สัมมนาฟรี! Yokogawa Digitalization Platform for Sugar and Biomass Power Plant

บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาฟรี! 
เรื่อง  Digitalization Platform for Sugar and Bio-Power Plant

โดยมีหัวข้อสัมมนาดังนี้

● New SENCOM® platform 4.0 and pH automatic Cleaning system

● หลักการและการประยุกต์ใช้งาน Pressure Transmitter and Wireless

● เครื่องมือวัดกระบวนการ (Process Instrument) ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

● DCS upgrade, DCS maintenance, Aging Tx and Calibration service

● Safety Plant by DTSX เพราะความปลอดภัยของโรงงานมีความสำคัญ

● การสอบเทียบเครื่องมือวัดการไหล


ลงทะเบียนรับบัตรเข้างานฟรี! คลิก http://bit.ly/2MGxANc
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียง 60 ท่านเท่านั้น!

แล้วมาพบกัน...
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2652

เวลา 08.30น. - 16.00น. (เริ่มลงทะเบียนหน้างาน 8.00น.)

ณ ห้องประชุม Ballroom Fl.2

โรงแรม Amari Buriram United จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ทาง บริษัทฯ ยังได้เตรียมของรางวัลสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดีในงานอีกด้วย


หากต้องการลงทะเบียนเป็นหมู่คณะกรุณาส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามาที่ 
Email : Nawaporn.Kerdlap@th.yokogawa.com

ติดต่อสอบถาม

คุณนวพร เกิดลาภ

โทร.088-272-3605

Email : Nawaporn.Kerdlap@th.yokogawa.com

Dates: Jul 23, 2019
Location: จังหวัดบุรีรัมย์
Venue: ณ ห้องประชุม Ballroom Fl.2 โรงแรม Amari Buriram United
Top