2020 Press Releases

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ธันวาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

ตุลาคม

กันยายน

  • Press Release | Solutions & Products Sep 28, 2020

    Yokogawa Launches OpreX Managed Service

    - การตรวจสอบและบำรุงรักษาสนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์โรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ -

  • Press Release | Solutions & Products Sep 17, 2020

    โยโกกาวา เปิดตัว ระบบควบคุม ผลิตแบบบูรณาการ CENTUM VP R6.07.10

    - การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์หลักของตระกูล OpreX Control and Safety System เพิ่มการเตือนแบบรวมศูนย์และเซิร์ฟเวอร์เงื่อนไขสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบขนาดใหญ่ -

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

มีนาคม

มกราคม

พฤศจิกายน

จดหมายเหตุ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเช่นราคาผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์รายละเอียดของบริการข้อมูลสอบถามและ URL ที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่เผยแพร่ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ


ด้านบน