โยโกกาวา เร่งการเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยการเข้าร่วม CVE Numbering Authority

โตเกียว ญี่ปุ่น - 25 ตุลาคม 2023

โยโกกาวา ได้เข้าร่วมโครงการ Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) ในฐานะ CVE Numbering Authority (CNA) ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (สหรัฐอเมริกา) บริษัทได้รับอนุญาตให้กำหนด CVE ID ให้กับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โยโกกาวา Group และผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ โยโกกาวา Group

โยโกกาวา ให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอดวงจรชีวิตของระบบควบคุม ตั้งแต่การออกแบบและการพัฒนาระบบไปจนถึงการก่อสร้างและการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้จัดตั้ง Security Competence Laboratory ในสิงคโปร์เพื่อวิจัยและติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านไอที และได้เปิดห้องปฏิบัติการที่คล้ายกันในโตเกียว อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้เริ่มดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่และมาตรการรับมือของผลิตภัณฑ์ โยโกกาวา และเริ่มเปิดเผยข้อมูลนี้ในรายงานที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย โยโกกาวา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของโปรแกรม CVE ในการระบุ กำหนด จัดทำรายการ และเปิดเผยช่องโหว่ต่อสาธารณะ โยโกกาวา ได้รวม CVE ID ไว้ในรายงานที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของ โยโกกาวา ปัจจุบัน ในฐานะ CNA โยโกกาวา ไม่จำเป็นต้องขอและรอการออก CVE ID และสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว

โยโกกาวา ยังคงระมัดระวังในความพยายามที่จะลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยผลิตภัณฑ์ของตน เมื่อพบช่องโหว่ บริษัทจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการช่องโหว่ของ โยโกกาวา Group และให้การสนับสนุนใดๆ ก็ตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า

ห้องปฏิบัติการความสามารถด้านความปลอดภัยในสิงคโปร์
Security Competence Laboratory in Singapore
Zoom

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับบริษัทโยโกกาวา

Yokogawa provides advanced solutions in the areas of measurement, control, and information to customers across a broad range of industries, including energy, chemicals, materials, pharmaceuticals, and food. Yokogawa addresses customer issues regarding the optimization of production, assets, and the supply chain with the effective application of digital technologies, enabling the transition to autonomous operations.
Founded in Tokyo in 1915, Yokogawa continues to work toward a sustainable society through its 17,500 employees in a global network of 122 companies spanning 61 countries.
For more information, visit www.yokogawa.com

ชื่อ บริษัท องค์กรและผลิตภัณฑ์ในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้เป็นเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง


ด้านบน