหว่างเครื่องส่งและเกตเวย์โดยการสื่อสารที่เชื่อถือได้แม้ว่าเครื่องเป่าจะหมุนอยู่ก็ตาม

Overview:

ซีรี่ส์ SMARTDAC + GX บันทึกอุณหภูมิห้องความชื้นความดันบรรยากาศช่องเปิดและปิดประตู ฯลฯ

Overview:

สิ่งนี้แนะนำระบบที่ใช้การสื่อสารอีเทอร์เน็ตเพื่อรับค่าที่วัดได้ค่าเป้าหมายและควบคุมค่าเอาต์พุตจากคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งบนไซต์ไปยัง PLC ด้วยความเร็วสูง (มูลค่า 10 หน่วยภายในหนึ่งวินาที)

Overview:

ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์สภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อที่บกพร่องอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องและสิ้นเปลืองทรัพยากรทำให้ห้องสะอาดที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การรักษาสภาพแวดล้อมในห้องสะอาดจำเป็นต้องมีการควบคุมตัวกรองอากาศระบบ HVAC อุณหภูมิห้องความชื้นอนุภาคในอากาศและปัจจัยอื่น ๆ

Overview:

ในโรงงานของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบันทึกอุปกรณ์การผลิตภายในห้องปลอดเชื้อ นี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบและบันทึกในห้องปลอดเชื้อโดยใช้เครื่องบันทึกแบบไม่ใช้กระดาษ

Overview:

การดำเนินการควบคุมในขณะที่เปลี่ยนอุณหภูมิจุดที่ตั้งไว้ชั่วขณะเรียกว่าการรันรูปแบบโปรแกรม (หรือเรียกใช้โปรแกรม) การฆ่าเชื้อและการพาสเจอร์ไรส์จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงสำหรับระยะเวลาที่กำหนด

Overview:

เครื่องบันทึก DX ซีรี่ส์จะคำนวณค่า Fo โดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิความร้อนและมีประโยชน์ในการจัดการกระบวนการฆ่าเชื้อโดยการแสดงและบันทึกค่าพร้อมกับอุณหภูมิความร้อน

Overview:

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยาเคมีและอาหารและเครื่องดื่มการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อถังและท่อจะทำด้วยน้ำยาทำความสะอาดต่างๆน้ำจืดหรือน้ำร้อนและไอน้ำหลังจากการผลิตผลิตภัณฑ์ Clean-In-Place (CIP) เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุการใช้งาน
Overview:

ด้วยการใช้ฟังก์ชัน Multibatch (ตัวเลือกที่เพิ่มด้วย SMARTDAC +) คุณสามารถบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์หลายเครื่องลงบน SMARTDAC + เครื่องเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุการใช้งาน
Overview:

การใช้ฟังก์ชั่นการแสดงผลแบบกำหนดเองที่มาพร้อมกับ DXAdvanced มาตรฐานหมายความว่าคุณสามารถรวมเครื่องบันทึกจอแสดงผลและสวิตช์ที่ใช้ในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

Overview:

การใช้ชื่อชุดงาน + ระบบหมายเลขล็อตข้อมูลที่วัดในอดีตสามารถเรียกคืนเพื่ออ้างอิงตามชื่อชุดงาน

Overview:
 • อินพุตสากลรองรับเทอร์โมคัปเปิล RTD แรงดันไฟฟ้าและสัญญาณอินพุตอื่น ๆ
 • รุ่นต่างๆสำหรับอินพุตสูงสุด 450 อินพุต
  อนุญาตให้ตรวจสอบและบันทึกหลายจุดในหน่วยเดียว
 • เปิดใช้งานการจัดการข้อมูลบนเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย
  การถ่ายโอนไฟล์การตรวจสอบเว็บและอีเมลแจ้งเตือน
Overview:

ด้วยการใช้ฟังก์ชันการคำนวณของเครื่องบันทึกไร้กระดาษ SMARTDAC + ซีรี่ส์ GX / GP ตัวเลือกการคำนวณจะคำนวณ "ค่า F" หรือค่าการฆ่าเชื้อสำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อให้สามารถบันทึกผลการคำนวณในรูปแบบของข้อมูลได้

Overview:

อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อก่อนกระบวนการบรรจุจะถูกตรวจสอบในสนามหรือสำนักงาน ข้อมูลอุณหภูมิจะถูกบันทึกไว้ในสื่อเก็บข้อมูลภายนอก

หมายเหตุการใช้งาน
Overview:

การผสมมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอาหารการดูแลสุขภาพและสารเคมีเป็นต้นการวัดอุณหภูมิและสุญญากาศมีความสำคัญมากในการลดปริมาณความชื้นเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การบำรุงรักษาอย่างเคร่งครัดตลอดทั้งกระบวนการทำให้มั่นใจได้ถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย

Overview:

หนึ่งในการใช้งานหลักสำหรับน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับน้ำป้อนหม้อไอน้ำ การวัดค่า pH ของน้ำบริสุทธิ์อาจเป็นตัวบ่งชี้ที่รวดเร็วที่สุดในการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตหรือการจ่ายน้ำบริสุทธิ์ การบำบัดทางเคมีที่มีประสิทธิภาพของน้ำป้อนมีความสำคัญในการรักษาอายุการใช้งานที่เป็นประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

Overview:

ด้วยการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจทำให้โรงไฟฟ้าและโรงงานขนาดใหญ่และก้าวหน้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามเราพบหลายกรณีที่สายเคเบิลดั้งเดิมอุโมงค์เคเบิลและส่วนประกอบอื่น ๆ ของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขาดหายไปภายใต้การทำงานอย่างต่อเนื่อง

Overview:

เอกสารทางเทคนิคนี้จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ CENTUM VP DCS (Distributed ระบบควบคุม) ของ โยโกกาวา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "CENTUM VP" และขอบเขตของการปฏิบัติตามส่วนที่ 11 ของหัวข้อ 21 ของ Code of Federal Regulations (21 CFR ส่วนที่ 11) กฎบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ / ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Overview:

โลกของกระบวนการอัตโนมัติและการจัดการการผลิตได้มาบรรจบกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเกาะของระบบอัตโนมัติและฟังก์ชันการจัดการการผลิตที่เชื่อมต่อกันผ่าน การบูรณาการ เป็นกรรมสิทธิ์สูงซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่ให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างโลกของระบบอัตโนมัติและพื้นโรงงานหน้าที่ของการผลิตและการจัดการการดำเนินงาน และ การบูรณาการ กับระบบระดับธุรกิจ

Overview:

โลกของกระบวนการอัตโนมัติถูกควบคุมโดยขั้นตอนต่างๆ ในขณะที่เราต้องการอ้างถึงอุตสาหกรรมกระบวนการว่าส่วนใหญ่ "ต่อเนื่อง" แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มเติมจากความจริงได้ กระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Overview:

ตั้งแต่ วิศวกรรม ไปจนถึงการติดตั้งการว่าจ้างการดำเนินการและการบำรุงรักษา FOUNDATION fieldbus ช่วยลดต้นทุนได้มากถึง 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับระบบอนาล็อกทั่วไป การลดต้นทุนจำนวนมากเหล่านี้มาจากฟังก์ชันขั้นสูงที่ fieldbus นำเสนอเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอนาล็อก

กระดาษสีขาว
Overview:

เอกสารนี้อธิบายการทำงานและโฟลว์ข้อมูลของ โยโกกาวา Print Wave โดยใช้ DX-P Reporter จะให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน Advanced Alarm Reporter ฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้เปิดตัวครั้งแรกใน Print Wave เวอร์ชัน 5.5

Overview:

ค้นพบพื้นฐานของคุณด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย OT

รายงานทางเทคนิคของ โยโกกาวา
Overview:

ขั้นตอนแรกในการสร้างระบบควบคุมการผลิตรุ่นต่อไปที่บรรลุการดำเนินงานของโรงงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่คือการให้ "การดำเนินการด้วยภาพ" "การดำเนินการที่เป็นภาพ" สำหรับลูกค้าหมายความว่าเขาสามารถเข้าถึงและแสดงภาพข้อมูลโรงงานได้อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่คำนึงถึงสถานที่และเวลาของโรงงาน

Overview:

Lonza's Riverside plant manufactures bulk active ingredients for the pharmaceutical industry. A new, fully automated multipurpose reactor train was installed in early 1996. The train includes ten 500 to 1500 gallon vessels used for reaction, distillation, phase separation, and crystallization; two centrifuges for isolating finished products; and two dryers. 

ดาวน์โหลด

วิดีโอ

การสัมมนาผ่านเว็บ
Overview:

Yokogawa leverages our extensive knowledge and experience in IT, operation and control technology to build an advanced improvement cycle that is useful to all management levels, and eventually aims to achieve Pharma 4.0 together with our customers.

ข่าวสาร

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากร เทคโนโลยี และโซลูชั่นของเราหรือไม่ ?

ติดต่อเรา

ด้านบน