Smart Manufacturing Methodology

พันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับการผลิตอัจฉริยะ/ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

โยโกกาวา ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายองค์กร และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้าโดยการทำงานร่วมกันผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น การดำเนินการด้วยตนเอง การผลิตอัจฉริยะ/การ การแปลงข้อมูล ทางดิจิทัล (DX) การลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โยโกกาวา ที่นำประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางในด้านกระบวนการอัตโนมัติ บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี และบริการสนับสนุน กำลังร่วมสร้างคุณค่าใหม่กับลูกค้าในฐานะพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์และเชื่อถือได้ตลอดเส้นทาง DX โดยใช้เทคโนโลยี IT-OT ที่ล้ำสมัย ใช้ความรู้ด้านโดเมนที่ฝึกฝนมา ทศวรรษและส่งมอบคุณค่าที่สร้างร่วมกัน

 

การ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ความท้าทาย ของลูกค้า

DX กำลังได้รับแรงผลักดันจากอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการบรรลุและรักษาผลประโยชน์ที่ต้องการจาก DX ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเกิดจากการขาดกลยุทธ์และแผนงานรายละเอียด ความท้าทายทั่วไปที่ลูกค้าต้องเผชิญคือ-

  • ความคิดริเริ่มด้านดิจิทัลใดที่เหมาะกับเรา
  • จะเริ่มการเดินทางสู่ดิจิทัลได้จากที่ไหน
  • จะจัดลำดับความสำคัญของความคิดริเริ่มด้านดิจิทัลได้อย่างไร
  • จะประเมินผลประโยชน์ได้อย่างไร?
  • จะรักษาความคิดริเริ่มด้านดิจิทัลเหล่านี้ไว้ได้อย่างไร?

ด้านบนของความท้าทายเหล่านี้ ช่องว่างที่สำคัญระหว่างการออกแบบแผนงาน DX และการดำเนินโครงการ DX ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมแย่ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขาดความสนใจต่อเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) ในขณะที่ออกแบบ DX และการเลือกที่ไม่ดีและการนำโซลูชันไปใช้
OT เป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมกระบวนการ ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญเกินไปของการ การแปลงข้อมูล ทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ OT ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันพร้อมกับไอทีสำหรับ DX แบบองค์รวมและได้ผล ผู้ให้บริการ DX ที่มีความสามารถด้านการให้คำปรึกษา ความรู้เกี่ยวกับโดเมน OT และความสามารถด้านไอทีอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการส่งมอบ DX ที่ประสบความสำเร็จ
โยโกกาวา เสนอแนวทางแบบมีโครงสร้าง “Discover-Design-Develop” เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ในการเดินทางของ DX

คู่ค้า DX แบบครบวงจร

Yokogawa offers smart manufacturing and provides one-stop consultation, solutions implementation, and services to customers though out their DX journey by leveraging OT domain knowledge, rich consulting experience and IT capabilities using “Discover-Design-Develop” approach. 
Under “Discover-Design-Develop” approach, Yokogawa discovers digital opportunities, assesses digital maturity level, and aligns vision of company in discover phase. Design phase includes preparation of detail DX business plan based on outcome of discover phase which is ready for implementation. Digital solutions are developed and implemented at develop phase ensuring sustainability of delivered value.

 

Discover_Design_Develop

 

ค้นพบ

Discover phase includes assessment of digital maturity level and alignment of vision. Yokogawa’s team of DX consultant and domain experts assess digital maturity level across company, prioritize digital initiatives, and analyze gaps in functional areas by extensive interaction with all stockholders of organization through workshops, interviews, and site surveys.  
Yokogawa utilizes Smart Industry Readiness Index framework to perform comprehensive assessment of customer’s entire company and prioritize digitalization activities across different areas. Yokogawa has certified Smart Industry Readiness Index assessors across globe, who can help customers to accelerate digital transformation efforts in right direction.
Smart Manufacturing assessment workshop is conducted at Discover phase, which includes Digital Maturity Assessment, Digital Priority Assessment and Functional Area Assessment. Smart Industry Readiness Index framework is used for robust and holistic Digital Maturity Assessment of organization. TIER framework of Smart Industry Readiness Index is used to perform Digital Priority Assessment. Digital Priority Assessment is used to formulate effective strategy and blueprint. 
Based on the Digital Maturity Assessment results and Digital Priority Assessment results, Functional Area Assessment is conducted by domain experts to assess current performance and identify improvement areas. It focuses on high potential areas such as plant asset management, supply chain management, operation management, energy management and optimization, cybersecurity, etc.
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการผลิตอย่างชาญฉลาด
 

1. Smart Industry Readiness Index Framework*1

การประเมินวุฒิภาวะทางดิจิทัล
*1 Image Source: International Centre for Industrial Transformation (INCIT)
 

2. TIER Framework*2

การประเมินความสำคัญทางดิจิทัล
*2 Images Source: International Centre for Industrial Transformation (INCIT)
 

3. การประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน

การประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน
 

4. Sample DX Blueprint

Sample DX Blueprint

Outcome of Discover phase includes recommendations and phase wise blueprint of digital transformation.  
First phase of DX blueprint includes recommendations focusing data integration and digitization of information which lays strong foundation for digital transformation journey. Next phases include implementation of digital solutions and quick win opportunities. Final phase includes implementation of digital solutions required to achieve business objectives and sustainable digital transformation.
 

ออกแบบ

Leveraging Yokogawa’s rich experience in providing process consultation and solutions, Yokogawa design detail DX roadmap in design phase. 
Digital maturity assessment result, priority assessment result and recommended improvement areas analyzed in discover phase are used to design detail DX architecture, Integration requirement and business plan.
Yokogawa’s team of experts conducts various workshops, interviews to comprehensively understand, human factors in business processes, gap between as-is and desired business processes, and enabling technologies. 
Detail DX roadmap includes preferred digital solutions, system architecture, solutions/ systems integration, application framework and specifications, governance framework, business cases. Such detail consideration of system architecture and solutions/ systems integration eliminates issues faced at implementation phase and ensures smooth and fast implementation of DX projects.
 

พัฒนา

An outcome-based DX experience is established at develop phase based on detail design DX roadmap from design phase. Yokogawa’s rich experience in industry automation (IA), solutions implementation, solutions/ systems integration and project management ensure effective implementation and successful delivery of DX projects.
Change management, training programs and support services are also provided to sustain delivered value through DX. Under change management, work processes and procedures are reviewed and redefined based on changes occurred due to DX implementation. Necessary trainings are provided to upskill workforce for new digital technologies and solutions.
Yokogawa’s comprehensive capabilities will enable our customers to enjoy the benefits and value brought by DX in a sustainable manner.

Smart Industry Readiness Index Reference Documents


THE SMART INDUSTRY READINESS INDEX*3
The Smart Industry Readiness Index created in partnership with global testing, inspection, and certification company and validated by an advisory panel of industry and academic experts, the Smart Industry Readiness Index comprises a suite of frameworks and tools. This document introduces three frameworks and tools: the Smart Industry Readiness Index Framework, the LEAD Framework, and the Assessment Matrix tool to help manufacturers start, scale, and sustain their manufacturing transformation journeys.

MANUFACTURING TRANSFORMATION INSIGHTS REPORT 2019*3
The Manufacturing Transformation Insights Report 2019 analyses data collected from the Smart Industry Readiness Index Assessments of 200 Singapore-based manufacturing facilities. They span 12 manufacturing industries, ranging from small, family-owned Singaporean enterprises to large, multinational corporations (MNCs) whose parent companies originate from 14 different countries across Europe, North America and Asia Pacific.

THE PRIORITISATION MATRIX*3
Prioritization Matrix serves to guide manufacturers globally to identify the Industry 4.0 areas that will yield the greatest benefit to them.  This document contains details of TIER framework, prioritization matrix, industry, and an Illustrative Case Study.

*3 Document source: International Centre for Industrial Transformation (INCIT)
    These are published with permission from INCIT.

The Global Smart Industry Readiness Index Initiative: Manufacturing Transformation Insights Report 2022*4
Manufacturing transformation insights report 2022 draws on data from around 600 manufacturers across 30 countries. It includes Insights on the current state of industrial transformation across multiple manufacturing sectors, overview of the benefits of adopting and applying Smart Industry Readiness Index and Case studies.

*4 Document source: World Economic Forum (WEF)
    This is published with permission from WEF

แหล่งข้อมูล

Overview:

Syngenta aimed to promote sustainable agriculture as a social responsibility through digital transformation. Syngenta selected Yokogawa to start the smart manufacturing transformation journey.

Industries:

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากร เทคโนโลยี และโซลูชั่นของเราหรือไม่ ?

ติดต่อเรา

ด้านบน