เว็บไซต์สมาชิก

พอร์ทัลลูกค้า

รูปภาพไซต์พอร์ทัลลูกค้า

พอร์ทัลลูกค้าเป็นไซต์สำหรับสมาชิกเท่านั้นสำหรับบุคคล เช่น ผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์ โยโกกาวา ผู้ใช้ปัจจุบัน และผู้ใช้ที่ร้องขอบริการและการสนับสนุน โดยนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก อย่าลืมลงทะเบียนเร็วๆ นี้เพื่อเข้าใช้บริการต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลด

คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ ได้ เช่น แค็ตตาล็อก ข้อมูลจำเพาะ คู่มือผู้ใช้ แบบร่าง ใบรับรอง และคำประกาศ คุณยังสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ไดรเวอร์ ข้อมูล CAD และอื่นๆ อีกมากมาย

 

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

คุณลงทะเบียนหมายเลขซีเรียลของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลจำเพาะ ภาพวาด ใบรับรอง ฯลฯ) ของผลิตภัณฑ์นั้น

 

ข้อมูลสำหรับผู้ถือสัญญาการบำรุงรักษาเท่านั้น

ลูกค้าที่ใช้บริการที่ให้ข้อมูลตามสัญญาการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขซอฟต์แวร์และการปรับปรุงการบำรุงรักษาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสัญญาของตน

 

ส่งคำขอบริการและสอบถามข้อมูล

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาด้านเทคนิค การซ่อมแซม/สอบเทียบ ใบเสนอราคา หรือการติดต่ออื่นใดได้อย่างง่ายดายและไม่ยุ่งยากด้วยข้อมูลที่ลงทะเบียนของคุณ

 

Visit Customer Portal


ด้านบน