อะแดปเตอร์ไร้สาย
 • FN110-R1 Field Wireless Gateway

  FN110 รองรับ 2 อุปกรณ์บทบาท; อุปกรณ์ไร้สายสนามและเกตเวย์ไร้สายสนาม เมื่อใช้กับ“ Field Wireless Multi-Protocol Module FN310” หรือ“ Field Wireless Multi-Function Module FN510” ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายภาคสนามเป็นอุปกรณ์ไร้สายภาคสนาม เมื่อใช้งานกับ“ Interface Adapter LN90” ผลิตภัณฑ์นี้จะทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ไร้สายสนาม

  ดูเพิ่มเติม
 • FN310 Field Wireless Multi-Protocol Module

  Field Wireless Multi-Protocol Module FN310 พร้อม "Field Wireless Communication Module FN120" สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายภาคสนามเป็นอุปกรณ์ไร้สายภาคสนาม ผลิตภัณฑ์นี้รับข้อมูลเซ็นเซอร์จากเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อและส่งไปยังเครือข่ายไร้สายภาคสนามผ่าน FN120

  ดูเพิ่มเติม
 • FN510 Field Wireless Multi-Function Module

  โมดูลมัลติฟังก์ชั่นไร้สายภาคสนาม FN510 พร้อม “โมดูลการสื่อสารไร้สายภาคสนาม FN120” สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายภาคสนามเป็นอุปกรณ์ไร้สายภาคสนาม ผลิตภัณฑ์นี้รับข้อมูลเซ็นเซอร์จากเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อและส่งไปยังเครือข่ายไร้สายภาคสนามผ่าน FN120

  ดูเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล

ดาวน์โหลด

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากร เทคโนโลยี และโซลูชั่นของเราหรือไม่ ?

ติดต่อเรา

ด้านบน