Operator Trending Module (Exaquantum /OTM)

ปัญหา
ผู้ปฏิบัติ ระบบควบคุม แบบกระจาย (DCS) จำเป็นต้องเข้าถึง ข้อมูลระยะยาว เพื่อระบุรูปแบบข้อมูลที่ซ้ำกันในชุดข้อมูลปัจจุบันอย่างรวดเร็ว รูปแบบข้อมูลที่ทำซ้ำเหล่านี้อาจต้องการความสามารถในการสร้างและแสดงทั้งระบบและกลุ่มแนวโน้มกระบวนการที่ผู้ใช้กำหนดได้อย่างง่ายดายด้วยการเตือนและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขปัญหา
Operator Trending Module (OTM) ของ Exaquantum ช่วยให้ตัวดำเนินการ DCS และผู้ใช้ Exaquantum /Explorer สามารถเลือกและแสดงแนวโน้มตามกลุ่มได้ ข้อมูลปัจจุบันและ ข้อมูลระยะยาว จาก Exaquantum Historian ขับเคลื่อนแนวโน้มและการแสดงสัญญาณเตือนภัยและเหตุการณ์เหล่านี้ OTM ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน DCS มี หน้าจอของผู้ใช้ แบบ 'รูปลักษณ์และความรู้สึก' ของ DCS

สิทธิประโยชน์

 • แนวโน้มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุรูปแบบในข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • โดยเชื่อมโยงการเตือนภัยและเหตุการณ์เข้ากับแนวโน้มของพื้นที่ที่สนใจ ผู้ใช้สามารถรับภาพที่สมบูรณ์ของปัญหาได้
 • โยโกกาวา HIS (สถานีเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์) สามารถมีเมนูแถบเครื่องมือ OTM และแนวโน้ม OTM สามารถเชื่อมโยงกับกราฟิก HIS

คุณสมบัติหลัก

 • หน้าจอตัวแก้ไขเพื่อสร้างทั้งระบบและกลุ่มเทรนด์เฉพาะของผู้ใช้
 • การแสดงแนวโน้มแบบรวมพร้อมการเตือนและหน้าจอข้อมูลเหตุการณ์
 • หน้าจอแนวโน้มภาพขนาดย่อพร้อมการสลับอย่างรวดเร็วระหว่างกลุ่มแนวโน้ม
 • การสลับอัจฉริยะระหว่างข้อมูลดิบและข้อมูลที่รวบรวมทำให้มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
 • สามารถแสดงแนวโน้มบนหน้าจอผนังขนาดใหญ่
 • ความสามารถในการส่งออกข้อมูลแนวโน้มไปยังคลิปบอร์ดเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
 • แผนผังลำดับชั้นของกลุ่มเทรนด์
 • สร้างแนวโน้มที่จัดกลุ่มอย่างรวดเร็วโดยใช้คุณลักษณะการลากและวางของ Exaquantum Data Selector

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากร เทคโนโลยี และโซลูชั่นของเราหรือไม่ ?

ติดต่อเรา

ด้านบน